Hallo Gast

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - erwin-burorader

Pagina's: [1] 2 3 4 5
1
Webkoppelingen / Re: Factuur sjabloon per product in WooCommerce
« Gepost op: 08 oktober, 2021, 16:48:42 »
Die voorbeeld plugin vindt je als bijlage op https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,3984.0.html.

2
Webkoppelingen / Re: Factuur sjabloon per product in WooCommerce
« Gepost op: 08 oktober, 2021, 13:54:31 »
De verwarring zal ook te maken hebben met de woordkeuze: in de Acumulus plugin voor WooCommerce maak je geen factuursjabloon aan, maar kies je een van de in Acumulus gemaakte factuursjablonen. De plugin doet dit echter op basis van een instelling waarbij je alleen per betaalmethode een sjabloon kunt kiezen. De optie om dit ook per land of zelfs per land/betaalmethode combi te kunnen doen is wel eens gevraagd maar (nog) niet gerealiseerd. De optie om dit per product te doen is eigenlijk alleen maar mogelijk in die gevallen waar er maar 1 regel op de factuur staat en daarmee m.i. niet algemeen genoeg. Dus kom je al snel ut op custom code, en daar voorziet onze plugin in. Je schrijft wat regels code met de gewenste business logica in een aparte plugin zodat je onze plugin gewoon kunt blijven updaten. Zie hiervoor de voorbeeldplugin op dit forum.

3
Webkoppelingen / Re: Acumulus facturen in Woocommerce: sjabloon & naar klant?
« Gepost op: 08 oktober, 2021, 13:36:18 »
Nee dit is niet toegevoegd en zal je dus met wat regels custom code moeten doen.

4
Webkoppelingen / Re: Factuur vanuit Woocommerce toont hidden records
« Gepost op: 15 april, 2021, 22:35:18 »
Ik heb dit probleem onderzocht en het ligt niet zo simpel als zij zeggen.

WooCommerce heeft een filter 'woocommerce_hidden_order_itemmeta' dat gebruikt kan worden om meta dat die niet getoond moet worden te verbergen. Als je kijkt naar hoe dit filter gebruikt wordt en hoe andere plugins dit gebruiken is het niet duidelijk dat meta data die met een underscore begint per definitie niet getoond zou worden:

 • - WC zelf geeft b.v. in wp-content/plugins/woocommerce/includes/admin/list-tables/class-wc-admin-list-table-orders.php, method get_order_preview_item_html() een lijst van meta data mee waarin de meeste met een _ beginnen. Verderop in die method WC_Order_item::get_formatted_meta_data() aangeroepen met '' ipv '_' voor de parameter $hideprefix, dus meta data die begint met een _ wordt hier niet per definite uitgesloten.
 • - De plugin WooCommerce Product Bundles reageert op het filter 'woocommerce_hidden_order_itemmeta' en voegt al zijn eigen meta data, die allemaal beginne met een _, toe aan de lijst van hidden order item meta data.
 • - Idem voor de plugin yith-woocommerce-deposits-and-down-payments, die voegt ook al zijn meta data die met een _ beginnen toe aan het filter.
 • - De plugin TM extra product options slaat de opties op onder de sleutel _tmcartepo_data en dat zijn dus de opties die je wel getoond wilt hebben.

Dat jullie de eerste zijn die dit melden komt denk ik omdat jullie varianten zoals WooCommerce die zelf levert en TM extra product options binnen hetzelfde product gebruiken, iets wat blijkbaar niet gebruikelijk is, maar wel zou moeten kunnen.

Ik denk dat het beter zou zijn als de ontwikkelaars van de andere plugin het filter 'woocommerce_hidden_order_itemmeta' gaan implementeren en daar hun meta data keys aan toevoegen, ook die met een _ beginnen.

5
Webkoppelingen / Re: Toch een vraag over juiste boeking weborders.
« Gepost op: 15 april, 2021, 20:22:43 »
De commissie dien je apart te boeken als (aankoop)factuur. Jij verkoopt iets aan een klant en maakt daarvoor een (verkoop)factuur voor het bedrag dat de klant aan jou verkoopt en de btw-tarieven en bedragen die bij die producten/diensten horen. Blijkbaar verkoop je via een platform en dien je daar commissie af te dragen. Dat platform zal jou periodiek een overzicht sturen met de te betalen (of ws al betaalde of beter nog ingehouden) commissie en die boek jij in als kosten inclusief de over die dienst betaalde btw (dat zal altijd 21% zijn ongeacht of jij aan 0, 6 of 21% verkoopt).

