Hoofdmenu
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - erwin-burorader

#1
Wat zijn veldverwijzingen?
Om voor een bestelling of terugbetaling een factuur aan te maken in Acumulus worden er veel gegevens naar Acumulus verstuurd. Een aantal van deze gegevens zijn rechtstreeks en ondubbelzinnig uit gegevens van de de bestelling te halen, maar een aantal andere gegevens zijn wat lastiger omdat ze bijvoorbeeld:
    • Gebaseerd zijn op meerdere gegevens van de bestelling. Acumulus werkt met 1 veld voor de naam, de volledige naam, veel webshops werken met aparte velden voor de voor en achternaam.
    • Naar eigen wens ingevuld kunnen worden: Acumulus werk bijvoorbeeld met het veld aanhef, daar kun je iets formeels inzetten als "Geachte mevrouw Jansen"of iets informeels als "Beste Truus".

Om de gebruiker de vrijheid te geven om een de inhoud van een aantal velden zelf in te stellen, maakt de plugin, net zoals Acumulus in haar (factuur)sjablonen, gebruik van veldverwijzingen.

Een veldverwijzing geeft aan welke gegevens van een bestelling of terugbetaling in de webshop gebruikt moeten worden om een veld van een Acumulus (credit)factuur in te vullen.

Wat is er veranderd?
[Dit is een technische uitleg, sla dit gerust over]
De nieuwe manier is een stuk explicieter in wat er gebruikt moet worden. Voorheen kon je iets opgeven als [billing_address_1], en moest de plugin uitvinden dat dit een method op het WC_Order object was van WooCommerce. In de nieuwe manier moet je dit expliciet opgeven en wordt het [source::getOrder()::getSource()::get_billing_address_1()] (source is het uitgangspunt, pak daar de bijbehorende bestelling bij (ook als source een terugbetaling is), pak dan het webshop object van die bestelling (het WC_Order object), en roep daar de method get_billing_address_1() op aan (en dus niet: vraag de eigenschap get_billing_address_1 op).

Voorbeelden (WooCommerce, andere webshops volgen):
    • Aanhef:
        ◦ oud: ["Beste"+get_billing_first_name]
        ◦ nieuw: ["Beste"+source::getOrder()::getSource()::get_billing_first_name()]
    • Klantnotitie:
        ◦ oud: [get_customer_note]
        ◦ nieuw: [source::getSource()::get_customer_note()]

Geef in de commentaren aan als je een ander gegeven wilt gebruiken en er niet uit komt. Ook voor andere webshops.

Wat zijn de gevolgen voor jou?
Helaas kan de plugin deze conversies niet automatisch uitvoeren. Daarom bekijkt de plugin tijdens de update of je veldverwijzingen zelf een waarde hebt gegeven. Als deze er zijn, krijg je een melding op je scherm met de lijst van velden die je dient te controleren. Negeer deze melding dus niet.
#2
De nieuwste versie van de Acumulus voor WooCommerce plugin bevat een aantal grote veranderingen. Alhoewel de meeste veranderingen intern zijn, zijn er toch een paar zaken waar u op moet letten. Merk op dat deze veranderingen ook in de volgende versies van de Acumulus modules voor HikaShop, Magento, PrestaShop, OpenCart, en VirtueMart zullen verschijnen.

TL;DR
Controleer de "Acumulus instellingen"; controleer de "Acumulus Veldverwijzingen"; Meldt alle foutmeldingen, ook als u geen pro-support heeft.

Veranderingen:

Ondersteuning voor het verzenden van 2 adressen.
        ◦ Nieuw: de plugin zal nu zowel het factuuradres als het verzendadres naar Acumulus versturen. Als boekhoudpakket werkt Acumulus niet met de begrippen factuur en verzendadres, maar met een hoofd en een alternatief adres. Beide adressen kunnen in uw factuur en pakbon templates gebruikt worden. Het grote verschil is dat het hoofdadres gebruikt wordt voor btw berekeningen en controles. Daarom zal standaard het adres dat WooCommerce gebruikt voor het bepalen van btw-tarieven als hoofdadres verstuurd worden en het andere adres als alternatief adres. In de instellingen kunt u dit eventueel aanpassen.
        ◦ Oud: de plugin verstuurde (standaard) alleen het factuuradres.

Veldverwijzingen (NB: dit is alleen van belang voor u, als u bij de geavanceerde instellingen velden hebt overschreven die veldverwijzingen mogen bevatten):
        ◦ Nieuw: alle veldverwijzingen beginnen bij "source", gebruik :: om door het datamodel te navigeren naar ander objecten en hun eigenschappen.
        ◦ Oud: naast "source" waren er ook directe links naar "order", "refund", "refundedOrder' en nog wat andere objecten.

