Hoofdmenu

Aangepaste vrijstelling beroepsonderwijs per 1 juli 2010

Gestart door Bert-Jan, 15 juni, 2010, 11:23:35

Vorige topic - Volgende topic

Bert-Jan

De vrijstelling voor beroepsonderwijs wijzigt op 1 juli a.s. Dan treedt de (nieuwe) tekst van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in werking.

...

ZZP'ers
Ook zelfstandig handelende docenten (ZZP'ers) die onderwijsdiensten aanbieden aan onderwijsinstellingen vallen onder de regeling. Op dit moment wordt voor deze ondernemers de laatste hand gelegd aan de erkenningsregeling en de audit voor deze groep.

http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/916/aangepaste-vrijstelling-beroepsonderwijs-per-1-juli-2010
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

dirkheinrichs

Op de volgende website staat meer informatie over dit onderwerp

http://www.crkbo.nl/

ZZP
Voor ZZP-ers geldt een audit op basis van de Kwaliteitscode voor ZZP-ers actief in het kort beroepsonderwijs. Een ZZP-er Beroepsonderwijs werkt zonder personeel op basis van onderaanneming voor een onderwijsinstelling. Voor informatie over vrijstelling verwijzen we naar de Faq voor ZZP-ers.

Download het ZZP Auditformulier

Download voorbeeldverklaringen voor ZZP-ers


Overgangsregeling
Vanaf 1 juli 2010 geldt niet langer de keuzemogelijkheid voor belast of vrijgesteld beroepsonderwijs. Voor contracten die vóór 1 juli 2010 zijn afgesloten blijft de regelgeving gelden tot uiterlijk 1 januari 2011.

Gelet op de korte tijd die rest tot inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving en in aanmerking nemende de tijd die is gemoeid met het uitvoeren van de audit nodig voor erkenning en opname in het RKBO, zullen niet alle instellingen die dat wensen ook al op uiterlijk 1 juli 2010 in het RKBO zijn opgenomen. Om te voorkomen dat die instellingen gedurende een relatief korte periode omzetbelasting in rekening zouden moeten brengen, wordt er mee ingestemd dat deze instellingen terzake van het door hen te verstrekken beroepsonderwijs de vrijstelling blijven toepassen in de periode die is gelegen tussen 30 juni 2010 en de datum waarop die instelling in het RKBO is opgenomen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de betrokken instelling zich vóór 1 oktober 2010 aanmeldt voor opname in het RKBO en uiterlijk op 31 december in dat register is opgenomen. Deze regeling is ook van toepassing voor ZZP\'ers.

Bert-Jan

Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)