Dit maakt het koppelen van facturen aan af/bijschrijvingen lastig, maar dit is de enige manier waarop je de btw goed ingeboekt krijgt ongeacht de gehanteerde tarieven.


6
Ik denk dat je hier slachtoffer geworden bent van waar ik op de forumpagina met de download voor waarschuw:

Citaat
Installatie-instructies: omdat PrestaShop bij een update oude bestanden niet verwijderd, blijven oude versies van bestanden die hernoemd of verplaatst zijn gewoon bestaan. Dit kan tot fouten leiden. Daarom raden wij aan om - zeker bij deze nieuwe major versie 5 - de folder /modules/acumulus in zijn geheel te verwijderen en daarna de inhoud van de zip in de /modules folder te unzippen. Daarna in de backend (modules- geïnstalleerde modules - acumulus - upgraden) een update van de module draaien.

En recentelijk zijn voor PrestaShop enkele Form overrides overbodig geworden en dus verwijderd, o.a. het bestand modules/acumulus/lib/siel/acumulus/src/PrestaShop/Shop/BatchForm.php. Als deze bij jou nog bestaat, dan is dat de oorzaak van dit probleem.

7
Dit betekent dat de bijbehorende library niet goed geïnstalleerd/geüpdatet is. Er is een naamswijziging geweest van deze eigenschap van de class Form, dus jengebruikt niet de meest recente versie van de library. Als je vanaf github hebt gedownload dan moet je zelf de library updaten door ook die te downloaden. Als je de zip die op het forum staat hebt gedownload is er iets fout gegaan bij het uploaden naar de server want ik heb even gekeken en de zip is correct.

8
Die oudere versies van onze module staan er alleen omdat die (misschien) nog werken met oudere versies van PS, maar, zoals je ondervonden hbt, juist niet met de recentere versies van PS. Gebruik dus 6.2.0.

9
Het lijkt mij een vereiste voor elke factuur aan wat voor een bedrijf dan ook dat daar de bedrijfsnaam op staat. dit lijkt mij dan ook een fout van de WooCommerce EU VAT Assistant dat deze verlegde btw toestaat.

10
- Ik zie geen companyname veld in de factuur: voor facturen met verlegde btw zijn het btw-nummer en de bedrijfsnaam verplicht.
- Het feit dat je geen warnings krijgt lijkt er op te duiden dat je ingesteld hebt dat je producten en/of diensten aan 0% btw of btw-vrij aanbiedt. Klopt dit? Zo ja, als de factuur alleen maar bestaat uit btw-vrije producten/diensten, dan dient het factuurtype ook 1 te zijn en niet 3. Klopt dit niet, en het veld vat-rate-lookup geeft dit eigenlijk al aan, ga dan eerst naar de Acumulus instellingen en loop alle  instellingen zorgvuldig na.

11
Daar heeft de Acumulus plugin helemaal niets mee te maken. De plugin wijzigt helemaal niets aan een bestelling of retour, nooit, de plugin volgt de winkel en reageert slechts op statusveranderingen.

12
Mag ik begrijpen dat je facturen vanuit Acumulus verstuurt en niet vanuit de webshop? (Dit wordt idd als feature aangeboden maar heeft wat gevolgen, met name als je de factuur al wilt versturen voordat de bestelling is afgerond.)

De Acumulus plugin zal de factuurgegevens niet automatisch opnieuw versturen als een bestelling opnieuw een van de opgegeven statussen bereikt,  maar aangenomen dat je het opnieuw versturen forceert (ws vanuit de metabox op de "wijzig bestelling" pagina), dan zal dit wel gebeuren, de factuur is immers gewijzigd en dient dus ook opnieuw verstuurd te worden.  Echter hier zit ook het probleem: een definitieve factuur dien je niet te wijzigen. Als een klant een afgeronde bestelling wijzigt, moet je formeel dus een creditfactuur aanmaken en een nieuwe factuur voor het vervangende product. Beide nieuwe facturen dienen vervolgens naar de klant gestuurd te worden.

13
Webkoppelingen / Re: Koppeling met OC 2.3
« Gepost op: 27 oktober, 2020, 13:15:27 »
In het topic https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,4150.0.html (in het forumn "Webshopkoppelingen - Downloads"  kun je zien dat de plugin via de market place van OC te downloaden is:
De Acumulus extensie voor OpenCart 2.3 is te vinden op de OpenCart Marketplace door te zoeken op acumulus: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_search=acumulus&filter_license=0.

Het verschil is dat jij nu alleen de plugin hebt gedownload, niet de bijbehorende library (die trouwens ook als apart github project te downloaden is).