Strikter onderscheid tussen getallen en tekst.
        ◦ Nieuw: als er een getal verwacht wordt zal er een foutmelding komen als er een tekenreeks doorgegeven wordt. Voor de plugin is dus iets als 6,- niet acceptabel als prijs. Hierdoor is er meer zekerheid dat wat de plugin verstuurt ook correct is.
        ◦ Oud: in de recente versies was dit al meer en meer het geval. Dus in die zin is de verandering niet heel groot.
        ◦ Consequentie: Dit soort fouten presenteren zich meestal als een mail met als onderwerp "Je Acumulus plugin heeft een technisch probleem". Stuur deze fout naar support – ook als u geen pro-support heeft, en wij zullen kijken of dit een gevolg is van een iets te strikt onderscheid maken door de plugin en indien zo de code iets minder strikt maken.

Voorbereiden van de programmeercode op meerdere onafhankelijke acties. Denk aan het vesturen van de factuurgegevens, het op betaald zetten van de factuur, het versturen van de pdf van de factuur vanuit Acumulus naar de klant.
        ◦ Consequentie: voor de gebruiker zijn hier nog geen consequenties aan verbonden, maar dit stelt ons in staat om in volgende versies die acties aan te kunnen bieden, elke actie bij de daartoe door u ingestelde bestelstatus.

Verzameling van bestellingen en kredietnota's die als test zullen dienen voor alle nieuwe versies.
        ◦ Nieuw: bij elke vrijgave van een nieuwe versie zullen we deze verzameling van testbestellingen en retouren gebruiken om te kijken of er onverwachts toch ergens een fout in is geslopen.
        ◦ Oud: dit testen werd grotendeels handmatig gedaan, wat veel tijd koste en daarom wel eens werden overgeslagen als we niet verwachtten dat wijzigingen invloed hadden op het samenstellen van de factuurgegevens.
#3
Webkoppelingen / Acumulus facturen en pakbonnen
16 november, 2022, 19:39:05
Versie:
16 november 2022, voor versie 7.4.x van de plugins.
We proberen dit document up-to-date te houden, maar je weet hoe dat gaat in de praktijk, dus geen garanties dat dit bij elke verandering meteen bijgewerkt wordt.

Samenvatting:
Acumulus kan facturen en pakbonnen tonen in een browser; laten downloaden; of als pdf document e-mailen. De plugins voor de verschillende webshops bieden vanaf versie 7.4.x meer ondersteuning voor het gebruiken van deze documenten. Dit artikel geeft uitleg over deze documenten en hoe ze in de plugins te gebruiken zijn.

Omdat op dit forum niet met plaatjes in de tekst gewerkt kan worden, zit het artikel in de bijgevoegde pdf. De schermafdrukken en voorbeeldcode zijn van de WooCommerce plugin omdat die het meest gebruikt wordt en de beschreven functies daar ook al het verst geïmplementeerd zijn.

Heb je vragen, opmerkingen, of suggesties? Schroom niet om je inzichten te delen als commentaar onder dit onderwerp op het Acumulus forum.
#4
Versie:
    • 16 februari 2023: voor versie 7.6.x van de plugins.
    • 2 december 2021: eerste versie.

We proberen dit document up-to-date te houden, maar je weet hoe dat gaat in de praktijk, dus geen garanties dat dit bij elke verandering meteen bijgewerkt wordt.

Samenvatting:
Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor (afstands-)verkopen aan consumenten in de EU. Bij deze klanten dient u in principe het btw-tarief van het land van de klant te gebruiken. Als u echter weinig aan het buitenland verkoopt, kunt u er voor kiezen om het Nederlandse btw tarief te blijven hanteren. Dit kan tot een buitenlandse omzet binnen de EU van € 10.000,- per kalenderjaar. Zodra deze grens gepasseerd is, dient u per direct en tot het eind van het jaar en het hele jaar daarop EU-btw in rekening te brengen.

Om deze buitenlandse btw te kunnen afdragen is het belangrijk dat de webshop goed ingesteld is zodat van alle verkoopfacturen duidelijk is welke btw is gehanteerd, zodat Acumulus de juiste rapportages kan aanmaken op basis waarvan belasting kan worden afgedragen.

Dit artikel geeft uitleg over hoe deze tarieven toe te voegen en hoe andere btw-gerelateerde instellingen een juiste waarde te geven.

Over dit document:
Omdat op dit forum niet met plaatjes in de tekst gewerkt kan worden, zit het artikel in de bijgevoegde pdf. De schermafdrukken en voorbeeldcode zijn van de WooCommerce plugin omdat die het meest gebruikt wordt.
Heb je vragen, opmerkingen, of suggesties? Schroom niet om deze te delen als commentaar onder dit onderwerp op het Acumulus forum.

Voor een volgende versie:
    • Meer over andere belastingregels (KOR, btw-vrij, 0% btw, verlegde btw)
    • Meer details voor de andere webshops, bijv. of je gebruikersgroepen moet aanmaken voor verlegde btw, of dat je eigenlijk niet zonder extra module kunt.

