Hoofdmenu
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Bert-Jan

#1
Voor de vroege vogels heeft Annalies Janssens nu reeds de checklist opgesteld voor de IB-aangifte 2022.

https://wiki.acumulus.nl/
#2
Alle eenmanszaken kunnen straks altijd hun vestigingsadres volledig laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Nu kan dat alleen voor het woonadres en op verzoek met het vestigingsadres wanneer er sprake is van dreigingen. Daarnaast stelt minister Adriaansens voor om bij alle ondernemers telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar te maken en komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing. Dat staat in het voorstel voor de Datavisie Handelsregister die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorgestelde maatregelen worden in september dit jaar besproken tijdens twee digitale sessies waar stakeholders en belanghebbenden kunnen reageren op deze maatregelen.

https://www.taxence.nl/nieuws/ondernemer-mag-adres-afschermen/
#3
De vraag wat een boekhoudpakket is, lijkt een open deur maar er bestaan in de praktijk veel verschillende meningen over.

De begrippen 'boekhouden' en 'financiële administratie' worden makkelijk door elkaar gebruikt maar zijn niet automatisch hetzelfde. Boekhouden is een onderdeel van de financiële administratie. Het maken van offertes en het bijhouden van gewerkte uren voor de zelfstandigenaftrek, zijn ook deel van de financiële administratie maar komen niet terug in de jaarrekening.

Als boekhouden slechts een deel is van de financiële administratie, is de vraag: welk deel?

In de praktijk kunnen pakketten een heel verschillend deel van de financiële administratie voor hun rekening nemen en toch het predicaat boekhoudpakket krijgen. Er zijn pakketten waar je uitgebreid grootboekrekeningen in kunt aanmaken maar waar geen complete jaarrekening uit rolt. Er is rapportage-software waar je prachtige jaarrekeningen mee kunt maken maar niet mee kunt factureren. Er zijn pakketten die alleen directe inkomsten en uitgaven kunnen registreren en in een categorie kunnen plaatsen. Daar kun je èn geen facturen èn geen jaarrekening mee maken maar deze worden ook boekhoudpakket genoemd.

Nu zul je wellicht vragen: wat is het probleem? Het probleem is dat de gemiddelde kleine ondernemer het gehele spectrum van de financiële administratie niet altijd goed overziet maar wel bijvoorkeur met één boekhoudpakket werkt. Veel pakketten dekken echter maar een deel van het spectrum en daar komt de ondernemer vaak pas achter als deze enkele maanden heeft gewerkt met het gekozen pakket en op zoek moet gaan naar een boekhouder om de IB/VPB-aangifte te kunnen doen.

Je kunt boekhoudpakketten in allerlei categorieën plaatsen, maar de meest eerlijke vorm van duiding voor de ondernemer is: hoe compleet is het pakket? Welk deel of welke delen van de financiële administratie kunnen worden bijgehouden en welke niet? Wat heb je nog meer nodig om aangifte te kunnen doen volgens de normen van de belastingdienst?

Een ondernemer begrijpt vaak goed dat een boekhoudpakket handig zo niet noodzakelijk is. Maar als de ondernemer op internet gaat zoeken naar 'boekhoudpakket', dan kan hij of zij vaak niet goed inschatten hoe compleet deze zijn. Bijna alles dat iets met cijfers doet, heet tegenwoordig boekhoudpakket.

Neem ook de btw-administratie. Eenvoudig geredeneerd, is dat het totaal van ontvangen btw minus betaalde btw. Dus zijn er boekhoudpakketten welke deze rekensom wel kunnen maken en vervolgens stellen dat hiermee de btw-aangifte kan worden gedaan. De ondernemer wordt enthousiast want dat klinkt eenvoudig. Totdat de ondernemer te maken krijgt met verlegde btw, een btw-bijtelling privégebruik of een correctie voorbelasting wegens gedeeltelijk vrijgestelde prestaties. Dan is het boekhoudpakket opeens niet meer zo compleet als op de website werd gesuggereerd. Maar hoe kon de ondernemer dat weten?

Er wordt veel gesproken over koppelingen en interoperabiliteit. Dat is op zich een prachtige ontwikkeling, maar lijkt tevens de aandacht weg te nemen van de simpele vraag: hoe compleet is het pakket? Als je facturen kunt importeren uit de webshop, is dat reuze handig, maar als niet duidelijk is of het gaat om Nederlandse of buitenlandse btw, of de klant btw-plichtig is en of de drempel van 10.000 euro is bereikt, dan heb je er tegenwoordig eigenlijk nog weinig aan. Boekhoudkoppelingen worden met veel marketing-geweld in de markt gezet, maar ook hier weet de ondernemer in de praktijk niet waar hij of zij op moet letten.

De ondernemer moet er in de praktijk helaas zelf achter komen in hoeverre het gekozen boekhoudpakket voor hem of haar een compleet boekhoudpakket is. De mate waarin een pakket compleet is (van offerte tot/met jaarrekening voor het zelfstandig invullen van de aangifte), wordt vaak niet in beeld gebracht. Hippe en coole features wel. Die verkopen beter dan het vage en saaie begrip: compleet.

Zelfstandigheidsfactor

Je zou 'compleet' ook de 'zelfstandigheidsfactor' kunnen noemen. In welke mate kan een ondernemer zelfstandig de administratie bijhouden én een correcte aangifte-IB/VPB invullen?

De ondernemer kan echter niet Googlen op 'boekhoudpakket zelfstandigheidsfactor' want dat begrip leeft niet. Dus zoekt de ondernemer op 'boekhoudpakket' maar dat heeft weinig zin want alles is tegenwoordig een boekhoudpakket.

Bert-Jan Wiegeraad
#4
Toegang tot het aangifteportaal van de Belastingdienst moet kosteloos zijn, als er een wettelijke verplichting is om aangiften te doen. Volgens de rechtbank is er geen wettelijke basis voor de betalingsverplichting voor eHerkenning.

https://www.taxence.nl/nieuws/geen-wettelijke-grondslag-verplichten-eherkenning/
#5
Het jaar 2021 was wederom een jaar van veel technische ontwikkelingen. Naast talloze updates en fixes zijn de volgende grote ontwikkelingen het waard genoemd te worden:

Cecilia
Dankzij Cecilia worden nu elke dag vele duizenden boekingen automatisch verwerkt in veel administraties. Niet alleen scheelt dat veel tijd maar het zorgt ook voor veel minder fouten.

Buitenlandse btw
Per 1 juli 2021 is Acumulus (inclusief alle webshop-plugins) volledig geschikt gemaakt voor de verwerking van buitenlandse btw op leveringen aan btw-vrije klanten in de EU.

Nieuw platform
Acumulus is overgezet op een geheel nieuw server-plaform.

Automatische controle btw-nummers
De controle en validatie van Europese BTW-nummers is door een koppeling met het VIES-platform geautomatiseerd in relatiekaart en ICP-aangifte.

Nieuwe webapp
De nieuwe webapp AcumulusMobile is gelanceerd en gaat de oude app in de app-stores op termijn volledig vervangen.

Meer banken automatisch gekoppeld
Naast Rabobank, ING en ABN AMRO zijn ook ASN Bank, SNS, Regiobank, Triodos en KNAB toegevoegd aan de automatische bankkoppelingen. Vooral de combinatie van de automatische bankkoppeling met de automatische verwerking door Cecilia, is in korte tijd populair geworden.

Verbetering jaarrekening
Het V&W-overzicht in Acumulus alsook de gehele jaarrekening is stevig onder handen genomen om beter en makkelijker aan te sluiten op de IB-aangifte van de belastingdienst.

Wij zien uit naar het volgende jaar om verder te werken aan nieuwe functies in Acumulus om het boekhoud-leven weer een stuk makkelijker en leuker te maken.

Wij wensen allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Karin
Cecilia :)
Aris
Guido
Sjaam
Bert-Jan
#6
Zoals elk jaar, hierbij de belangrijkste zaken waar je op moet letten om het nieuwe jaar te starten in Acumulus.

Saldi van bankrekening(en)
Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari 2022 met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
Wanneer het een positief saldo is, maak je een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.
Dit beginsaldo is op de bankafschriften hetzelfde als het eindsaldo van 2021.

Doe dit ook voor speciaal aangemaakte rekeningen (indien van toepassing) voor bijvoorbeeld:
- borg (activa);
- overlopende activa;
- leningen (passiva);
- overlopende passiva;
- rekeningen in het eigen vermogen (BV's);

Voor BV's is het altijd extra opletten of de balans geen te corrigeren bedrag toont in het eigen vermogen.

Openstaande BTW
Als het goed is, staat op de balans van 2021 alleen nog de BTW die afgedragen (of ontvangen) moet worden uit het 4e kwartaal. Deze wordt immers pas aangegeven en betaald in januari 2022.

Zorg ervoor dat de openstaande BTW op de balans van 2021 alleen het 4e kwartaal betreft. Als je niet alle afdrachten juist hebt geboekt, staat er mogelijk een te hoog bedrag aan openstaande BTW op de balans. Zou je dit opgeven bij de IB-aangifte over 2021, dan kun je direct een onterechte naheffing krijgen.

Als het bedrag op de balans niet gelijk is aan het bedrag in de aangifte omzetbelasting 4e kwartaal, dien je mogelijk e.e.a. aan te passen.

Mogelijke oorzaken van een verschil:
1. de openstaande btw van 2020 was niet op de balans van 2021 geplaatst
2. niet alle afdrachten en/of teruggaven zijn ingeboekt als Afdracht / teruggave Nederlandse BTW maar bijvoorbeeld als priveopname.
3. er zijn boekingen toegevoegd, verwijderd in perioden waar al aangifte over is gedaan.

Zet de openstaande BTW op de balans van 2022 met een nieuwe Balanspost -> BTW-vorig jaar (onderste boeking in het scherm Nieuwe boeking.
Moet je BTW afdragen, kies dan BIJ en niet AF. Datum: 01-01-2022.