14
Webkoppelingen / Re: WooCommerce v2.4+ 3.x plugin installatie
« Gepost op: 05 oktober, 2020, 20:22:23 »
- Is de plugin geactiveerd?
- Staat de plugin wel in de lijst met plugins?
- Zo ja met welke status?
- Staat er iets in de PHP of WP log?
- Is er een Acumulus log ("WooCommerce - Status" -  "Tab Logs" -  Is er een acumulus-xxxxxx.log in de dropdown?

Met de antwoorden op deze vragen kunnen we, indien nog nodig, weer verder kijken.

15
Webkoppelingen / Re: Acumulus facturen in Woocommerce: sjabloon & naar klant?
« Gepost op: 31 augustus, 2020, 20:39:20 »
Voordat ik jouw 2 vragen beantwoord, eerst even wat opmerkingen:
ad b) Dit kan ook automatisch door in te stellen bij welke statussen de factuurgegevens van een bestelling naar Acumulus verstuurd moeten worden.
ad c) Wat bedoel je met definitief aanmaken?  Als ze als concept verstuurd worden, is mijn eerste reactie dat er iets fout gaat, ofwel vanwege de instellingen ofwel iets wat de plugin over het hoofd ziet c.q. waar deze de fout in gaat.
ad c) Dit zou dus De bepaling van het factuurtype kunnen zijn dat je blijkbaar in bepaalde gevallen dient te corrigeren. Als de plugin voldoende informatie heeft,  zou een factuur voor producten naar buiten de EU correct getypeerd moeten worden (type 4). Dit vereist echter wel dat WooCommerce dit ook goed doet (en dus geen btw rekent).

NB: Recentelijk hebben we gezien dat de keuze van de plugin om bijkomende kosten, bv verzend of betaalkosten, altijd als service aan te duiden. niet helemaal correct is. Het is beter als deze het hoofdbestanddeel (van de echte "regels") van de factuur volgt. In de volgende versie zal dit ook zo zijn. Ik heb even in de code gekeken en dit lijkt niet de oorzaak te kunnen zijn van het niet vast kunnen stellen van factuurtype 4 voor producten buiten de EU.

Antwoord 1) De plugin kent momenteel een instelling voor keuze van het factuursjabloon op basis van betaalstatus. Keuze hiervan op basis van betaalstatus  EN land  is momenteel niet mogelijk via de instellingen. Het is echter wel mogelijk om via wat custom code die regeert op een filter van onze plugin, de factuur aan te passen voordat deze naar Acumulus wordt verstuurd. Zie hiervoor de voorbeeldplugin die via dit forum is te downloaden (nog even wachten op versie 6.x hiervan omdat de huidige download, versie 5.x niet compatibel is met versie 6.x van onze plugin). We gaan deze feature trouwens heroverwegen voor een volgende versie, maar dat kan nog even duren en we weten ook nog niet hoe dit er dan uit zal gaan zien, dus voorlopig lijkt het schrijven van wat custom code de snelste en zekerste manier.

Antwoord 2) Dit kan door op het "Acumulus geavanceerde instellingen" formulier de optie "Verstuur de factuur als PDF vanuit Acumulus." onder het kopje "PDF Factuur" aan te zetten. Daarvoor dient de factuur dus wel correct verstuurd te worden, d.w.z: niet als concept, en wil je dus het factuursjabloon correct ingesteld hebben, zie antwoord op vraag 1.


16
Webkoppelingen / Re: Woocommerce plugin en moss regeling
« Gepost op: 19 juli, 2020, 21:55:06 »
De plugin volgt de webwinkel. Omdat zowel BE als NL een 21% tarief kennen, zou de plugin  in verwarring kunnen raken over of het nu wel of niet buitenlandse btw is. Daarom is er ook een instelling 'Over uw winkel' - 'Welke belastingklassen definiëren EU btw tarieven?' (en eigenlijk ook 'Verkoopt u producten of diensten waarbij u EU btw moet hanteren?'). Het lijkt er op dat er met deze instelling iets mis is, zorg ervoor dat jouw producten gewoon het NL btw tarief als belastingklasse hebben en dat die klasse niet is aangemerkt als EU btw tarief.

17
Webkoppelingen / Re: 1062 Duplicate entry '1' for key 'idx_acumulus_entry'
« Gepost op: 10 juli, 2020, 21:34:57 »
Nee, je bent niet de enige, maar heel veel zijn het er volgens mij ook niet. Op zich zou deze fout niet zo maar mogen optreden, want pas als het verzenden verkeerd gaat en de lock wordt niet opgeruimd kan dit gebeuren. De php code doet altijd een poging om de lock te verwijderen, ook in geval van min of meer ernstige fouten, alleen in php zijn niet alle fouten af te vangen, soms stopt het programma er mee.