LET OP: Sinds versie 7.6.0 van de plugin/module/extensie is de instelling "Welke belastingklassen definiëren EU btw tarieven" vervangen door de instelling "Berekent u EU-btw?" Bezoek daarom na het updaten de instellingenpagina en geef deze nieuwe instelling de juiste waarde  Als u WooCommerce met de ""EU/UK VAT Compliance for WooCommerce" gebruikt, dient u ook de instelling "Tax classes used for customer place-of-supply goods" van die plugin goed in te stellen (en goed ingesteld te houden). Deze instelling wordt namelijk als "bewijs" van gebruik van EU-btw bij de bestelling opgeslagen op het moment dat de bestelling aangemaakt wordt. Omdat de Acumulus plugin, zelfs op basis van deze nieuwe instelling niet in alle gevallen kan afleiden of er NL of buitenlandse btw is berekend (vooral niet voor oudere bestellingen), wordt dit opgeslagen bewijs ook gebruikt om dit te bepalen.
#5
De afgelopen vrijdag vrijgegeven versie 5.0.2 (volgens wordpress.org/ 5.0.3 intern) bevat (naast deze foutieve versiebenaming ook) een ernstige fout waardoor AL uw facturen met verkeerde productprijzen naar Acumulus worden verstuurd.  Installeer daarom direct 5.0.4.

Herstellen van uw administratie:

  • Controleer vervolgens of er foutieve facturen verstuurd zijn, dus in de periode sinds installatie van 5.0.2 tot nu.
  • Noteer de bestelnummers die bij deze facturen horen en verwijder de facturen uit Acumulus.
  • Vervolgens kun je met het 'Batchgewijs verzenden van facturen naar Acumulus' scherm (WooCommerce - Verzend facturen naar Acumulus') deze oude (foute) facturen opnieuw versturen. Zet daartoe "Forceer verzenden" aan. Deze actie zal bestaande facturen in Acumulus NIET overschrijven, maar als nieuw toevoegen, vandaar het belang van het vorige punt.

NB: Deze fout zit alleen in de plugin voor WooCommerce, ander plugins hebben hier geen last van.

Excuses voor het ongemak.
#6
Vanwege veiligheidsredenen accepteert de Acumulus web service sinds 19 september 2017 alleen nog maar met TLS 1.2 beveiligde verbindingen. Deze versie wordt door de meeste systemen waar uw webwinkel op kan draaien ondersteund. Echter het blijkt dat er een aantal systemen zijn die toch kiezen voor een oudere versie, zelfs als ze deze meest recente versie wel ondersteunen. Dit uit zich via foutmeldingen als

- Bij het verzenden van een factuur naar Acumulus is er een ernstige fout opgetreden. De factuur is misschien aangemaakt, controleer dit in Acumulus zelf.
- Ernstige Fout 35: curl_exec()

Om dit op te lossen zijn er nieuwe versies (4.9.0) van de webshopkoppelingen voor HikaShop, Magento, OpenCart, PrestaShop, VirtueMart en WooCommerce uitgebracht. Deze zijn te downloaden via dit forum. Voor WooCommerce verschijnt deze nieuwe versie (4.9.1!!! die ook de compatibiliteit met WordPress 4.8.2 herstelt) vanzelf in uw admin Dashboard.


Speciaal voor OpenCart gebruikers:
Deze nieuwe versie ondersteunt nu ook OpenCart 3, maar niet meer OpenCart 2.0 en 2.2. Als u dit probleem voor deze versies wilt oplossen raden wij u aan om te upgraden naar OpenCart 2.3. Als dat niet mogelijk is vanwege te veel aanpassingen voeg dan deze regels toe aan het bestand system/library/Siel/Acumulus/Web/Communicator.php, method sendHttpPost(), regel 214:

            // Since 2017-09-19 the Acumulus web service only accepts TLS 1.2.
            // Apparently, some libraries do support this version but do not use
            // it by default, so we force it.
            CURLOPT_SSLVERSION => CURL_SSLVERSION_TLSv1_2,


Het volledige statement wordt dan:

        // Configure the curl connection.
        $options = array(
            CURLOPT_URL => $uri,
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
            CURLOPT_POST => true,
            CURLOPT_POSTFIELDS => $post,
            // Since 2017-09-19 the Acumulus web service only accepts TLS 1.2.
            // Apparently, some libraries do support this version but do not use
            // it by default, so we force it.
            CURLOPT_SSLVERSION => CURL_SSLVERSION_TLSv1_2,
            //CURLOPT_PROXY => '127.0.0.1:8888', // Uncomment to debug with Fiddler.
        );

#7
Webkoppelingen / OpenCart 3
25 september, 2017, 17:47:52
Sinds versie 4.9.0 van de koppeling, uitgebracht in september 2017, wordt OpenCart3 ook ondersteund. De download is te vinden op de OpenCart Marketplace door te zoeken op acumulus: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_search=acumulus&filter_license=0

Of en hoe deze extensie ook vanuit uw OpenCart administrator dashboard geïnstalleerd kan worden zal hier binnenkort beschreven worden.

Als uw situatie vereist dat er aanpassingen aan de facturen gemaakt worden voordat deze naar Acumulus verstuurd worden, kunt u gebruik maken van een voorbeeldmodule die wij ter beschikking stellen. Om deze te kunnen downloaden dient u zich apart te registreren op dit forum. Dit kan op onderstaande link:

https://forum.acumulus.nl/index.php?action=register

Zodra u de registratie afgerond heeft  is de voorbeeldmodule voor OpenCart 3.x te vinden op: https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,6460.0.html.