Hoofdmenu
-menu

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Toon bijdragen-menu

Topics - Es

#1
*** Win een gratis kaartje *** Voor een Profit First Workshop ***

Je onderneming is op het eerste gezicht succesvol. Genoeg omzet, veel klanten, hoop drukte. En toch... herken je een of meer van de volgende dingen:

- Iedereen verdient aan je bedrijf, behalve jij

- Je bedrijf loopt goed, heel goed, en toch blijft er niet méér over

- Soms lijkt het geld er harder uit te vliegen dan dat het binnenkomt

- Met financiële overzichten uit de boekhouding kan je niet goed sturen

- Je maakt je soms zorgen over de belastingaanslag, waarvan je weet dat hij gaat komen

- Je zoekt een betere grip op jouw cijfers

- Winst is te vaak een toevalstreffer. Je hoopt dat er wat overblijft

Dan wil ik je graag iets leren waarmee ikzelf ook heel tevreden werk sinds een tijdje. Dat is de Profit First methode. Daarmee ga jij absoluut zeker meer focus op je winstgevendheid krijgt.

Op woensdag 21 maart 2018 geef ik een Workshop over Profit First in Apeldoorn (09.30 -11.30 uur).
In deze workshop leer je:
- Hoe je weer een scherpe gezonde focus op je winst krijgt;
- Hoe je altijd genoeg belastingreserves overhoudt;
- Wat Profit First voor jou kan betekenen.

Wil je een kaartje winnen - stuur me een PM of reageer hieronder met "JA"
#2
De volledige huurlasten van uw woning als zakelijke kosten aftrekken: hoe zit dat nu?
Onderstaand artikel in de Wiki/handleiding van Acumulus geeft er wat meer uitleg over.

https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=werkruimte-in-een-huurwoning
#3
Een servicebericht van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/coulance_voor_belastingaangifte

Extra tijd voor belastingaangifte

Ondernemers en particulieren die vandaag nog hun belastingaangifte moeten indienen, krijgen de tijd tot en met 5 mei. De verwerking van de ingestuurde belastingaangiften verloopt voorspoedig. Hierdoor is er ruimte ontstaan om mensen een paar dagen extra de tijd te geven.

De coulance tot en met 5 mei zal naar verwachting bijdragen aan een verdere spreiding van de aangiften. De aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen die tot en met 5 mei binnenkomen, worden behandeld alsof ze ingediend zijn op 30 april.

#4
Nieuws, wet- & regelgeving / overBELASTING ;)
31 maart, 2014, 22:47:22
Voor de mensen die last-minute hun aangifte nog willen versturen, of dit de hele avond al proberen:
door een storing is dit niet mogelijk. De deadline voor 1 april is twee dagen verschoven.
Aangiftes die dinsdag of woensdag binnenkomen, worden nog als tijdig gezien.

Op diverse nieuwssites en Twitter is dit te lezen:

http://allestoringen.nl/storing/belastingdienst

http://www.nu.nl/algemeen/3740573/twee-dagen-uitstel-belastingaangifte-vanwege-storing.html

https://twitter.com/Belastingdienst/status/450707768442634241


#5
Workshop: IN EEN DAG ACUMULUS ONDER DE KNIE

Tijdens deze complete en inspirerende dag wordt 's ochtends aan een klein groepje deelnemers een CURSUS gegeven hoe u als ZZP'er of eenmanszaak uw basis boekhouding in Acumulus kunt verwerken. Er wordt een korte uitleg gegeven bij de diverse boekingen en waar u op moet letten bij bijvoorbeeld de jaarafsluiting en beginbalans. Ook worden de Jaarrekening,  Balans en Winst- en Verliesrekening uit Acumulus onder de loep genomen en uitgelegd wat u op deze overzichten kunt zien en hoe deze cijfers voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

Na deze volle workshop-ochtend is er aansluitend een heerlijke LUNCH.

De middag is gereserveerd voor FLEXWERKEN, waarbij u zelfstandig op uw eigen laptop uw administratie in Acumulus kunt invoeren. Tijdens het flexwerken blijf ik persoonlijk aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en wat extra uitleg bij uw boekingen in Acumulus te geven.

Voor praktische informatie, cursusdata en inschrijving kunt u kijken op de website: http://www.meerovercijfers.nl/agenda/

U bent van harte welkom!