18
Webkoppelingen / Re: 1062 Duplicate entry '1' for key 'idx_acumulus_entry'
« Gepost op: 10 juli, 2020, 17:34:47 »
Dit gaat idd fout. Om dit snel op te lossen voer je deze query via bv phpmyadmin uit:

delete from {prefix}acumulus_entry where entry_id = 1;

Boekstuknummer 1 wordt gebruikt voor een speciaal geval, nl. om te beveiligen tegen dubbele verzending. Als je de tabel bekijkt zul je bij dat record in het veld token de tekst "Send locked, delete if too old" zien staan. Bij het inbouwen van die beveiliging had ik de unique restrictie van index idx_acumulus_entry moeten verwijderen. Dit zal nu in een update functie van de volgende versie gebeuren, maar je kunt dat nu ook al handmatig aanpassen, ook via phpmyadmin.

19
Webkoppelingen / Re: Woocommerce versie 4.x
« Gepost op: 24 juni, 2020, 08:26:01 »
De plugin wordt zeer actief bijgehouden, alleen de topic titel op dit forum is ons ontgaan. Als je de plugin via je dashboard installeert zul je zien dat in de plugin de zogeheten "tested up to" waardes worden bijgehouden ne nu hier op staan:
 * Requires at least: 4.2.3
 * Tested up to: 5.4
 * WC requires at least: 3.0
 * WC tested up to: 4.1

20
Webkoppelingen / Re: Acumulus API
« Gepost op: 18 juni, 2020, 10:49:50 »
Meer info vind je als help bij het veld "Gebruiker" inhet isntellingenformulier van onze plugin: 'Let op dat u de gegevens van een gebruiker van het type "API-gebruiker" invoert. Als u die nog niet heeft, log dan in op Acumulus en voeg een gebruiker toe onder "Beheer → Gebruikers → Gebruiker toevoegen". Vul "API - Gebruiker" in als "Gebruikerstype".'

Als je deze gebruikersgegevens ook gebruikt om in te loggen op de Acumulus website zelf, dan raden wij aan om een nieuwe gebruiker aan te maken, anders is het wijzigen van het gebruikerstype afdoende.

Voor je andere websites dien je dezelfde wijzigingen door te voeren. Dwz als je een nieuwe gebruiker aanmaakt van het type 'API-Gebruiker' dien je die gegevens overal te wijzigen. Als je het gebruikerstype wijzigt, werkt dit voor alle websites die gebruik maken van dat account.

21
Sinds 5.9.0 kan er idd iets fout gaan. In de volgende release zal het opgelost zijn, maar omdat er een eenvoudige workaround is, is er ng geen volgende release vrijgegeven.

Als workaround hoef je alleen maar op het verzoek om onze plugin te reviewen (de melding boven aan het scherm) op "Liever niet nu" te klikken of, en wat ons betreft heeft dat de voorkeur :), op "OK, Breng me er heen". Dan ben je voor enkele weken (of altijd) van die melding en daarmee de fout af.

22
Webkoppelingen / Re: Acumulus plugin Woocommerce foutjes
« Gepost op: 19 april, 2020, 11:23:00 »
Die eerste fout (betaaldatum) is toevallig van de week ook door iemand anders gemeld en zal in de eerstvolgende versie verholpen zijn.

Dat 2e lijkt op meta data die door WooCommerce toegevoegd wordt aan refunds (file wp-content\plugins\woocommerce\includes\wc-order-functions.php, regel 787, functie wc_restock_refunded_items()) en vervolgens door Acumulus als een variant of een optie gezien wordt. Of dit op dezelfde regel of op een nieuwe regel gezet wordt is afhankelijk van de instellingen mbt "Opties of varianten" op het geavanceerde instellingen scherm. Ik zal eens kijken naar hoe dat ook al weer werkt dat toevoegen van opties en varianten, want dar is al lang niets meer aan veranderd, maar misschien dat WC zelf dus iets veranderd heeft.

23
Webkoppelingen / Re: Opencart 3.0.2 - Accumulus koppeling Activeren??
« Gepost op: 22 december, 2019, 11:06:57 »
Na installatie is de module geactiveerd. Dat het overzicht zegt dat die disabled is, is een vreemde kronkel van OpenCart(3) die ik niet begrijp. (De OpenCart documentatie voor ontwikkelaars is belabberd, nieuwe "features" worden niet beschreven, je moet de werking maar uitzoeken door de code na te pluizen.)