Door afrondingen ontstaat er altijd een klein verschil van 1 of enkele euro's. Dat is onvermijdelijk en daar hoeft niets aan gedaan te worden.
Bij een BV kan dit verschil worden weggeboekt met een kleine afdracht BTW tegen de rekening RC DGA.

Voorraden en leningen
Heb je een lening op de balans staan op de oude manier (dus niet met een aparte rekening aan de passiva-kant), zet dan de eindwaarde van 2021 op de balans van 2022 met een Balanspost -> Passiva Lening. Kies NIET voor Saldo direct bijwerken.
Heb je voorraad op de balans staan, lees dan eerst https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=voorraadwaardering

Je kunt leningen op de balans beter bijhouden met een aparte rekening van het type Passiva - Overige. Dan houd je verschillende leningen goed uit elkaar.

Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2022 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden in 2021 om aan € 2400 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is van heel 2021.

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2022 en laat het project lopen van 01-01-2022 tot 31-12-2022

Drempel buitenlandse btw opnieuw instellen in webshop
Zet in de webshop-software op 01-01-2022 "drempel niet gehaald" om omzet onder de drempel met Nederlandse btw te factureren.

Factuurnummering
Acumulus zal in 2022 starten met het factuurnummer 20220001. Als je wilt starten met een ander nummer, kun je een 0-factuur boeken op 01-01-2022 met het gewenste startnummer (-1).
Stel, je wilt 2022 starten met het nummer 20221234. Dan boek je een factuur op 01-01-2022 met het nummer 20221233 (een stapje lager). De eerst volgende factuur zal dan 20221234 worden. Zodra de factuurnummering loopt, kun je de eerste 0-factuur gewoon verwijderen.
#7
Nieuwe functionaliteiten / AcumulusMobile
27 augustus, 2021, 16:46:27
Vanaf vandaag is een nieuwe web-versie van de app online: AcumulusMobile

https://m.acumulus.nl/

Deze webapp biedt vrijwel alle functies van de Acumulus-app in de app- en playstore zoals het toevoegen van een foto van een bonnetje.

Het is de bedoeling dat AcumulusMobile de oude app volledig gaat vervangen.

AcumulusMobile is primair gemaakt voor mobiele apparaten maar is ook te gebruiken op een gewone pc.
#8
De overheid wil de komende jaren meer gebruik gaan maken van e-Herkenning en maakt dit in fasen verplicht voor steeds meer zaken waarbij gecommuniceerd wordt met de overheid. De belastingdienst heeft e-Herkenning enkele jaren geleden reeds verplicht gemaakt voor o.a. BV's (niet voor eenmanszaken).

Daarnaast wil de belastingdienst het oude ondernemers-portaal uitfaseren en ondernemers bewegen naar het nieuwe ondernemers-portaal. Er bestaat echter verwarring over e-Herkenning en het nieuwe portaal voor ondernemers.

De belastingdienst heeft in een brief in juli 2021 naar ondernemers aangegeven dat:


  • - ondernemers vanaf 2022 btw-aangifte dienen te doen via het nieuwe portaal;
  • - voor het nieuwe portaal e-Herkenning nodig is.


Dat laatste is niet juist. Vanaf 2022 dient inderdaad de btw-aangifte te worden gedaan via het nieuwe portaal maar eenmanszaken kunnen gewoon inloggen met het bekende Digid.

Er is dus geen speciale software nodig en er is voor eenmanszaken geen e-Herkenning nodig.

Voor ondernemers met een apart btw-nummer zoals vof's, maatschappen en BV's is wel e-Herkenning nodig. Deze ondernemers wordt geadviseerd e-Herkenning aan te vragen voor 2022.


De aanvraagprocedure is minder omslachtig dan wellicht lijkt. Ga naar:

https://eherkenning.nl/

De aanvraag duurt vaak enkele weken maar het enige dat gebeurt is dat u zich eenmalig aan de deur dient te identificeren. Daar wordt met u een afspraak voor gemaakt.


e-Herkenning en de toekomst


Wij verwachten dat e-Herkenning uiteindelijk onvermijdelijk zal zijn voor elke ondernemer. Ongeacht welke software men gebruikt. Men zal als ondernemer standaard e-Herkenning moeten hebben voor elke communicatie met de overheid, dus niet alleen met de belastingdienst.
#9
Vanaf 1 juli 2021 dient in principe buitenlandse btw te worden berekend aan consumenten en niet btw-plichtige bedrijven in de EU. Dit geldt voor zowel goederen als diensten.

Zolang de omzet aan deze klanten in de EU minder is dan 10.000 euro per jaar, mag nog Nederlandse btw worden berekend.

SIELshop bewaakt deze omzetdrempel automatisch en zal overschakelen op buitenlandse btw zodra de drempel is bereikt. U kunt er ook voor kiezen altijd buitenlandse btw te rekenen.

Wanneer buitenlandse btw wordt berekend, blijft het bedrag inclusief Nederlandse btw (consumentenprijs) hetzelfde maar kan de btw veranderen alsook het bedrag ex btw.

Bij producten met een laag (reduced) btw-tarief (NL 9%), zal het hoogste reduced tarief van het betreffende land worden gehanteerd indien dat land meerdere reduced tarieven heeft.
#10
Vanaf 1 juli 2021 moet in principe buitenlandse btw worden gerekend bij verkopen aan consumenten in de EU.

Je hoeft geen buitenlandse btw te rekenen zolang de totale omzet ex btw aan deze consumenten minder is dan 10.000 euro (reken in 2021 omzet vanaf 1 juli).


Voorkom dubbele belasting

Je moet dus goed in de gaten houden of je deze omzet-drempel van 10.000 euro hebt bereikt. Zodra je daar overheen gaat, ben je buitenlandse btw verschuldigd. Heb je echter Nederlandse btw gerekend terwijl je buitenlandse btw had moeten rekenen, dan ben verplicht zowel de Nederlandse als de buitenlandse btw af te dragen. Tenzij je alle klanten waar het om gaat, een creditfactuur stuurt voor de Nederlandse btw en alsnog een correcte factuur stuurt met buitenlandse btw. Als je een webshop hebt met veel klanten, kan dit het nodige extra werk opleveren.

In Acumulus kun je deze omzet zien bij Overzichten -> Verkopen.


Kleine ondernemersregeling (KOR)

Nederlandse ondernemers die gebruik maken van de KOR, zijn vrijgesteld van btw zolang de gewone omzet minder is dan 20.000 euro. Dit geldt echter niet voor buitenlandse btw. Indien btw naar hen is verlegd, moeten zij deze alsnog opgeven en afdragen. En vanaf 1 juli 2021 dienen zij alsnog buitenlandse btw te rekenen aan consumenten in de EU zodra hun omzet aan deze consumenten boven de 10.000 euro komt.
#11
Er komen nieuwe btw-regels aan vanaf 1 juli 2021.

Vóór 2015 was de btw-regelgeving voor facturen naar het buitenland erg overzichtelijk. Men hanteerde Nederlandse btw, verlegde btw (0%) of helemaal geen btw (btw-vrij).

Vanaf 2015 werd het ingewikkelder omdat er buitenlandse btw moest worden berekend. Het begon met digitale diensten en al snel volgde nieuwe regels, aparte drempelbedragen en een groeiende lijst aan uitzonderingen.


Vanaf 1 juli 2021 moet er weer een beetje structuur en overzicht komen in deze regels.

In het algemeen kun je zeggen dat het berekenen van buitenlandse btw aan particulieren (en btw-vrijgestelde ondernemers) in de EU vanaf 1 juli 2021 de norm wordt. Voor facturen aan ondernemers binnen en buiten de EU verandert er weinig.

Eén van de grootste voordelen van de nieuwe regelgeving is het verdwijnen van de verschillende drempelbedragen per EU-land voor goederen. Er komt nu een omzetdrempel (zoals we die al kenden bij digitale diensten) voor het totaal aan geleverde goederen en digitale diensten van 10.000 euro per jaar. Heb je minder dan 10.000 euro omzet voor goederen en digitale diensten aan particulieren in de EU, dan mag je Nederlandse btw blijven rekenen.

Goederen en digitale diensten gaan dus steeds meer onder hetzelfde regiem vallen. Het drempelbedrag van 10.000 euro geldt niet voor gewone niet-digitale diensten. Daar moet altijd buitenlandse btw over worden berekend.

De huidige regelgeving kent met name voor diensten aan het buitenland zeer veel uitzonderingen waardoor de belastingdienst steeds meer is gaan werken met online hulpmiddelen. Het is (mij) nog onduidelijk wat er met al die uitzonderingen gaat gebeuren vanaf 1 juli 2021.


Voor webshop-eigenaren is het van belang dat:


1.
in de administratie tijdig duidelijk is wanneer het totaal aan omzet van goederen en digitale diensten aan particulieren in de EU in een jaar boven de 10.000 euro komt;

2.
de webshop onderscheid kan maken tussen btw-plichtige klanten en niet btw-plichtige klanten (meestal particulieren);

3.
de webshop buitenlandse btw kan berekenen.

Voorts is de Mini One Stop Shop (MOSS) uitgebreid waardoor deze niet meer mini is maar OSS heet of het Eénloketsysteem en ook gebruikt kan worden voor niet-digitale diensten.

Ondernemers kunnen zich hier vanaf 1 april 2021 voor registreren bij de belastingdienst.


#12
Buitenlandse btw nu apart op de balans
Vanaf 2021 gaat Acumulus buitenlandse btw apart bijhouden op de balans. Er is dan ook een nieuwe boeking speciaal voor de afdracht van buitenlandse btw.
Tot 2021 werd buitenlandse btw via de V&W-rekening geboekt. Sommigen hadden een aparte balansrekening aangemaakt. Dit is nu niet meer nodig.

UK nu echt uit de EU
Vanaf 2021 valt de UK echt buiten Europa. Let hier op bij de instellingen van bijvoorbeeld de webshop.

Saldi van bankrekening(en)
Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari 2021 met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
Wanneer het een positief saldo is, maak je een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.
Dit beginsaldo is op de bankafschriften hetzelfde als het eindsaldo van 2020.

