Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - dnieuwenhuis

#1
Nu Acumulus steeds verder gaat in het automatisch verwerken van gegevens. Is het de verwachting dat het afletteren van ontvangsten en betalingen nog verder geautomatiseerd gaat worden? Nu moet ik elke bank mutatie openen en op Verwerk klikken om de betaling bij de aangegeven factuur te verwerken. Het zou al veel schelen als bijvoorbeeld in het Saldo Mutatie Filteroverzicht ook de mutaties getoond worden waar Acumulus 1 unieke factuur bij vindt, hier enkele gegevens van de betaling en factuur toont zodat je kan controleren of aflettering klopt en de mogelijkheid geeft om dit dan automatisch te verwerken, net als de mutaties die voldoen aan filters. Dan kan je snel door de afletteringvoorstellen heen scrollen om te zien of de aflettering klopt en waar het eventueel misgaat. Ziet Acumulus meerdere facturen waar tegen afgeletterd kan worden of is er een verkeerde match dan dient de aflettering handmatig te gebeuren. 
#2
Nieuwe functionaliteiten / Api wens
14 February, 2019, 00:01:44
Is het mogelijk een api te maken voor het opvragen van de stand van zaken rondom de btw. Zoals dat nu op hoofdscherm staat. Zou ook graag een api hebben om prive boekingen te kunnen registreren.

Zou top zijn als dat kan.