24
Webkoppelingen / Re: Vraagje over icp vs. verlegd
« Gepost op: 08 oktober, 2019, 21:08:01 »
Kun je zo'n factuur die fout gaat nogmaals versturen naar Acumulus , maar dan in testmodus? (menu-item WooCommerce - Verzend facturen naar Acumulus"). Stuur de mail die je ontvangt door naar woocommerce at acumulus punt nl, (refereer even naar dit topic) dan zal ik er naar kijken.

25
Webkoppelingen / Re: Acumulus met Shopware 6
« Gepost op: 29 september, 2019, 17:39:50 »
Op de 2e vraag is het antwoord ja, zie https://github.com/SIELOnline/libAcumulus. Documentatie is mbv phpdoc in de code v.d library zelf verwerkt.

26
Webkoppelingen / Re: Wocommerce multisite Acumulus plugin
« Gepost op: 05 augustus, 2019, 21:09:08 »
De plugin is niet getest in een multi site-installatie.

Het lijkt er op dat de configuratie van de plugin, die wordt opgeslagen via de wordpress configuratie API slechts voor 1 v/d sites beschikbaar is. De andere sites kunnen er niet bij en kunnen dan de contractcode niet uitlezen. Ik denk dat als je de configuratie voor elke site apart instelt dit zou moeten werken. Ik weet allen niet hoe dit te doen en of dit überhaupt te doen is.

27
Webkoppelingen / Re: Woocommerce + Acumulus - notities worden niet mee verzonden
« Gepost op: 05 augustus, 2019, 21:03:36 »
Kun je opnieuw naar die instellingenpagina gaan en op opslaan klikken. Daarna een factuur in testmodus versturen en dan de mail die je ontvangt en de inhoud van de log  naar woocommerce at acumulus punt nl sturen. Dan wordt er een ticket aangemaakt en zal ik er verder naar kijken.

28
Webkoppelingen / Re: BTW verlegd, factuur in concept
« Gepost op: 05 augustus, 2019, 21:00:11 »
Als ik in de code kijk zie ik deze uitleg bij de door jou vermeldde foutmelding:
                    // None of the vat rates of the invoice lines could be
                    // matched with any vat rate for any possible vat type.
                    // Possible causes:
                    // - Invoice has no vat but cannot be a reversed vat invoice
                    //   nor outside the EU, nor are vat free products or
                    //   services sold. Message: 'Check "about your shop"
                    //   settings or the vat rates assigned to your products.'
                    // - Vat rates are incorrect for given country (and date).
                    //   Message: 'Did you configure the correct settings for
                    //   country ..?' or 'Were there recent changes in tax
                    //   rates?'.
                    // - Vat rates are for foreign VAT but the shop does
                    //   not sell foreign VAT products. Message'Check "about
                    //   your shop" settings'.
                    // - Vat rates are Dutch vat rates but shop only sells
                    //   foreign VAT products and client is in the EU. Message:
                    //   'Check the vat rates assigned to your products.'.


Het i s dus lastig om aan te geven welke situatie bij jou van toepassing is. Als dirt gebeurt krijg je trouwens ook een mail met daarin het xml bericht, daar kan ik vaak wel uithalen wat er aan de hand is. Als je dat mailbericht door zou willen sturen naar woocommerce at acumulus punt nl wordt er een ticket aangemaakt en zal ik het verder bekijken. Als je die mail niet hebt, check dan je spam box  en/of je anti-spaminstellingen.

29
Ik heb even in de code gekeken wat er gedaan wordt:

- Als de winkel een buitenlands tarief hanteert bij de factuurregels, zal de Acumulus plugin dit herkennen, ook als dit hetzelfde percentage is als een NL tarief. Hiervoor dien je wel de instelling "Welke belastingklassen definiëren EU btw tarieven?" (van de Acumulus plugin) goed ingesteld te hebben.
- Echter als er geen buitenlands factuuradres aan de bestelling hangt,  zal dit leiden tot een waarschuwing omdat er geen factuurtype bepaald kan worden.
- Ook als de plugin het afleveradres zou meenemen, en het zou accepteren, zal Acumulus zelf een waarschuwing geven.
- Als er verzendkosten op de factuur staan, zal het fout gaan, want volgens mij kun je in OpenCart maar 1 belastingklasse aan verzendkosten hangen en deze dus niet laten afhangen van de inhoud van de cart. (Voor zover ik weet kan alleen WooCommerce dat met de instelling "Belastingklasse voor verzendkosten gebaseerd op artikelen in de winkelmand".) Hierdoor zit er een buitenlands en NL tarief op de factuur en krijg je de waarschuwing de factuur te splitsen.

Gezien het 3e punt zal alleen het aanpassen van de plugin niet helpen, maar zal ook Acumulus dit op de een f ander  manier moeten zien te verwerken.

