Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - ROverboom

#1
Dank Bert Jan,

Dit is het resultaat:

QuoteDe dienst is belast in uw land. In dit geval Nederland. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen. Hierbij geeft u de dienst aan in het tijdvak waarin deze aan u is geleverd.
U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

Hoe boek ik dit nu correct, vink ik 'BTW naar u verlegd binnenland'  aan of 'Levering buiten EU'? (p.s.: Ik sta niet geregistreerd bij de douane).

Dank!
#2
Ik heb onlangs een tweetal trainingen gevolgd van een buitenlandse aanbieder. Op de factuur staat geen BTW gespecificeerd. Hoe moet ik dit goed boeken? (ik heb 1 van de facturen in de bijlage toegevoegd).