#6
In de Wiki/handleiding is een item toegevoegd over \"kosten verdelen over periodes\", transitorische posten, ofwel kosten verdelen over meerdere periodes:

http://www.acumulus.nl/wiki/index.php?page=kosten-verdelen-over-periodes
#7
In de Wiki/handleiding is een item toegevoegd over \"overlopende kosten\", ofwel vooruitbetaalde bedragen (overlopende activa) en nog te betalen bedragen (overlopende passiva):

http://www.acumulus.nl/wiki/index.php?page=overlopende-kosten
#8
Voert u als IB-ondernemer uw administratie in Acumulus en heeft u een privéauto die u ook voor zakelijke doeleinden gebruikt?

In dat geval mag u hiervoor in 2012 bepaalde kosten in aftrek brengen op het resultaat van uw onderneming:


1.   een kilometervergoeding van 19 cent per zakelijk gereden kilometer.


U voert deze kosten in Acumulus via Nieuwe boeking > Speciale boekingen > ik wil de kilometervergoeding invoeren voor zakelijke kilometers met mijn privéauto. Hierbij vult u de km's van de heen- en terugreis in, de datum van de rit en een beknopte omschrijving van het zakelijke doel van deze rit.


2.   het zakelijke deel  van de BTW-belaste  gebruikskosten die u maakt voor uw privéauto.

U kunt dit doen door een sluitende kilometerregistratie bij te houden. Noteer in ieder geval een beginstand op 1 januari en eindstand op 31 december van de kilometerteller in uw auto. Uw zakelijke kilometers kunt u in Acumulus vrij eenvoudig bijhouden door de zakelijke kilometers zoveel mogelijk per rit gelijk in te voeren via de kilometervergoeding zoals genoemd onder 1. U weet dan aan het eind van het jaar het totaal van de zakelijke kilometers. Op basis hiervan berekent u het zakelijke percentage van uw totaal gereden kilometers.

Om de BTW-belaste kosten van uw privéauto bij te houden kunt u een inmiddels veelgebruikte methode in Acumulus hanteren:
[list=*]
 • U maakt een extra rekening "BTW-kosten privéauto" aan (Beheer > Bank- & girorekeningen, kas);[/*]
[list=*]
 • Als u BTW-belaste kosten via uw zakelijke rekening maakt voor uw privéauto, bijvoorbeeld onderhoud of brandstof, maakt u via een interne overboeking (Nieuwe boeking > Speciale Boekingen > Ik wil een bedrag intern overboeken) het bedrag over van uw zakelijke bankrekening naar "BTW-kosten privéauto";
Als u via uw privérekening BTW-kosten voor uw privéauto maakt doet u een privéstorting voor het bedrag op de rekening "BTW-kosten privéauto";
Zo boekt u het hele jaar al deze kosten op die rekening en geeft u bij de omschrijving het BTW-percentage (19% of 21%) aan;[/*]
[/list]
[list=*]
 • Op het moment dat u aan het eind van het jaar de werkelijke verhouding weet, maakt u de nodige boekingen voor de bedragen met 19% en 21% BTW met de knop Nieuwe boeking > Speciale boekingen > Ik wil de kosten voor het gebruik van mijn privéauto invoeren. U moet dan het totale bedrag wat er op de rekening "BTW-kosten privéauto" staat via deze boekingen wegboeken en geeft bij elke boeking het juiste percentage van de BTW en van de verhouding tussen de zakelijk en privé gereden kilometers aan. Zo komt het saldo van "BTW-kosten privéauto" weer op 0 en verrekent u het juiste bedrag aan BTW bij de laatste BTW-aangifte van het jaar.[/*]
! Let op: omdat er in 2012 een btw-verhoging aan de orde is, kunt u ervoor kiezen om bij de omschrijving van de kosten het BTW % aan te geven en vervolgens aan het eind van het jaar zelf deze kosten te splitsen in 19% en 21%. Dit is de manier zoals boven staat beschreven.

! U kunt er ook voor kiezen om niet één, maar twee extra rekeningen aan te maken en deze respectievelijk "BTW-kosten privéauto 19%" en "BTW-kosten priveauto 21%" te noemen en op deze manier per boeking al een splitsing bij te houden. U brengt in dat geval aan het eind van het jaar beide rekeningen weer naar 0 door de juiste boekingen per rekening te doen.

Wat kunt u met de BTW van de gebruikskosten van uw privéauto als u geen sluitende kilometerregistratie heeft?