Openstaande BTW

Als het goed is, staat op de balans van 2020 alleen nog de BTW die afgedragen (of ontvangen) moet worden uit het 4e kwartaal. Deze wordt immers pas aangegeven en betaald in januari 2021.

Zorg ervoor dat de openstaande BTW op de balans van 2020 alleen het 4e kwartaal betreft. Als je niet alle afdrachten juist hebt geboekt, staat er mogelijk een te hoog bedrag aan openstaande BTW op de balans. Zou je dit opgeven bij de IB-aangifte over 2020, dan kun je direct een onterechte naheffing krijgen.

Als het bedrag op de balans niet gelijk is aan het bedrag in de aangifte omzetbelasting 4e kwartaal, dien je mogelijk e.e.a. aan te passen.

Mogelijke oorzaken van een verschil:
1. de openstaande btw van 2019 was niet op de balans van 2020 geplaatst
2. niet alle afdrachten en/of teruggaven zijn ingeboekt als Afdracht / teruggave Nederlandse BTW maar bijvoorbeeld als priveopname.
3. er zijn boekingen toegevoegd, verwijderd in perioden waar al aangifte over is gedaan.

Zet de openstaande BTW op de balans van 2021 met een nieuwe Balanspost -> BTW-vorig jaar (onderste boeking in het scherm Nieuwe boeking.
Moet je BTW afdragen, kies dan BIJ en niet AF. Datum: 01-01-2021.

Door afrondingen ontstaat er altijd een klein verschil van 1 of enkele euro's. Dat is onvermijdelijk en daar hoeft niets aan gedaan te worden.
Bij een BV kan dit verschil worden weggeboekt met een kleine afdracht BTW tegen de rekening RC DGA.

Voorraden en leningen
Heb je een lening op de balans staan, zet dan de eindwaarde van 2020 op de balans van 2021 met een Balanspost -> Passiva Lening. Kies NIET voor Saldo direct bijwerken.
Heb je voorraad op de balans staan, lees dan eerst https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=voorraadwaardering

Je kunt nu ook leningen op de balans bijhouden met een aparte rekening van het type Passiva - Overige. Dan houd je verschillende leningen goed uit elkaar. 2021 is een mooi moment om op deze methode over te stappen.

Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2021 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden in 2020 om aan € 2400 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is van heel 2020.

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2021 en laat het project lopen van 01-01-2021 tot 31-12-2021
#13
Ondanks het roerige karakter van het jaar 2020, hebben wij als Acumulus-team ervoor gekozen ons dit afgelopen jaar te richten op innovatie en verbetering. Door de economische ontwikkelingen verloren we gebruikers die al vele jaren met Acumulus werkten maar nu hun zaak moesten sluiten. Aan de andere kant kwamen er veel nieuwe gebruikers bij. 

Extra ondersteuning Acumulus
We zijn steeds meer betaalde boekhoudkundige ondersteuning gaan geven. We kregen veel verzoeken van klanten om meer op de stoel van de boekhouder te gaan zitten want in veel gevallen zaten we daar al half op. In de meeste gevallen betreft deze extra ondersteuning het samen compleet maken van de jaarrekening en het samen invullen van de IB-aangifte of de VPB-aangifte.

Gemengde btw bij zakelijke uitgave
Een veel gevraagde feature was het kunnen invoeren van uitgaven met verschillende btw-tarieven. We wilden bewust niet dat ieder btw-bedrag kon worden ingevoerd om fouten met bijvoorbeeld buitenlandse btw te voorkomen. Deze nieuwe feature werd al snel populair voor andere boekingen zoals btw-correcties.

Acumulus-app voor iOS en Android
In 2020 heeft onze app het licht gezien en heeft deze een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het begon met alleen een zakelijke uitgave waarbij een bon kan worden meegestuurd als plaatje. Gaandeweg kwamen er steeds meer functies bij waardoor de app nu geschikt is geworden om onderweg de boekhouding te raadplegen of te muteren. De app heeft nu enkele duizenden gebruikers.

Bankkoppeling
Er is een begin gemaakt met het automatisch importeren van bankmutaties. Voor ING, Rabobank en ABN-AMRO is dit reeds operationeel en banken als KNAB, SNS, ASN en Regiobank verwachten we snel te kunnen toevoegen.

Automatische verwerking van bankmutaties
Een logisch vervolg op het automatisch importeren van bankmutaties, was het automatisch verwerken van de mutaties. Men noemt dat ook wel: robotic accounting. Met behulp van vooraf ingestelde transactiefilters kunnen mutaties nu automatisch worden ingeboekt. Op dit moment geldt dit alleen voor een privé-boeking en een interne overboeking maar de zakelijke uitgave en andere boekingen zullen snel volgen. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat naar schatting ca. 80% van al het invoerwerk volledig automatisch zal verlopen. Wat ons betreft gaan we proberen dit percentage zo dicht mogelijk bij 100% te krijgen.

Vooruitblik
We hopen dat 2021 voor de economie en de samenleving als geheel een stuk positiever zal zijn. Wat ons betreft, gaan we met plezier door met het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om boekhouden nog makkelijker en leuker te maken.

Geniet van de feestdagen,


namens het Acumulus-team
Bert-Jan

#14
Dit is een bericht voor de deelnemers aan de cursus Aangifte Inkomsten-belasting 2019 met Acumulus welke wordt gegeven op

donderdag 19 maart 2020

De cursus zal gegeven worden door Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) en Annalies Janssens (www.countforyou.nl)

Ter informatie en ter voorbereiding hierbij een aantal zaken.

Het adres

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal "Rood"
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht

Routebeschrijving
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/routebeschrijving_marinus_ruppertgebouw.pdf

Wanneer je de ingang neemt aan de smalle kant van het gebouw aan de Universiteitsweg, vind je zaal Rood ongeveer halverwege de gang aan je rechter hand.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 18:45 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

In verband met mogelijke files en het zoeken van een parkeerplek, adviseren wij jullie om op tijd te vertrekken.


Ter voorbereiding

Download en print de volgende documenten en neem deze mee op de cursus:

Syllabus IB-aangifte voor ondernemers 2019
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2019/Syllabus%20IB-aangifte%202019%20voor%20ondernemers.pdf

Bijlage A: Checklist
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2019/Bijlage%20A%20-%20Checklist%20t.b.v%20IB%20aangifte%202019.pdf

Bijlage B: Voorbeeld-jaarrekening
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2019/Bijlage%20B%20-%20Jaarrekening%20IB-aangifte%202019%20uit%20Acumulus.pdf


Tijdens de cursus is het handig om te hebben:

- Uitdraai eigen jaarrekening voor de IB-aangifte 2019 uit Acumulus plus de schermafdrukken, zoals in checklist staat.

- Bij eigen laptop: zorg dat de accu is opgeladen.

- Zoek op wat het Ondernemings-vermogen eind 2018 was (uit IB-aangifte 2018).


Als het goed is, zal er wifi aanwezig zijn.

De handleiding en de bijlagen kunnen ook hier worden gedownload:
https://wiki.acumulus.nl/

Heb je verdere vragen over deze bijeenkomsten, dan verzoeken we je deze hieronder te stellen zodat de antwoorden voor iedereen beschikbaar zijn.

Tot ziens op de cursus!

SIEL

Bert-Jan Wiegeraad
Sjaam Mahabier
Karin Stijger
#15
De nieuwe handleiding voor de IB-aangifte 2019 is nu beschikbaar. Met grote dank aan Annalies Janssens en Esther van der Meer.

https://wiki.acumulus.nl/
#16
We zijn een app aan het maken voor iPhone en Android.

We moeten ergens beginnen, dus kun je in eerste instantie alleen een uitgave boeken. Daarna komen verkoopfactuur en andere boekingen.

Voor Android is het makkelijk om een app via de website beschikbaar te stellen. Voor de iPhone moet dat via de appstore. Daarom zoeken we in eerste instantie gebruikers met een Android-toestel om e.e.a. te testen.

Laat gerust weten als je hier aan mee wilt doen.

#17
Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemingsregeling (KOR) van kracht. Of beter gezegd: de KOR is gewoon afgeschaft en kun je vanaf nu eventueel vrijgesteld geworden van btw.

Oke, denken wellicht veel ondernemers. Dan word ik gewoon vrijgesteld van btw en ben ik overal van af. Lekker makkelijk.

Niet helemaal.

https://www.zzpview.nl/?a=valkuilen_bij_de_nieuwe_kleine_ondernemersregeling
#18
Vanaf 2020 geldt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Deze zit anders in elkaar dan de oude regeling.

De nieuwe KOR is een algehele vrijstelling van btw-verplichtingen wat betekent dat je geen btw hoeft te rekenen wanneer je iets verkoopt en ook geen btw mag aftrekken als voorbelasting.

De nieuwe KOR is bedacht om e.e.a. eenvoudiger te maken maar er zitten wel wat haken en ogen aan.
Zolang je minder dan 20.000 euro aan omzet maakt (ex btw), kun je hier voor in aanmerking komen. Het gaat hierbij echter alleen om omzet die in Nederland is belast met btw. Lever je ook aan buitenlandse klanten (zowel als intracommunautaire levering als met buitenlandse btw) dan telt die omzet niet mee. Je moet dus kijken naar het totaal aan omzet in Acumulus bij de aangifte omzetbelasting in rubriek 1.

De belastingdienst heeft een rekenhulp gemaakt waarmee je kunt bepalen of je voor de nieuwe KOR in aanmerking komt.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-kleineondernemersregeling

Het is mij nog onduidelijk wat je moet doen als je valt onder de nieuwe KOR maar ook leveringen hebt gedaan aan het buitenland. Wordt je dan ook vrijgesteld om btw te verleggen naar het buitenland? En hoef je dan ook geen buitenlandse btw te rekenen op digitale diensten?

Ik ben nu reeds vrijgesteld van btw
Als je reeds vrijgesteld bent van btw, dan zul je automatisch onder de nieuwe KOR vallen vanaf 2020.