BTW-rapportages e.d. binnen Acumulus heb ik geen kennis van, maar volgens mij wordt buitenlandse btw keurig gescheiden van NL btw in al deze rapportages.

Ik ben trouwens wel benieuwd hoe jij in OpenCart switcht van belastingklasses, regels of tarieven zodra je een drempel overschrijdt.

30
  Ik heb nog eens nagedacht over het gebruik van factuuradres versus afleveradres en evt consequenties:


  - Ten eerste en eigenlijk het enige dat telt: de Acumulus plugin volgt de webshop, dus btw-tarieven gebruikt in de bestelling komen terug op de Acumulus factuur. Acumulus kan niet en zal niet zelf tarieven gaan verzinnen op basis van enig adres.
  - Acumulus is een pakket waarmee facturen opgesteld kunnen worden: het enige adres dat via de API verstuurd kan worden is dus het factuuradres.
  - Als de winkel de voor de situatie juiste tarieven heeft gehanteerd,  zal de plugin deze overnemen. Er vinden wel enkele controles plaats op basis van het factuuradres van de klant. Op basis hiervan kan de plugin besluiten een waarschuwing af te geven, of als die er niet uitkomt een foutmelding.
  - De plugin zal ook aan  de hand van de gebruikte tarieven en het factuuradres, een factuurtype bepalen, een verplicht onderdeel van elke factuur in Acumulus. Ook hier geldt dat als de plugin er niet uit komt, deze een waarschuwing afgeeft.
   -In sommige gevallen zal niet de plugin, maar de Acumulus service waarschuwingen of fouten afgeven. Bij waarschuwingen wordt de factuur wel aangemaakt in de boekhouding, maar kan deze standaardwaardes (en in die gevallen zijn dat waarschijnlijk foute waardes) voor btw-tarieven bevatten. Controle en correctie van de factuur is dus belangrijk in deze gevallen.
  - Drempelbedragen gelden over alle verkoopkanalen heen. De plugin heeft daar geen zicht op en kan dus ook daarom niet tarieven gaan aanpassen (bovenop het 1e punt).

  Kortom, de "fout" begint dus al in de OpenCart software. Als het daar wel goed gaat, maar de plugin maakt er iets anders van is dat wel een fout in de plugin. Rapporteer dit dan via de issue queue middels een mail naar opencart at acumulus punt nl.

31
Hopelijk kan een specialist hier definitief uitsluitsel over geven, maar voor mij is een factuuradres een  ... factuuradres, ofwel het adres dat ik gebruik voor het opstellen van de factuur en dus welke regels van toepassing kunnen zijn.

32
Webkoppelingen / Re: Opencart versie 3
« Gepost op: 03 juni, 2019, 14:03:58 »
Zet in dat mailtje (dat ook direct naar opencart@acumuls.nl kan) ook de volgende info:
- Hoe heb je de extensie geïnstalleerd? (waar komt die vandaan)
- Stuur log files mee:
  * storage/logs/acumulus.log (de folder storage bevindt zich buiten de webroot!)
  * storage/logs/error.log
  * PHP error log
- Wat doet het niet?
  * kun je de instellingenpagina (van de acumulus module) bezoeken?
  * kun je via het batchscherm facturen naar Acumulus sturen?
  * worden er facturen automatisch verstuurd bij statusovergangen?

Als het aanpassen van de status van de bestellingen niet meer gaat, lijkt het er op dat er een fatal error optreedt. en als dit gebeurt sinds het installeren van de acumulus module, zal die fout optreden bij het laden van die module. Dit kan komen omdat de module niet goed geïnstalleerd is. Is bv de library mee geïnstalleerd? (system/library/siel)

33
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 02 mei, 2019, 13:11:16 »
Dat probleem is opgelost, dus lijkt hier wat anders aan de hand. Zou je een ticket willen aanmaken door de mail met de melding door te sturen naar woocommerce @ acumulus . nl? Dan kan ik er naar kijken.

34
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 02 mei, 2019, 10:20:27 »
Ictgirl: Er worden meer problemen gemeld in dit draadje. Welke melding(en) krijg jij? Het beste meld je dit door de mail die je krijgt (die de waarschuwingen en het verzonden bericht bevat) integraal door te sturen naar woocommerce @ acumulus . nl

35
Webkoppelingen / Re: Welke plugin voor facturen naar bedrijven in EU
« Gepost op: 18 maart, 2019, 16:28:02 »
Ja. Ik had de naam gekopieerd van mijn dashboard, dus dat zal een vertaling zijn. Zodra je deze plugin hebt geïnstalleerd zal die onder de NL naam in je dashboard verschijnen.

