Main Menu

urencriterium

Started by Femke, 31 January, 2018, 11:52:24

Previous topic - Next topic

Femke

Hoi Allemaal

Ik wil dit jaar gaan proberen aan mijn urencriterium te voldoen. Eerdere jaren lukte dat niet. Nu vond ik een artikel hierover wat je allemaal kan meerekenen, maar er staat mij iets bij dat je uren die je in de auto maakt niet meer mag meetellen. Graag heb ik een paar profs die hier meer verstand van hebben of dit artikel waar is of niet en zal het hier kopiepasten: (van de site lancelots)

    Je besteedt minimaal 1.225 uur als ondernemer aan het drijven van de onderneming(en), en
    Dit aantal uren vormt meer dan vijftig procent van het totaal aan gewerkte uren dat jaar – dus het totaal van de uren besteed aan de onderneming en de eventuele uren die in loondienst zijn gewerkt.

Let op: de tweede voorwaarde geldt niet als je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was. Met andere woorden: beginnende ondernemers worden wat coulanter behandeld: zij mogen er best nog een flinke baan naast hebben – als zij maar 1.225 uur aan de onderneming besteden.

Het financiële risico dat zelfstandigen lopen, wordt fiscaal beloond met aftrekposten. Dan moet er wel sprake zijn van een reëel risico: dit is wat het urencriterium toetst. Iemand die een vast contract heeft van 36 uur per week en daarnaast af en toe als freelancer werkt, loopt weinig ondernemersrisico. Hij voldoet dan ook niet aan het urencriterium.
Misverstanden over het urencriterium

Er bestaan twee misverstanden over het urencriterium:

    Het eerste is dat je eraan moet voldoen om als zelfstandige voor de inkomstenbelasting te worden beschouwd. Bij de vraag of je inkomen als winst uit onderneming wordt beschouwd, wordt het urencriterium echter niet meegewogen.
    Het tweede misverstand houdt in dat iemand die aan het urencriterium voldoet, altijd recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Dat is alleen zo als hij ook voldoet aan de 'overkoepelende eis' van een inkomen uit onderneming. Hoe zit dit? Er zijn freelancers die in principe aan de eisen van het urencriterium voldoen, maar van wie de inkomsten worden beschouwd als komend uit overige werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat ze geen drie opdrachtgevers hebben, en zich niet als ondernemer presenteren. Zij hebben geen recht op de fiscale aftrekposten waar het urencriterium anders recht op zou geven.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

De uren die meetellen voor het urencriterium, zijn alle uren die je besteedt aan je bedrijf, dus niet alleen de uren die je factureert. De officiële formulering is dat het moet gaan om "werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming".

    De tijd die je in de start hebt gestoken (mits die in het betreffende kalenderjaar zijn besteed) tellen mee
    En natuurlijk je declarabele uren: de uren die je in rekening brengt bij je klant.
    Maar ook wanneer je meer tijd aan een opdracht hebt besteed, dan je kan doorberekenen zijn dat uren die meetellen. Ook fouten maken kosten ondernemingstijd.
    En niet-declarabele uren door overige werkzaamheden aan je bedrijf:  (potentiële) klanten bezoeken, offertes maken, je administratie doen, opruimen, nadenken, praten over je bedrijf, een workshop volgen, je website maken, een proefopdracht doen, potentiële klanten googlen, een computer en paperclips kopen: bedenk het maar, het is tijd die je in je onderneming steekt.
    Cursussen of trainingen die je volgt met het oog op de zakelijke belangen van je onderneming.
    Reistijd hoort ook bij het zelfstandig zijn. En niet alleen het reizen op zich, ook wachttijd, filetijd, vertraging in de trein én een half uur te vroeg komen: allemaal voorbeelden van zakelijke tijd. Als je kantoorruimte buiten huis hebt, dan tellen de uren die je besteedt aan woon-werkverkeer mee voor het urencriterium.

Per kalenderjaar

Het aantal uren moet binnen een kalenderjaar worden gehaald. Als je dus halverwege het jaar met je onderneming begint, wordt het lastig om die 1.225 uur nog te halen. Maar je mag wel veel meerekenen, dus geef het niet te snel op.
'practice and all is coming'  ~ Sri Pattabhi Jois

Femke

oja, en dan de administratie van de uren en km. is er een app? een makkelijke manier van invullen? ik denk er vaak te laat aan... maar als het via mijn telefoon kan is het wel handig.
'practice and all is coming'  ~ Sri Pattabhi Jois

Bert-Jan

Als je een zakelijke rit maakt, telt de reistijd gewoon mee.

Ook de voorbereiding voor een gesprek, en administratie e.d.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

Femke

'practice and all is coming'  ~ Sri Pattabhi Jois

Guido

Quote from: Femke on 31 January, 2018, 11:55:56
oja, en dan de administratie van de uren en km. is er een app? een makkelijke manier van invullen? ik denk er vaak te laat aan... maar als het via mijn telefoon kan is het wel handig.

Het kan via de mobiele interface. https://m.acumulus.nl/