Ik heb gebruik gemaakt van de oude KOR en/of ik ga het in 2019 doen
Als je gebruik hebt gemaakt van de oude KOR en je wilt gebruik gaan maken van de nieuwe KOR vanaf 2020, dan zul je voor 20 november 2019 een aanvraag moeten indien bij de belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/aanmelden-voor-de-nieuwe-kleineondernemersregeling

De vraag is echter of je dat wel of niet moet doen. De oude regeling dwong jou niet om een keuze te maken of je btw rekent of niet. De nieuwe KOR dwingt jou wel om deze keuze te maken en dat heeft consequenties voor jouw facturen, prijzen en administratie.

Val je vanaf 2020 onder de nieuwe KOR dan zit je daar 3 jaar aan vast tenzij jouw omzet in rubriek 1 meer dan 20.000 euro wordt. Vanaf dat moment moet je dan weer btw gaan rekenen en aangifte doen. Dat betekent dat jouw klanten opeens btw moeten betalen en jouw prijzen hoger worden. Het kan ook zijn dat je jouw prijzen liever niet verhoogt en dus minder omzet gaat maken.

Is het allemaal wel zo veel eenvoudiger geworden?
In zekere zin wel want de oude KOR is feitelijk afgeschaft en je moet nu kiezen of je btw-vrijgesteld wilt worden (mits je aan de voorwaarden voldoet) of niet. Alleen is het nu veel lastiger geworden om te bepalen wat verstandig is voor jou en het kan halverwege het jaar opeens veranderen met alle administratieve gevolgen van dien. Je hoeft het weliswaar niet met terugwerkende kracht allemaal aan te passen maar je moet wel anders gaan factureren. Als je een webshop hebt, zul je mogelijk ook e.e.a. moeten aanpassen.

Bovendien moet je goed in de gaten gaan houden of en wanneer je boven de grens van 20.000 euro omzet komt. Ben je daar te laat mee, dan moet je mogelijk later met terugwerkende kracht btw gaan afdragen en al jouw uitgaven waar btw op zit vanaf het omslagmoment opnieuw boeken. Dat is vooral een probleem voor ondernemers die een omzet hebben (vlak) onder 20.000 euro en toch kiezen voor de nieuwe regeling.

Je moet dus nu reeds gaan inschatten of je onder of boven de 20.000 euro omzet komt volgend jaar. Kies je niet voor de nieuwe regeling en blijk je achteraf onder de 20.000 omzet uit te komen, dan loop je fiscaal voordeel mis welke je waarschijnlijk niet achteraf kunt herstellen. Kies je voor de nieuwe regeling en komt jouw omzet toch boven de 20.000 euro, dan moet je vanaf dat moment jouw administratie aanpassen.

Let op. Het gaat hier puur over de omzet ex btw. Het gaat hier niet over de winst. Je kunt dus niet aan het einde van het jaar nog even wat kosten maken om de regeling te beïnvloeden. Dat was bij de oude KOR wel het geval.

De oude regeling had als voordeel dat de KOR (automatisch in Acumulus) werd berekend wanneer deze van toepassing was en het facturatieproces steeds hetzelfde was. Met de nieuwe KOR moet je opeens van te voren besluiten of je helemaal vrijgesteld van btw wilt worden met alle administratieve gevolgen van dien en het risico dat je ergens in het jaar alles toch weer moet omgooien.

Persoonlijk vind ik het geen vooruitgang. Ondernemers met een blijvend lage omzet gaan er nauwelijks op vooruit. Zij hebben wel het voordeel dat zij makkelijker worden vrijgesteld van btw. Ondernemers met een omzet onder 20.000 euro maar met een groeiperspectief zullen mogelijk niet kiezen voor deze regeling omdat het teveel administratief gedoe oplevert als de omzet stijgt en lopen dan in eerste instantie fiscaal voordeel mis. 

Je kunt de keuze of je wel of niet gebruik maakt van de nieuwe regeling 1x per 3 jaar maken. Juist bij kleine ondernemers kan de omzet heel wisselend zijn en de oude KOR ging daar flexibel mee om. De nieuwe KOR is niet flexibel (behalve in het nadeel van de ondernemer) en dwingt ondernemers een keuze te maken die mogelijk jaren lang fiscaal nadeel oplevert. Neem als voorbeeld een ondernemer die geen gebruik maakt van de nieuwe regeling en vervolgens door omstandigheden 3 jaar lang weinig omzet maakt. Dat betekent 3 jaar lang geen fiscaal voordeel welke de oude regeling wel bood.

Toevoeging 18 juni2019

De vrijstelling van btw betekent helaas niet dat je helemaal niets meer hoeft te registreren aan btw. Verlegde btw, zowel binnen Nederland als internationaal, dien je te blijven opgeven!

Bedenk ook het volgende: als je vanaf 2020 gebruik maakt van de nieuwe KOR en tot 2020 investeringen hebt gedaan zoals voor een auto of pc dan moet je wellicht een deel van de afgetrokken btw terugbetalen.  Dit is het geval als er meer dan 500 euro aan btw herzien wordt.
#19
Nieuws, wet- & regelgeving / Brexit
07 maart, 2019, 15:40:24
Waarschijnlijk gaat het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (EU).  Door dit vertrek wordt het VK een land buiten de EU.

Voor zakelijke uitgaven gedaan in het VK, geldt:

Levering uit EU wordt Levering buiten EU

Vanaf 29 maart dien je dus facturen uit het VK anders te boeken.

Dat geldt ook voor verkopen. Zie de tabel in onze wiki hoe je om moet gaan met facturen buiten de EU.

https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=facturen-naar-het-buitenland
#20
De nieuwe handleiding voor de IB-aangifte 2018 is gereed en kan worden gedownload.

Met dank aan de boekhouders Annalies Janssens en Esther van der Meer!

https://wiki.acumulus.nl/
#21
Allereerst: let op de btw-verhoging van 6 naar 9%. Lees meer hierover op:
https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=btw-verhoging-van-6-naar-9

Saldi van bankrekening(en)
Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari 2019 met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
Wanneer het een positief saldo is, maak je een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.
Dit beginsaldo is op de bankafschriften hetzelfde als het eindsaldo van 2018.

Openstaande BTW
Als het goed is, staat op de balans van 2018 alleen nog de BTW die afgedragen (of ontvangen) moet worden uit het 4e kwartaal. Deze wordt immers pas aangegeven en betaald in januari 2019.

Zorg ervoor dat de openstaande BTW op de balans van 2018 alleen het 4e kwartaal betreft. Als je niet alle afdrachten juist hebt geboekt, staat er mogelijk een te hoog bedrag aan openstaande BTW op de balans. Zou je dit opgeven bij de IB-aangifte over 2018, dan kun je direct een onterechte naheffing krijgen.

Als het bedrag op de balans niet gelijk is aan het bedrag in de aangifte omzetbelasting 4e kwartaal, dien je mogelijk e.e.a. aan te passen.

Mogelijke oorzaken van een verschil:
1. de openstaande btw van 2017 was niet op de balans van 2018 geplaatst
2. niet alle afdrachten en/of teruggaven zijn ingeboekt als Afdracht / teruggave Nederlandse BTW maar bijvoorbeeld als priveopname.
3. er zijn boekingen toegevoegd, verwijderd in perioden waar al aangifte over is gedaan.

Zet de openstaande BTW op de balans van 2019 met een nieuwe Balanspost -> BTW-vorig jaar (onderste boeking in het scherm Nieuwe boeking.
Moet je BTW afdragen, kies dan BIJ en niet AF. Datum: 01-01-2019.

Door afrondingen ontstaat er altijd een klein verschil van 1 of enkele euro's. Dat is onvermijdelijk en daar hoeft niets aan gedaan te worden.

Voorraden en leningen
Heb je een lening op de balans staan, zet dan de eindwaarde van 2018 op de balans van 2019 met een Balanspost -> Passiva Lening. Kies NIET voor Saldo direct bijwerken.
Heb je voorraad op de balans staan, lees dan eerst https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=voorraadwaardering

Je kunt nu ook leningen op de balans bijhouden met een aparte rekening van het type Passiva - Overige. Dan houd je verschillende leningen goed uit elkaar. 2019 is een mooi moment om op deze methode over te stappen.

Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2019 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden in 2018 om aan € 2300 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is van heel 2018.

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2019 en laat het project lopen van 01-01-2019 tot 31-12-2019
#22
Acumulus is nu niet alleen ideaal voor eenmanszaken maar ook voor BV's.

Belangrijk: zet bij Beheer -> Contractgegevens de rechtsvorm op Besloten vennootschap


Voor de BV zijn de volgende zaken ingebouwd:

1. Verschillende rekeningsoorten op de balans


Naast de gewone bankrekening, kun je nu ook rekeningen aanmaken voor:


  • - Overige activa zoals vorderingen
  • - Overige passiva
  • - boekingen direct in het eigen vermogen zoals uitgekeerd dividend
  • - boekingen voor de afdracht van VPB

Als je gaat naar Beheer -> Rekeningen en je wijzigt een rekening, dan zie je een vierde tabblad: Speciaal. Daar kun je de rekeningsoort aanpassen. In principe is elke (nieuwe) rekening van het type: Activa - Liquide middelen.

2. Automatisch bijwerken eigen vermogen met winst en VPB

Wanneer je bij de contractgegevens de rechtsvorm zet op Besloten vennootschap, wordt de winst automatisch in het EV verwerkt. Daarnaast wordt de VPB automatisch op de balans gezet, zowel als vreemd vermogen als in het EV. Het enige dat je nog hoeft te doen, is (voorlopige) afdrachten VPB te boeken. Wanneer je de VPB-afdrachten met een interne overboeking boekt naar een rekening van de soort Passiva - afdracht / teruggaaf VPB, wordt de VPB volledig automatisch op de balans bijgehouden.