36
Ter info: dit is toegevoegd in 5.6.0.

37
Webkoppelingen / Re: Welke plugin voor facturen naar bedrijven in EU
« Gepost op: 18 maart, 2019, 15:32:42 »
Dat is de (gratis) "WooCommerce EU BTW Assistent" plugin. Deze controleert btw-nummers via de VIES webservice en kan zo facturen met verlegde btw maken.

Daarnaast, maar voor jou dus niet van toepassing,  kan deze plugin ook facturen met buitenlandse btw opstellen voor digitale goederen, voegt het die buitenlandse tarieven ook toe, en houdt het IP nummers bij om het land van herkomst te bevestigen.  Als winkeleigenaar dien je jezelf er van te verzekeren dat de digitale goederen ook daadwerkelijk naar het ingevulde land gedownload worden en IP nummer geldt als een bewijsmogelijkheid hiervoor.

NB: Vroeger bestond er ook de "WooCommerce EU VAT Number" plugin, maar die is niet meer actueel en opgevolgd door bovenstaande plugin.

Uiteraard werkt de Acumulus plugin samen met deze plugins.

38
Dat kan even gaan duren omdat deze instelling voor alle plugins zou zijn die ik onderhoud, maar WooCommerce op dit moment de enige is met die infobox en dus een eenvoudige manier om ze alsnog te versturen. Voordat die infobox ook in alle overige plugins zit gaat nog wel even duren. Maar goed, ander winkels zijn weer wat  duidelijker in het tonen van credit nota's als aparte entiteiten inclusief hun id, dus dan is die infobox weer niet strikt noodzakelijk.

39
Credit notas doorlopen niet, zoals een bestelling, een aantal statussen. Na aanmaak zijn ze wat WooCommerce betreft meteen afgehandeld. Daarom is ervoor gekozen om ze ook meteen te versturen. Dit is niet instelbaar. Het enige wat ik instelbaar zou kunnen maken is om ze helemaal niet te versturen en het aan de gebruiker over te laten om dat handmatig te doen. Dit zou meer in lijn zijn met de mogelijkheden voor wat betreft bestellingen, dus dit zal ik gaan wijzigen. NB: handmatig versturen kan via de infobox op de bestellingsoverzichtspagina of via het batchformulier. Maar omdat de ids van een creditnota in WooCommerce niet (eenvoudig) zijn te achterhalen is dat laatste eigenlijk geen optie.

40
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 25 februari, 2019, 17:55:10 »
Er is iets fout gegaan bij het vrijgeven van versie 5.5.3 waardoor die versie niet is opgepikt door wordpress.org. Ik heb nu 5.5.4 vrijgegeven en die wordt wel getoond en zal dus vanzelf in je dashboard verschijnen.

41
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 08 februari, 2019, 11:54:48 »
Dit is de 2e melding in relatief korte tijd,  dus maar eens in de code gedoken. Daar heb ik idd een fout gevonden. Ik zal proberen om later vandaag een nieuwe versie vrij te geven waarin het opgelost zal zijn.

42
Webkoppelingen / Re: Woocommerce + Acumulus + PDF Invoices & Packing Slips
« Gepost op: 31 januari, 2019, 14:22:34 »
Als het factuurnummer aan het order object is op te vragen, ofwel als de WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips plugin dit als data aan de order toevoegt (of als meta data aan de post), dan kun je het bij de geavanceerde instellingen, in het veld  'description'/'beschrijving' meesturen. Daar staat normaal gesproken
    [invoiceSource::type+invoiceSource::reference+"-"+originalInvoiceSource::type+originalInvoiceSource::reference]
maar daar kun je dan iets als
    ["Factuur"+"source::invoice_id+" voor "+invoiceSource::type+invoiceSource::reference]
van maken(dan dien je dus wel weten onder welke naam het factuurnummer wordt opgeslagen(hier even genoteerd als invoice_id). Je moet dan ook even uitzoeken hoe het met refunds zit, krijgen die ook een apart factuurnummer of worden die zelf als factuur beschouwd?

Als je het echt als factuurnummer wilt meesturen (wat door Siel afgeraden wordt) zou ik, als dit snel te doen is, support voor deze plugin kunnen inbouwen. Zo niet dan zou het idd via het acumulus_invoice_send_before event gedaan kunnen worden door zelf een mini plugin te ontwikkelen op bais van onze acumulus_customise_invoice voorbeeld plugin (zie onder downloads op dit forum).