In dat geval kunt u ervoor kiezen om alle (100%) BTW voor de gebruikskosten van uw privéauto af te trekken en een zogenoemde forfaitaire bijtelling voor het privégedeelte van de BTW op te voeren. Dit forfait is 1,5% van de cataloguswaarde incl. BTW en BPM van uw privéauto. Deze bijtelling komt bij de laatste BTW-aangifte van het jaar in rubriek 1d (privégebruik) en als grondslag komt  hier de cataloguswaarde incl. BTW en BPM te staan. Het kan zijn dat deze bijtelling hoger uitvalt dan het totaal in aftrek te brengen BTW-bedrag. In dat geval kiest u er voor om in het geheel geen BTW voor de gebruikskosten van uw privéauto in mindering brengen. Het is immers niet de bedoeling dat u er geld op toe moet leggen.....

N.B. Het verdient aanbeveling om een sluitende km-registratie te hebben en bij gebrek aan een sluitende km-registratie eerst uit te rekenen of het loont om de BTW van de gebruikskosten van uw privéauto op te voeren.  

Wat valt er allemaal onder de BTW-belaste gebruikskosten van uw privéauto?

U moet hier voornamelijk denken aan brandstof en onderhoudskosten, zoals de jaarlijkse APK-keuring/onderhoudsbeurt. Op motorrijtuigenbelasting en verzekeringen zit geen BTW, hier kunt u in dit verband dus niets mee. Let er goed op dat een bon/rekening wel op naam moet staan of aan u gelinkt moet kunnen worden. Brandstofbonnen (tankbonnen) dienen in dit geval met een bankpas betaald te worden van uw zakelijke of privébankrekening  om geldig te zijn voor aftrek van een gedeelte van de BTW. Als u een tankbeurt contant heeft betaald, kunt u deze niet gebruiken in dit verhaal.

Waar u ook niets mee kunt in dit verband zijn bijvoorbeeld het inbouwen van een airco, het aanbrengen van een extra remlicht, spoiler etc. Voor alle duidelijkheid: alles wat in de auto "op gaat" hoort bij de auto op zich en deze is in dit verhaal als privévermogen aangemerkt. De BTW die u voor deze onderdelen moet betalen, komen volledig  voor UW rekening en kunt u in het geheel niet in aftrek brengen.
#9
Bij het boeken van de kostensoort Representatie & Verteer (eten & drinken) geeft Acumulus de volgende melding:

Dit zijn gemengde kosten die u niet volledig mag aftrekken! Vanaf 2007 mag u maximaal 73,5% aftrekken. De BTW mag u niet aftrekken als voorbelasting. Acumulus corrigeert deze boeking automatisch (alleen op exploitatiekosten en niet op investeringen). Indien u dat niet wilt, kunt u dit uitvinken.

Voor IB-ondernemers is dit een mooi voorbeeld van de manier waarop Acumulus automatisch meedenkt met de geldende fiscale regels en hen daarop attent maakt en helpt. Tot zover prima!

Als ondernemer met een BV kunt u dit automatisch corrigeren door Acumulus beter niet laten toepassen. Het beperkt aftrekbare deel van deze kosten wordt u immers niet persoonlijk (als DGA van een BV) aangerekend: het mag slechts door de BV voor wat betreft de vennootschapsbelasting niet volledig afgetrokken worden van het resultaat. De correctie voor deze beperkt aftrekbare kosten dient u dan ook in de VPB-aangifte (vennootschapsbelasting) aan te geven en de cijfers in Acumulus houdt u beter op het commerciële resultaat.

Als u dus de kostensoort Representatie & Verteer in Acumulus gebruikt, haalt u dan het vinkje in het hokje voor de tekst "Gemengde kosten automatisch corrigeren" weg. Acumulus boekt dan 100% van het bedrag als zakelijke kosten.

Vergeet in dit geval niet dat u zelf moet bedenken dat u de BTW op 0% zet (indien van toepassing) , zodat de BTW niet ten onrechte als voorbelasting wordt berekend.

Tip: als u in een restaurant een diner of lunch gebruikt, mag u de BTW niet als voorbelasting in mindering brengen. Maar stel dat u een keer wat broodjes bestelt om op kantoor te eten of een maaltijd ophaalt tijdens een avondje overwerken, dan mag u de BTW wel als voorbelasting boeken.
#10
Een factuur in Acumulus kent de status "betaald" of "nog niet betaald", u kunt geen gedeeltelijke betaling aanvinken.