In een paar stappen Acumulus gereed voor een BV

1. Boek de aandelen met een balansboeking Eigen vermogen. Deze staan nu automatisch op de balans van elk jaar.

2. Maak een rekening aan met de naam Rekening Courant DGA (rekeningsoort Overige activa)
Elke keer als je geld opneemt uit jouw BV, boek je een interne overboeking VAN Bank NAAR RC DGA.

3. Maak een rekening met de naam Winstreserves vorig boekjaar (rekeningsoort Eigen vermogen)
Boek met een priveboeking de winstreserve van vorig jaar zodat het eigen vermogen een goede beginbalans heeft.

4. Maak een rekening aan voor Uitgekeerd dividend (rekeningsoort Eigen vermogen)
Boek elke dividend uitkering met een interne overboeking VAN Bank NAAR de rekening Uitgekeerd dividend

5. Maak een rekening aan voor VPB-afdrachten (rekeningsoort afdracht / teruggaaf VPB)
Boek elke afdracht VPB met een interne overboeking VAN Bank NAAR VPB-afdrachten.

6. Maak twee aparte kostensoorten aan:
- Loonheffingen
- Salarissen
Boek elke afdracht loonheffing als een zakelijke uitgave btw-vrij op de kostensoort Loonheffingen.
Boek elke uitbetaling van salaris als een zakelijke uitgave btw-vrij op de kostensoort Salarissen.

Acumulus houdt alles netjes bij op de balans. Je kunt ook direct zien of alles nog klopt want anders verschijnt er een bedrag achter Te corrigeren. Zo houd je het hele jaar het schip recht en word je niet aan het einde van het jaar geconfronteerd met verschillen.


Heb je te maken met een deelneming?

Er is sprake van een deelneming als jouw BV aandelen bezit van een andere BV. Een holding heeft vaak aandelen in een werkmaatschappij.

Maak een rekening aan met de naam Netto vermogenswaarde deelneming (rekeningsoort Overige activa)
Elke ontvangst van dividend boek je met een interne overboeking VAN Netto vermogenswaarde deelneming NAAR Bank.

Tevens heb je dan een rekening nodig met de naam Resultaat deelneming (rekeningsoort Eigen vermogen)
Aan het einde van het jaar waardeer je de Netto vermogenswaarde op met een interne overboeking VAN Resultaat deelneming NAAR Netto vermogenswaarde deelneming.


Heb je toch nog een vraag over de administratie van jouw BV in Acumulus?

Bel of mail ons en wij helpen jou graag verder. Ook de boekhouding van een BV is nu heel simpel geworden.
#23
Tot 2008 had ik een re-integratiebureau in Rotterdam. Daar gaf ik diverse cursussen over ondernemen en spiritualiteit.

Vanaf 2008 dook ik echter helemaal in Acumulus maar ik heb nog regelmatig mooie gesprekken met klanten over het volgen van het eigen kompas.

Vorige week dacht ik: weet je wat, ik ga gewoon weer een cursus geven. Kijken wat er gebeurt.

Als er drie mensen komen, vind ik het al geweldig.

https://www.siel.nl/cursussen/jouw_onderneming_een_ontdekkingsreis/


Misschien vraag je je af wat dit met boekhouden te maken heeft. Volgens mij niet erg veel maar als je je bedenkt dat SIEL staat voor:

Spiritueel
Intellectueel
Emotioneel
Lichamelijk

dan is het niet vreemd dat dit uit onze koker komt.
#24
Je hoort er steeds meer over: broodfondsen. Een kleine groep ondernemers steunt elkaar financieel bij arbeidsongeschiktheid. Deze fondsen spreken mij om drie redenen aan:

1. het is kleinschalig en persoonlijk;
2. deelname is vrijwillig;
3. er is geen overheidsbemoeienis.

De boekhouding van een fonds van maximaal 50 ondernemers is overzichtelijk. Iedereen kan precies zien wat er gespaard wordt en wat er uitgekeerd wordt. De ondernemers kennen elkaar persoonlijk en de onderlinge schenkingen zijn persoonlijk. De drempel om je als lid ziek te melden en een beroep te doen op de vrijgevigheid van bevriende ondernemers, is hierdoor vele malen hoger dan bij een grote verzekeraar.

Door de vrijwillige deelname zijn deelnemers veel meer geneigd de afspraken, de imperfecties en consequenties te respecteren en te ondersteunen dan bij een verplicht fonds. Als je het niet ondersteunt en niet echt wilt laten slagen, word je gewoon geen lid.

Broodfondsen zijn zelfregulerend binnen de bestaande wettelijke kaders. Zij kunnen hun eigen regels opstellen zolang deze niet in strijd zijn met de wet. Tevens is het fiscaal-neutraal. De inleg is niet aftrekbaar en de ontvangen schenkingen zijn niet belast. 

Allemaal prima maar er zijn serieuze bedreigingen.

Hoewel broodfondsen zullen zeggen dat zij geen verzekeraars zijn, is het oogmerk wel degelijk om een bepaalde inkomens-zekerheid te geven bij arbeidsongeschiktheid. Daar ontstaat meteen het eerste probleem: wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid zoals we dat van de vroegere WAO kennen, ging over het verlies van verdiencapaciteit. Als je altijd 100.000 euro verdiende, en door ziekte theoretisch nog maar 50.000 kon verdienen, dan daalde de verdiencapaciteit met 50% en was je dus 50% arbeidsongeschikt.

Broodfondsen gaan niet uit van deze gebruikelijk definitie van arbeidsongeschiktheid maar van een soort elementair inkomen. Er moet minimaal brood op de plank komen. Maar een sociaal minimum is het ook niet want er wordt niet gekeken naar de totale vermogens- en inkomens-situatie van het lid dat zich ziek meldt. Het begrip "Brood" is niet helder gedefinieerd.

Stel: een lid van het broodfonds heeft een adviesbureau. Dit lid is getrouwd en samen bezitten zij een huis van 475.000 euro. De partner heeft een goede baan. Het lid wordt ziek en doet een beroep op het broodfonds. Wordt hier brood op de plank gefinancierd of is het toch een vergoeding voor verloren inkomen?

Het gebrek aan heldere definities en kaders is weliswaar problematisch maar wordt in de praktijk opgevangen door vertrouwen en persoonlijk contact. Dit kan echter alleen werken in een kleinschalige en persoonlijke setting. De onvolmaaktheden kunnen worden gladgestreken juist omdat het vrijwillig, persoonlijk en kleinschalig is. Men komt er (vaak) wel uit.

Nu het aantal broodfondsen sterk aan het groeien is, is het interessant om te bekijken hoelang de drie succesfactoren vrijwilligheid, persoonlijkheid en kleinschaligheid de komende jaren stand zullen houden. Het gaat immers over fondsen waar geld in zit. Steeds meer geld. Nu gaat het nog over miljoenen, maar over een paar jaar wellicht over honderden miljoenen.

De eerste bedreiging is reeds zichtbaar omdat broodfondsen overkoepelende afspraken maken met andere broodfondsen. De veiligheid van kleinschaligheid komt hiermee in gevaar. Als lid kun je nu niet alleen moeten betalen voor jouw bevriende zieke collega-ondernemer maar ook voor ondernemers die je helemaal niet kent. En die hebben misschien wel een veel duurder huis dan jij en inkomsten waar jij niets van weet.

Vroeg of laat komen er rechtszaken. Een ondernemer vindt dat hij of zij recht heeft op een schenking. De ondernemer vindt zichzelf ziek, het broodfonds vindt van niet. Een andere ondernemer is lid van drie broodfondsen. Twee broodfondsen gaan over tot uitbetaling, de derde vindt het echter wel welletjes maar schiet te kort om dat goed te onderbouwen.

De overheid zal vroeg of laat ook iets willen regelen. Dan komen er regels voor broodfondsen over acceptatie van nieuwe leden, betere definities van arbeidsongeschiktheid en verplichte verdeling van fondsen over andere fondsen. Vervolgens komt er een nationaal fonds en niemand heeft meer zicht op hoeveel geld er in komt en hoeveel er uit gaat. In het bestuur van het nationale broodfonds zien we opeens allerlei oud-politici terug.

Tot slot zal deelname verplicht worden. En dan staat de deur open om vertrouwen en persoonlijkheid volledig te vervangen voor strakke regels, procedurele verplichtingen en hoge drempels om uit te keren.

Een kwetsbaar maar mooi initiatief van ondernemers om voor elkaar te zorgen, dat werkte omdat het klein, persoonlijk en vrijwillig was, groeit kapot en wordt vakkundig weggereguleerd door de staat.

Maar men kan altijd weer opnieuw beginnen. Met vlees-fondsen of soja-fondsen. Iets waarmee ondernemers elkaar zonder overheidsbemoeienis kunnen helpen. Met simpele regels. Met klungelige kaders en problematische definities. Dat geeft op zich niet want het is kleinschalig, persoonlijk en vrijwillig. Dus kan het weer werken. Zolang het geen succes wordt.

Bert-Jan Wiegeraad
#25
Dit is een bericht voor de deelnemers aan de cursus Aangifte Inkomsten-belasting met Acumulus welke wordt gegeven op

donderdag 15 maart 2018
maandag 19 maart 2018
woensdag 21 maart 2018

De cursus zal gegeven worden door Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) en Annalies Janssens (www.countforyou.nl)

Ter informatie en ter voorbereiding hierbij een aantal zaken.

Het adres

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal "Rood"
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht

Routebeschrijving
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/routebeschrijving_marinus_ruppertgebouw.pdf

Wanneer je de ingang neemt aan de smalle kant van het gebouw aan de Universiteitsweg, vind je zaal Rood ongeveer halverwege de gang aan je rechter hand.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 18:45 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

In verband met mogelijke files en het zoeken van een parkeerplek, adviseren wij jullie om op tijd te vertrekken.