43
Webkoppelingen / Re: Voorraad beheren in Acumulus m.b.v. WooCommerce plugin
« Gepost op: 30 januari, 2019, 12:03:59 »
Dit staat op de lijst van nog toe te voegen functionaliteit. Ik kan hier echter nog geen datum aan plakken.

44
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 14 december, 2018, 14:44:08 »
Ik heb dit aangepast voor de volgende versie (5.5.2 of 5.6.0).

Daar zul je dan hebben:
- source: webshop order of refund object/array.
- invoiceSource: Acumulus wrapper object om source heen.
- refund: als het een refund betreft is dit hetzelfde als source, anders is het leeg.
- order: de bij een refund horende oorspronkelijke webshop order object/array of de order zelf als source al een order object/array is.

De help op de pagina van de geavanceerde instellingen geeft aan of er nog meer objecten beschikbaar zijn, typisch bv Customer of Address objecten, maar dus afhankelijk van in welke webshop de plugin draait.

Voor WooCommerce verandert er eigenlijk niets, voor andere webshops juist wel

45
Webkoppelingen / Re: Facturen in WooCommerce
« Gepost op: 14 december, 2018, 14:13:01 »
He vanuit de plugin verzenden van facturen kan niet.Dit is een feature van Acumulus, niet van de plugin. Dus pas als de factuurgegevens naar Acumulus zijn verstuurd , kan Acumulus en factuur versturen. Omdat dit bij jou pas gebeurt in de status afgerond, zal dat nooit nog onbetaald zijn.

Als je vanuit meerdere bestelstatussen gaat  versturen, of als je dit handmatig doet, zal de plugin de betaalstatus van dat moment bepalen en aan de hand daarvan het te koppelen sjabloon bepalen. Dit bepalen van de betaalstatus gaat niet overal even soepel, meestal omdat de winkelbeheerder zijn eigen workflow afbeeld op de beschikbare statussen en het systeem dus anders denkt over het wel of niet betaald zijn dan de beheerder. In die situaties kun je terugvallen op de beschikbare actions, zie de customise-invoice module op het downloadgedeelte van dit forum.

46
Webkoppelingen / Re: Facturen in WooCommerce
« Gepost op: 14 december, 2018, 11:40:11 »
In Acumulus wordt aan elke factuur een sjabloon gekoppeld. Als je een factuur wilt versturen (mailen) wordt dat sjabloon gebruikt. De genoemde instelling regelt dus welk sjabloon wordt gekoppeld.

Je kunt de factuur vanuit Acumulus versturen (handmatig) of dit automatisch doen op het moment dat de plugin de factuurgegevens naar Acumulus verstuurt. Deze instelling is te vinden op het geavanceerde instellingenformulier en heet "Verstuur de factuur als PDF vanuit Acumulus."

47
Webkoppelingen / Re: Woocommerce acumulus plugin > fout credit
« Gepost op: 10 december, 2018, 22:05:49 »
Dat is idd hoe het nu werkt, maar dit is niet consistent met de plugins voor de andere webshops, nog met de property source "refund". Ik ga dit op een rijtje zetten en zorgen dat dit in een volgende versie consistent en bruikbaar is (je moet bv met een refund wel bij de adresgegevens kunnen koen en dat doe je via de WooCommerce order, niet het Acumulus object daaromheen (type Invoice\Source)).

48
Als je support nodig hebt stuur j een mail naar Siel (de bedrijfsnaam, Acumulus is de productnaam) op klantenservice at acumulus punt nl of via https://www.siel.nl/contact/ of het daar genoemde telefoonnummer.

Fout 401 kan maar 1 oorzaak hebben: verkeerde combi van contractcode, gebruikersnaam en wachtwoord. controleer alle 3, wijzig het wachtwoord desnoods in Acumulus als je het niet meer zeker weet, en dan zou het moeten werken.

49
Acumulus zelf ken ik ook niet zo goed.  Als de plugin werkt, naar ik begrijp met een andere gebruiker, wat is dan nog het probleem ?  Dat je deze gebruiker niet kunt wijzigen, of niet verwijderen? Ik denk dat je de rol van het hoofdaccount niet kunt wijzigen, anders kun je je zelf buiten sluiten. Gebruik dit hoofdaccount dus voor het inloggen in Acumulus zelf en gebruik  het aangemaakte extra account  voor de plugin.

Ik hoop dat dit je vragen beantwoord, anders kunje beter even contact op nemen met de service desk van Acumulus, die weten dit ongetwijfeld beter uit te leggen en te verhelpen.

50
Ging het mis in Acumulus of in de plugin? Enne, de eerste melding geeft al aan dat je naar een rol API-Gebruiker moet overstappen ;)

Pagina's: [1] 2 3 4 5