Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - christof

#1
Ik had een nieuwe motor gekocht en willekeurig afgeschreven.

Er was een probleem waardoor deze motor teruggekocht is.

Als ik een restwaarde opvoer voor de motor bij aanschaf en ik verkoop hem een boekjaar later. Hoe moet ik omgaan met de restwaarde bij verkoop? Hoe geef ik dat aan?