Ter voorbereiding

Download en print de volgende documenten en neem deze mee op de cursus:

Syllabus IB-aangifte voor ondernemers 2017
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2017/Syllabus%20IB-aangifte%202017.pdf

Bijlage A: Checklist
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2017/Bijlage%20A%20-%20Checklist%20t.b.v%20IB%20aangifte%202017.pdf

Bijlage B: Voorbeeld-jaarrekening
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2017/Bijlage%20B%20-%20Jaarrekening%20IB-aangifte%202017%20uit%20Acumulus.pdf


Tijdens de cursus is het handig om te hebben:

- Uitdraai eigen jaarrekening voor de IB-aangifte 2017 uit Acumulus plus de schermafdrukken, zoals in checklist staat.

- Bij eigen laptop: zorg dat de accu is opgeladen.

- Zoek op wat het Ondernemings-vermogen eind 2016 was (uit IB-aangifte 2016).


Als het goed is, zal er wifi aanwezig zijn.

De handleiding en de bijlagen kunnen ook hier worden gedownload:
https://wiki.acumulus.nl/

Heb je verdere vragen over deze bijeenkomsten, dan verzoeken we je deze hieronder te stellen zodat de antwoorden voor iedereen beschikbaar zijn.

Tot ziens op de cursus!

SIEL

Sjaam Mahabier
Karin Stijger
#26
Saldi van bankrekening(en)
Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari 2018 met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
Wanneer het een positief saldo is, maakt u een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.
Dit beginsaldo is op de bankafschriften hetzelfde als het eindsaldo van 2017.

Openstaande BTW
Als het goed is, staat op de balans van 2017 alleen nog de BTW die afgedragen (of ontvangen) moet worden uit het 4e kwartaal. Deze wordt immers pas aangegeven en betaald in januari 2018.

Zorg ervoor dat de openstaande BTW op de balans van 2017 alleen het 4e kwartaal betreft. Als je niet alle afdrachten juist hebt geboekt, staat er mogelijk een te hoog bedrag aan openstaande BTW op de balans. Zou je dit opgeven bij de IB-aangifte over 2017, dan kun je direct een onterechte naheffing krijgen.

Zet de openstaande BTW op de balans van 2018 met een nieuwe Balanspost -> BTW-vorig jaar (onderste boeking in het scherm Nieuwe boeking.
Moet je BTW afdragen, kies dan BIJ en niet AF. Datum: 01-01-2018.

Door afrondingen ontstaat er altijd een klein verschil van 1 of enkele euro's. Dat is onvermijdelijk en daar hoeft niets aan gedaan te worden.

Voorraden en leningen
Heb je een lening op de balans staan, zet dan de eindwaarde van 2017 op de balans van 2018 met een Balanspost -> Passiva Lening. Kies NIET voor Saldo direct bijwerken.
Heb je voorraad op de balans staan, lees dan eerst https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=voorraadwaardering

Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2017 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden in 2017 om aan € 2300 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is van heel 2017.

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2018 en laat het project lopen van 01-01-2018 tot 31-12-2018

Factuurnummering
- Acumulus zal automatisch starten met nummer 20180001, als je dat niet wilt, moet je de eerste factuur handmatig een ander nummer geven
#27
President Trump stelt belastingverlagingen voor voor alle Amerikanen en alle Amerikaanse bedrijven. En toch is er kritiek. Het zou met name de rijken bevoordelen.

Wanneer de belasting met 1% omhoog gaat, treft dat iemand met een inkomen van 300.000 meer dan iemand met een inkomen van 40.000. De eerste gaat 3.000 meer belasting betalen en de laatste slechts 400 meer. Dit staat nog los van het feit dat belastingtarieven progressief zijn zodat hogere inkomens ook percentueel meer moeten betalen.

Belastingverhogingen treffen mensen met een hoog inkomen dus veel harder dan mensen met een laag inkomen. Dat kan niet anders wanneer je werkt met percentages van het inkomen. Dat heet fair en eerlijk.

De grote kritiek op de plannen van Trump is nu dat deze logica ook andersom werkt. Wanneer het belastingpercentage omlaag gaat, 'treft' dat de mensen met een hoger inkomen harder dan mensen met een laag inkomen.

En nu is datzelfde mechanisme opeens oneerlijk. Het is eerlijk als de hogere inkomens er last van hebben, het is oneerlijk als zij er voordeel van hebben.

Feitelijk is het niet oneerlijk maar simpelweg te eerlijk.
#28
Het is geen geheim dat de overheid en de media geen fan zijn van zzp-ers. Iedereen een baan, dat maakt het leven een stuk beheersbaarder.

Zzp-ers worden stelselmatig afgeschilderd als onverzekerde, onderbetaalde en ondergewaardeerde krachten.

Nu is er een nieuwe term bij gekomen: onvrijwillige zzp-ers.

https://www.nu.nl/zzp/4988642/slechts-klein-deel-onvrijwillige-zzpers-ontevreden-met-werk.html

Wat is een onvrijwillige zzp-er?

Dat is iemand die - naar verluidt - vanuit overwegend negatieve redenen voor zichzelf is begonnen. Meestal wegens het verliezen van een baan. Met de term "onvrijwillig" wordt gesuggereerd dat deze zzp-ers gedwongen worden om zzp-er te zijn.

Even terug naar de basis. Iedere volwassene moet in deze maatschappij de eigen broek ophouden. Dat is niet leuk maar wel een gegeven. Er is weliswaar hulp wanneer dat niet lukt, maar het blijft de zorg van elke volwassene. Indien dat kan met werk dat je leuk vindt, is dat geweldig maar dat is secundair. Primair moet er brood op de plank komen.

Er zijn veel mensen met een baan die zij niet leuk vinden. Maar men moet wàt. Zijn deze mensen nu onvrijwillige werknemers? We kunnen moeilijk suggereren dat deze mensen worden gedwongen daar te werken.

Wanneer een medewerker door een reorganisatie te horen krijgt dat hij/zij ergens anders kan werken tegen een lager loon, is er nog steeds een keuze. Niemand verplicht deze medewerker om daar te (blijven) werken. Dat zou slavernij zijn. Het is de economische druk om geld te verdienen, die de medewerker er vaak voor zal doen kiezen om de baan te accepteren.

Iedereen moet ergens wonen maar velen wonen niet in het huis en de omgeving van hun voorkeur. Zijn dat onvrijwillige bewoners en zijn deze gedwongen daar te wonen?

Waarom zijn mensen die hun broek ophouden met een eigen bedrijf en tevens andere voorkeuren hebben, opeens onvrijwillig zzp-er? Alsof deze mensen een brief hebben gekregen van de Kamer van Koophandel waarin stond dat zij zich verplicht moeten komen inschrijven als ondernemer.

Zzp-ers zijn net zo (on)vrijwillig zzp-er als werknemers een dienstbetrekking vervullen. Het is maar net welke keuzes je maakt. Dat je keuzes moet maken in het leven, geldt voor iedereen. Welke keuzes je maakt, bepaal je altijd zelf.

Zzp-ers die niet blijven hangen in wat zij het liefst zouden doen, maar de schouders eronder zetten en er het beste van maken, verdienen geen ontmoedigende slachtoffer-status, maar alle respect.

Bert-Jan Wiegeraad
#29
Dit is een bericht voor de deelnemers aan de cursus Aangifte Inkomsten-belasting met Acumulus welke wordt gegeven op

woensdag 15 maart 2017
dinsdag 21 maart 2017
donderdag 23 maart 2017

De cursus zal gegeven worden door Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) en Annalies Janssens (www.countforyou.nl)

Ter informatie en ter voorbereiding hierbij een aantal zaken.

Het adres

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal "Rood"
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht

Routebeschrijving
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/routebeschrijving_marinus_ruppertgebouw.pdf

Wanneer je de ingang neemt aan de smalle kant van het gebouw aan de Universiteitsweg, vind je zaal Rood ongeveer halverwege de gang aan je rechter hand.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 18:45 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

In verband met mogelijke files en het zoeken van een parkeerplek, adviseren wij jullie om op tijd te vertrekken.


Ter voorbereiding

Download en print de volgende documenten en neem deze mee op de cursus:

Syllabus IB-aangifte voor ondernemers 2016
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2016/Syllabus%20Aangifte%20Inkomstenbelasting%20voor%20ondernemers%202016.pdf

Bijlage 1: Checklist
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2016/Bijlage%201%20-%20Checklist%20t.b.v%20IB%20aangifte%202016.pdf

Bijlage 2: Voorbeeld-jaarrekening
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2016/Bijlage%202%20-%20Jaarrekening%20IB-aangifte%202016%20uit%20Acumulus.pdf


Tijdens de cursus is het handig om te hebben:


- Uitdraai eigen jaarrekening voor de IB-aangifte 2016 uit Acumulus plus de schermafdrukken, zoals in checklist staat.

- Bij eigen laptop: zorg dat de accu is opgeladen.

- Zoek op wat het Ondernemings-vermogen eind vorig jaar was (uit IB-aangifte 2015).


Als het goed is, zal er wifi aanwezig zijn.

De handleiding en de bijlagen kunnen ook hier worden gedownload:
https://wiki.acumulus.nl/

Heb je verdere vragen over deze bijeenkomsten, dan verzoeken we je deze hieronder te stellen zodat de antwoorden voor iedereen beschikbaar zijn.

Tot ziens op de cursus!

SIEL

Sjaam Mahabier
Karin Stijger
#30
Saldi van bankrekening(en)
Maak voor iedere betaalrekening inclusief Kas een priveboeking naar deze rekening op 1 januari 2017 met het bedrag van het beginsaldo, noem deze boeking bijvoorbeeld: Beginsaldo.
Wanneer het een positief saldo is, maakt u een prive-storting. Bij een negatief saldo een prive-opname.

Openstaande BTW
Als het goed is, staat op de balans van 2016 alleen nog de BTW die afgedragen (of ontvangen) moet worden uit het 4e kwartaal. Deze wordt immers pas aangegeven en betaald in januari 2017.
Zet de openstaande BTW op de balans van 2017 met een nieuwe Balanspost -> BTW-vorig jaar (onderste boeking in het scherm Nieuwe boeking.
Moet je BTW afdragen, kies dan BIJ en niet AF. Datum: 01-01-2017.

