Hoofdmenu
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Sjaam

#1
Ik wil jullie graag attenderen op de vervolg-cursus Boekhouden met Acumulus die maandag 4 juni gegeven gaat worden.
Deze cursus is speciaal voor klanten die wat meer uit Acumulus willen halen en de behoefte hebben om dieper op bepaalde boekingen in te gaan. Indien jullie hiervoor geinteresseerd zijn dan graag aanmelden via de website. http://www.siel.nl/agenda.php
#2
Nieuws, wet- & regelgeving / VENNOOTSCHAPSBELASTING
23 oktober, 2010, 16:53:25
Verruiming verliesverrekening ook in 2011

Ondernemers in de vennootschapsbelasting kunnen onder de huidige regeling verliezen verrekenen met de winst uit het voorafgaande jaar en de 9 komende jaren. Voor de verliezen uit 2009 en 2010 geldt echter een verruiming. U mag die namelijk verrekenen met de winsten uit de 3 voorafgaande jaren. U kunt het verlies over 2009 dus nog compenseren met de winst over 2006 en het verlies over 2010 nog met de winst over 2007. Daar staat wel tegenover dat de huidige voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van 9 naar 6 jaar.

De verruiming geldt ook in 2011. Het verlies uit 2011 kunt u dus nog verrekenen met winst over 2008.
#3
Op dit moment ligt nog steeds het wetsvoorstel inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht ter behandeling bij de Eerste Kamer. Inmiddels is ook de bijbehorende invoeringswet aan haar parlementaire weg begonnen. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer. Desondanks is de streefdatum voor inwerkingtreding 1 januari 2011.

De wetsvoorstellen betreffen onder meer de afschaffing van het minimumkapitaal en van de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng van een onderneming.

Wanneer u op korte termijn een BV gaat oprichten, kan de notaris bij de opstelling van de statuten al rekening houden met een aantal aangekondigde wijzigingen.
#4
Met de invoering van dit wetsvoorstel komen de bestaande rechtsvormen maatschap en vennootschap onder firma (VOF) te vervallen: deze worden vervangen door openbare en stille vennootschappen. De commanditaire vennootschap (CV) blijft wel bestaan. De belangrijkste gevolgen van invoering van het wetsvoorstel hebben betrekking op de keuzemogelijkheid voor rechtspersoonlijkheid en de aansprakelijkheid van de vennoten (dit treft met name de oude openbare maatschap). Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting blijft de fiscale transparantie in stand en heeft de rechtspersoonlijkheid geen invloed. Het is voorlopig de bedoeling dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2011 in werking treedt.