Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - rbackus@kerninterim.nl

#1
Speciale onderwerpen / Rekening buiten acumulus
21 March, 2014, 17:07:27
Toen ik mijn onderneming startte en nog geen zakelijke rekening had, heb ik een aantal boekingen gedaan op Rekening buiten Acumulus.
Het banksaldo op de balans verschilt met het werkelijke saldo.
Komt dat daardoor?
Zij er andere redenen waardoor het saldo fors kan verschillen?

Dank u
René Backus