Voorraden en leningen
Heb je een lening op de balans staan, zet dan de eindwaarde van 2016 op de balans van 2017 met een Balanspost -> Passiva Lening. Kies NIET voor Saldo direct bijwerken.
Heb je voorraad op de balans staan, lees dan eerst https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=voorraadwaardering

Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2017 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden in 2016 om aan € 2300 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is van heel 2016.

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2017 en laat het project lopen van 01-01-2017 tot 31-12-2017

Factuurnummering

- Acumulus zal automatisch starten met nummer 20170001, als je dat niet wilt, moet je de eerste factuur handmatig een ander nummer geven
#31
Dit is een bericht voor de deelnemers aan de cursus Aangifte Inkomsten-belasting met Acumulus welke wordt gegeven op

donderdag 17 maart 2016
maandag 21 maart 2016
woensdag 23 maart 2016

De cursus zal gegeven worden door Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) en Annalies Janssens (www.countforyou.nl)

Ter informatie en ter voorbereiding hierbij een aantal zaken.

Het adres

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal "Paars"
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht

Routebeschrijving
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/routebeschrijving_marinus_ruppertgebouw.pdf

Wanneer je de ingang neemt aan de smalle kant van het gebouw aan de Universiteitsweg, vind je zaal Paars ongeveer halverwege de gang aan je rechter hand.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 18:45 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

In verband met mogelijke files en het zoeken van een parkeerplek, adviseren wij jullie om op tijd te vertrekken.


Ter voorbereiding

Download en print de volgende documenten en neem deze mee op de cursus:

Syllabus IB-aangifte voor ondernemers 2015
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2015/Syllabus%20IB%20aangifte%202015%20voor%20ondernemers.pdf

Bijlage 1: Checklist
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2015/Bijlage%201%20-%20Checklist%20t.b.v%20IB%20aangifte%202015.pdf

Bijlage 2: Voorbeeld-jaarrekening
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2015/Bijlage%202%20-%20Jaarrekening%20IB-aangifte%202015%20uit%20Acumulus.pdf


Tijdens de cursus is het handig om te hebben:

- Uitdraai eigen jaarrekening voor de IB-aangifte 2015 uit Acumulus plus de schermafdrukken, zoals in checklist staat.

- Bij eigen laptop: zorg dat de accu is opgeladen.

- Zoek op wat het Ondernemings-vermogen eind vorig jaar was (uit IB-aangifte 2014).


Als het goed is, zal er wifi aanwezig zijn.

De handleiding en de bijlagen kunnen ook hier worden gedownload:
https://wiki.acumulus.nl/

Heb je verdere vragen over deze bijeenkomsten, dan verzoeken we je deze hieronder te stellen zodat de antwoorden voor iedereen beschikbaar zijn.

Tot ziens op de cursus!

SIEL

Sjaam Mahabier
Guido Passet
Bert-Jan Wiegeraad
#32
Flexwerkers en ZZP-ers worden door de politiek en de vakbonden onterecht in een adem genoemd.

De verschillen zijn echter groot.

Flexwerkers zijn werknemers met een tijdelijk contract die om de zoveel maanden of jaren op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Echter, werknemers met een zogenaamd vast contract moeten tegenwoordig ook regelmatig weer op zoek naar werk waardoor je kunt zeggen dat ieder arbeidscontract tijdelijk is en flexwerkers dus gewoon werknemers zijn.

De primaire uitdaging van een werknemer is ergens aangenomen te worden en zo lang mogelijk te blijven.

74% van de flexwerkers streeft naar een vast contract.

ZZP-ers zijn ondernemers. Ondernemers zoeken in een veranderende maatschappij steeds naar nieuwe mogelijkheden om waardevolle producten en diensten te bedenken en te leveren. De enige zekerheid van ondernemers is de noodzaak om hun diensten en producten te blijven innoveren.

71% van de ZZP-ers is NIET op zoek naar een vast contract.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25330246/__Flexwerker_wil_vast_contract__.html

Het grote verschil tussen ZZP-ers en flexwerkers is dat deze laatste streven naar iets dat steeds meer verdwijnt. Dat is vrijwel gegarandeerd teleurstellend.

ZZP-ers kijken naar de samenleving zoals deze nu is en zich ontwikkelt. Dat is hoopgevend.
#33
Nieuws, wet- & regelgeving / De slimme ZZP-er
04 februari, 2016, 10:16:49
weet wel raad met het verdwijnen van de VAR...
#34
Auto privé
- schrijf de kilometerstand op op 01-01-2016 indien de priveauto zakelijk zal worden gebruikt
- zet de kilometerstand als notitie in het Homescherm zodat je deze makkelijk kunt vinden

Auto op naam van de zaak
- verwerk de bijtelling zakelijke auto voordat je btw-aangifte Q4 doet (als je hier pas aan denkt bij de IB-aangifte, ben je mogelijk te laat)

Investeringen en investeringsaftrek
- controleer of er nog een investering gedaan kan worden om aan € 2300 te komen voor de investeringsaftrek

Bankgegevens
- download een volledig CSV-bestand uit elke bankomgeving voor elke rekening zolang deze nog beschikbaar is

Urenregistratie
- start een nieuw project/dossier tbv niet-relatie-gebonden-uren-registratie voor 2016 en laat het project lopen van 01-01-2016 tot 31-12-2016

Factuurnummering
- Acumulus zal automatisch starten met nummer 20160001, als je dat niet wilt, moet je de eerste factuur handmatig een ander nummer geven
#35
De jaarlijkse cursus Aangifte Inkomsten-belasting wordt weer gegeven in maart 2016 op de volgende dagen:

donderdag 17 maart 2016
maandag 21 maart 2016
woensdag 23 maart 2016

Je kunt je inschrijven op de website bij de cursus-agenda:

https://www.siel.nl/acumulus/cursus-agenda/

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal Paars
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht
Aanvang om 19:00 uur (tot ca. 21:45 uur)
#36
Hoe duidelijk wil je het hebben?

Onlangs schreef ik dat werknemersverzekeringen voor de overheid een heimelijke bron van inkomsten zijn en dat ZZP-ers daarom ongewenst zijn.

https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,4941.0.html

De PVDA draait er nu niet langer omheen: de groei van het aantal ZZP-ers moet worden tegengegaan!

http://www.nu.nl/politiek/4140297/pvda-pleit-werknemerskorting-toename-zzpers.html

Reden: anders mist de overheid inkomsten uit sociale premies waar men o.a. zorg en onderwijs mee wil betalen.

Even time out...

Sinds wanneer zijn sociale premies bedoeld om zorg en onderwijs te bekostigen?

Blijf met je tengels af van de sociale spaarpotten van de burger.

Het is nu duidelijk geen geheim meer: werknemersverzekeringen zijn bedoeld als melkkoe voor de overheid.

De politiek is daar nu in ieder geval heel duidelijk over.
#37
Hoewel de overheid altijd zegt te streven naar meer ondernemerschap, gaat het eigenlijk alleen om ondernemers die veel werknemers in dienst nemen. Het gaat namelijk uiteindelijk om de werknemers want die zorgen voor inkomsten via het verplichte sociale stelsel.

Voor de overheid is het stelsel van werknemersverzekeringen een verdienmodel. Er wordt altijd meer ingezameld dan uitgekeerd en dat is overheids-winst.

ZZP-ers vormen een directe bedreiging voor dit verdienmodel. Het zijn weliswaar ondernemers maar zij nemen geen personeel aan. En daar gaat het nu precies om. En daarom zijn het ongewenste ondernemers.

Datzelfde geldt voor werkgelegenheid. De overheid streeft naar werkgelegenheid maar dan wel in de vorm die de overheid geld oplevert: banen. ZZP-ers creëren hun eigen werkgelegenheid maar dat is een ongewenste vorm van werkgelegenheid vanwege het beoogde verdienmodel.

Wanneer de overheid dus roept dat deze streeft naar ondernemerschap en werkgelegenheid, moet dat niet te letterlijk worden genomen.

Het gaat eigenlijk helemaal niet om puur ondernemerschap en pure werkgelegenheid want de ondernemingen van ZZP-ers en de werkgelegenheid die zij voor zichzelf creëren, telt de overheid vanuit haar eigen winstoogmerk liever niet mee.

Dit typeert de huidige politieke impasse t.a.v. ZZP-ers. Zij doen precies wat de overheid altijd zegt na te streven: meer ondernemen, meer mensen aan de slag.

Maar dat was op deze manier eigenlijk helemaal nooit de bedoeling.

Bert-Jan Wiegeraad
#38
Je kunt nu bij het mailen van een factuur naast de PDF ook een UBL-bestand meesturen.

Vink "Voeg UBL toe" aan.

Hier wordt steeds vaker om gevraagd door met name grote klanten die hun crediteurenbeheer verder willen automatiseren. Zij kunnen - als het goed is - het UBL-bestand inlezen in hun boekhouding zonder iets te hoeven overtypen.

Als UBL doorzet, zal dit ook het hele scan & herken proces kunnen inhalen.

Persoonlijk vind ik UBL nog erg experimenteel en is het de vraag hoe ontvangers omgaan met de UBL vanuit Acumulus. Er zijn nogal wat onduidelijkheden. Veel partijen kiezen voor een eigen interpretatie en dan is het maar de vraag of een andere partij daar weer mee om kan gaan.
#39
We hebben het punt bereikt dat de meeste nieuwe klanten komen via bestaande klanten.

Dat is in meerdere opzichten heel mooi.

Ten eerste zijn wij dankbaar voor al die klanten die hun enthousiasme over Acumulus delen met andere ondernemers.

Ten tweede maakt dit ons veel minder afhankelijk van internet-marketing.

De sfeer op internet ten aanzien van boekhoudpakketten is anno 2015 anders dan in 2008. Het is harder en grimmiger geworden.

Voorheen maakte men louter reclame voor het eigen product.

Tegenwoordig schijnt het nodig te zijn om concurrenten op de eigen site met naam en toedoen af te kraken. Om anonieme nep-vergelijkingssites te maken waar vooral veel modder wordt gegooid naar de anderen.

Ik verzin dit niet.

Alle middelen lijken geheiligd om een stukje van de markt te veroveren.

In deze onder-de-gordel-arena voelen wij ons niet thuis en dankzij onze ambassadeurs hoeven we daar gelukkig niet in mee te doen.

Onze ambassadeurs maken de wereld een stukje mooier.

Bert-Jan
#40
Stel je hebt netjes alle inkomsten en uitgaven geboekt en op basis daarvan netjes btw afgedragen.

Maar je hebt de btw niet juist op de balans staan door bijvoorbeeld:
- geen beginbalanspost btw;
- KOR als teruggave geboekt i.p.v. fictieve afdracht;
- afdrachten niet geboekt als btw-afdracht maar als priveopname.

Stel dat er op de balans 300 nog te betalen btw zou moeten staan over het 4e kwartaal maar er staat 2300. Dan kun je een naheffing krijgen van 2000,- van de belastingdienst op basis van de foute btw op de balans.

Als de btw op de balans lager is dan je hebt afgedragen, hoor je mogelijk niets, maar als het meer is, krijg je gewoon een extra aanslag.

Terwijl je wel hebt betaald...
#41
Minister van sociale zaken Assher stelt dat werknemers mensen zijn en geen kostenpost.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4089861/2015/06/27/Asscher-werknemers-zijn-mensen-geen-kostenpost.dhtml

De minister probeert hiermee de schuld voor de effecten van het regeringsbeleid op de arbeidsmarkt in de schoenen van de werkgevers te schuiven.

Als er iets of iemand is, die stuurt op geld, is het de overheid wel.

Bejaarden zijn mensen en geen kostenpost. Toch worden zij niet meer verzorgd en op straat gezet omdat de overheid het te duur vindt.

De overheid vindt wel meer 'mensen' te duur.

- Chronisch zieken.

- Jong-gehandicapten.

- Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben.

- Mensen die thuiszorg nodig hebben.


Je kunt je afvragen op welke 'mensen' de overheid niet heeft bezuinigd.

Vanuit deze achtergrond een moreel appèl doen aan de werkgevers, dat is pas echt immoreel.
#42
"Wanneer u langer dan twee jaar gebruik maakt van dezelfde internetaanbieder, dient u voortaan bij deze aanbieder te blijven."

Dat geeft de internetaanbieder zekerheid. Dat is belangrijk indien deze bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten.

Wilt u na twee jaar toch van uw internetaanbieder af, dan betaalt u een hoge afkoopsom.

Klinkt dat onredelijk?

Jazeker! Gelukkig is het niet waar.

Maar waarom geldt dit dan wel voor werkgevers vanaf 1 juli 2015 indien zij personeel langer dan twee jaar in dienst hebben?

Waarom worden contracten voor onbepaalde tijd opgedrongen aan werkgevers terwijl de rest van de samenleving daar niets van moet hebben?

Langer dan twee jaar lid van een voetbalclub?
U huurt al meer dan twee jaar een woonruimte, kantoor of heel pand?
Al meer dan twee jaar uw auto in onderhoud bij dezelfde garage?
Langer dan twee jaar lid van de ANWB?

Kassa! U zou er voor onbepaalde tijd aan vast zitten of een hoge boete moeten betalen.

Niemand, maar dan ook echt niemand zou dit pikken.

Logisch dat werkgevers dit ook niet accepteren met als gevolg dat werknemers sneller op straat staan.

En nu met z'n allen roepen dat de werkgevers onredelijk zijn.
#43
Waarom lijkt officiële ondersteuning en begeleiding van ZZP-ers zo vaak in handen te liggen van mensen die zelf helemaal geen ondernemer zijn?

Het begint bij de kamer van koophandel. Daar worden de plannen van een aspirant-ondernemer niet beoordeeld door een ervaren ondernemer maar door een werknemer die elke maand salaris ontvangt. Of deze nu werkt of ziek thuis zit.

De CAO-beveiligde medewerkers op de loonlijst van de belastingdienst geven ook graag advies hoe je een onderneming kunt starten. Geen probleem.

Bij de banken idem dito. Hypotheekaanvragen van ondernemers worden beoordeeld door werknemers die alleen de zekerheid kennen van een vast dienstverband. Met een cursus balans-lezen moet je immers een aardig beeld hebben van ondernemerschap.

ZZP-ers worden dus geadviseerd en beoordeeld door werknemers die arbeidsvoorwaardelijk het meest verwijderd zijn van zelfstandigheid.

Dat is hetzelfde als reisadvies vragen aan iemand die nog nooit een voet buiten de deur heeft durven zetten.

Of - wanneer men een nieuwe auto wil kopen - advies vragen aan iemand die geen rijbewijs heeft en altijd met het openbaar vervoer reist.

Dat zoveel ZZP-ers een onderneming van de grond krijgen, is met alle respect voor alle 'adviseurs', toch echt hun eigen prestatie.
#44
De banken geloven meer in een baan met een vast contract dan in een zelfstandige onderneming.

http://banknieuws.blogspot.nl/2015/05/veh-zzper-stuit-nog-steeds-op-muur-bij.html

In welk jaar leven we eigenlijk?

Mensen met een (vaste) baan verliezen tegenwoordig heel makkelijk hun werk. Was dit de banken nog niet opgevallen? Het zijn juist de ZZP-ers die er voor zorgen dat er weer brood op de plank komt.

Waarom krijgen mensen die elk moment ontslagen kunnen worden en stil blijven zitten waar zij zitten in de hoop dat het nog even zal duren, meer krediet dan mensen die het leven in eigen hand nemen en voor zichzelf zorgen?

Is een actieve ZZP-er eigenlijk niet veel kredietwaardiger dan een werknemer die hoopt dat hij niet ontslagen wordt, en als hij ontslagen wordt, DAN pas gaat nadenken hoe de hypotheek moet worden betaald?

Er zijn meer dan 800.000 ZZP-ers,

maar dat was de banken nog niet opgevallen.
#45
Volledige SEOshop-integratie gratis beschikbaar voor Acumulus gebruikers.

Vanaf heden is het niet meer nodig om periodiek met CSV-bestanden te werken maar kunt u gebruik maken van een volautomatische koppeling.

U voert uw SEOshop webwinkel-gegevens in en Acumulus regelt de rest.

U vindt de koppeling onder:

Beheer ->
Integratie met andere software ->
SEOshop configuratie starten ->
SEOshop configuratie inregelen

We hopen dat u hier veel gebruiksgemak van zult ondervinden.
#46
David de Boer heeft een oplossing bedacht om ING-bankgegevens ouder dan 18 maanden, in te lezen in Acumulus.

Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=K3zFYxdl1xI

Code:
https://gist.github.com/davdebcom/cbe7ef32d13427953def
#47
Op 11 april 2000 liepen Sjaam en ik de kamer van koophandel in Leiden binnen.

We gingen een eigen onderneming starten. Naast onze banen. We werden consultants.

In 2005 kwam Devosweb op de markt en in 2008 Acumulus. Sindsdien zijn we eigenlijk geen consultants maar een software-bedrijf.

Vanaf 2008 ontwikkelde zich een mooie samenwerking met een aantal zeer slimme dames: Esther, Annalies, Grietje en Yvette.

In 2013 werd Guido mede vennoot en in 2014 kwamen Dunya en Aris het team versterken.

Er is veel gebeurd in de afgelopen 15 jaar en ik ben daar heel dankbaar voor. Meer dan 12.000 organisaties in Nederland maken dagelijks gebruik van onze software-oplossingen.

Mijn grote dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt en - niet in de laatste plaats - aan al onze klanten.

Bert-Jan
#48
Dit is een bericht voor de deelnemers aan de cursus Aangifte Inkomsten-belasting met Acumulus welke wordt gegeven op 17, 19 en 23 maart 2015.

De cursus zal gegeven worden door Esther van der Meer (www.meerovercijfers.nl) en Annalies Janssens (www.countforyou.nl)

Ter informatie en ter voorbereiding hierbij een aantal zaken.

Het adres

Universiteit Utrecht
Marinus Ruppertgebouw
Zaal Rood (17 en 23 maart) of zaal Groen (19 maart)
Leuvenlaan 21
3584 CE Utrecht

Routebeschrijving
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/routebeschrijving_marinus_ruppertgebouw.pdf

Wanneer je de ingang neemt aan de smalle kant van het gebouw aan de Universiteitsweg, vind je zaal Rood ongeveer halverwege de gang aan je rechter hand. Voor zaal Groen loop je door totdat je een lange gang aan je linkerhand treft. Rechts in deze gang is zaal Groen.

Zorg ervoor dat je ca. 18:45 uur aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen.

In verband met mogelijke files en het zoeken van een parkeerplek, adviseren wij jullie om op tijd te vertrekken.


Ter voorbereiding

Neem de checklist goed door voordat je begint met het invullen van de aangifte.
https://wiki.acumulus.nl/uploads/speciale-onderwerpen/IB2014/Bijlage%201%20Checklist%20tbv%20IB%20aangifte%202014.pdf

Tijdens de cursus is het handig om te hebben:

- Uitdraai eigen jaarrekening voor de IB-aangifte uit Acumulus plus de schermafdrukken, zoals in checklist staat.

- Bij eigen laptop: denk er aan om het programma vast te installeren en eventueel de eerste persoonsgegevens in te vullen! Zorg ook dat de accu is opgeladen.

- Zoek op wat het Ondernemings-vermogen eind vorig jaar was (uit IB aangifte 2013).


Als het goed is, zal er wifi aanwezig zijn.

De handleiding en de bijlagen kunnen hier worden gedownload:
https://wiki.acumulus.nl/

Heb je verdere vragen, dan verzoeken we je deze op ons forum te stellen zodat de antwoorden voor iedereen beschikbaar zijn.

Tot ziens op de cursus!

SIEL

Sjaam Mahabier
Guido Passet
Bert-Jan Wiegeraad
#50
Nieuws, wet- & regelgeving / The force is strong...
28 februari, 2015, 11:21:58
in Acumulus