Wilt u een deelbetaling van uw klant in Acumulus verwerken en het eenvoudig op de balans terug kunnen zien?

[list=*]
 • U maakt voor deze deelbetalingen een extra rekening  aan (via Beheer > Bank- & girorekeningen, kas). Deze rekening noemt u "Deelbetalingen debiteuren" en u zet bij de omschrijving  dat het een balansrekening voor deelbetalingen van klanten betreft.[/*]
[list=*]
 • Als u een gedeeltelijke betaling per bank of kas ontvangt, maakt u via een interne overboeking het bedrag over van "Deelbetalingen debiteuren" naar de zakelijke bankrekening of kas. Geef hierbij als omschrijving de naam van de klant en het factuurnummer.
  Op deze manier kunt u elke deelbetaling verwerken, totdat de factuur volledig voldaan is.[/*]
[list=*]
 • Nadat u de laatste deelbetaling op deze manier hebt verwerkt, zet u de status van de factuur op "betaald" met als betaaldatum de datum van de laatste deelbetaling. U moet er nu aan denken dat u bij rekening in dit geval de rekening "Deelbetalingen debiteuren" aangeeft. Hiermee zuivert u het saldo van de rekening "Deelbetalingen debiteuren" weer aan.[/*]
Andersom kan het ook voorkomen dat u zelf een keer niet in staat bent om een rekening van een crediteur (leverancier) in zijn geheel  te betalen. U spreekt dan bijvoorbeeld een betalingsregeling af en wilt deze graag in uw administratie verwerken.

[list=*]
 • U maakt voor deze deelbetalingen een extra rekening  aan (via Beheer > Bank- & girorekeningen, kas). Deze rekening noemt u "Deelbetalingen crediteuren" en u zet bij de omschrijving  dat het een balansrekening voor deelbetalingen aan leveranciers betreft.[/*]
[list=*]
 • U boekt de rekening van uw leverancier in Acumulus via Nieuwe boeking > Nieuwe uitgave zoals u dat gewend bent.[/*]
[list=*]
 • Als u een gedeeltelijke betaling per bank of kas doet, maakt u via een interne overboeking het bedrag over van de zakelijke bankrekening of kas naar "Deelbetalingen crediteuren". Geef hierbij als omschrijving de naam van de leverancier en het factuurnummer.
  Op deze manier kunt u elke deelbetaling verwerken, totdat de factuur volledig voldaan is.[/*]
[list=*]
 • Nadat u de laatste deelbetaling op deze manier hebt verwerkt, zet u de status van de rekening op "betaald" met als betaaldatum de datum van de laatste deelbetaling. U moet er nu aan denken dat u bij rekening in dit geval de rekening "Deelbetalingen crediteuren" aangeeft. Hiermee zuivert u het saldo van de rekening "Deelbetalingen crediteuren" weer aan.[/*]
Wat doet u met de saldi van deze balansrekeningen Deelbetalingen als u de jaarlijkse aangifte (IB of VPB) moet verzorgen?

Denk hierbij heel eenvoudig: de betalingen die via deze balansrekeningen zijn binnengekomen/betaald horen in mindering gebracht te worden op het saldo van de openstaande factuur/rekening.

[list=*]
 • Het saldo van "Deelbetalingen debiteuren" trekt u van uw Debiteurensaldo op de balans af.[/*]
[list=*]
 • Het saldo van "Deelbetalingen crediteuren" trekt u van uw Crediteurensaldo op de balans af.[/*]
#11
Als u een kleine BV heeft en uw administratie in Acumulus bij wilt houden, dan komt u wellicht op enig moment een privéopname en/of privéstorting tegen, welke niet direct een zakelijke lening aan of van uw BV is. U stort bijvoorbeeld een bedragje op de zakelijke rekening of u betaalt iets van de zakelijke rekening wat voor u privé bestemd is.

Acumulus is in eerste instantie gericht op eenmanszaken en geeft hier aan dat u een privéboeking moet doen. In dat geval worden deze mutaties onder de motorkap van Acumulus via het Eigen Vermogen van de eenmanszaak verwerkt.  Maar in uw geval, als ondernemer met een BV, horen de privémutaties op de balans van uw onderneming te staan. Dit heet ook wel Rekening Courant Directie.

Hoe kunt u dit verwerken in Acumulus?


U maakt een extra rekening aan via Beheer > Bank- & girorekeningen, kas. Deze rekening noemt u Rekening Courant X (ipv X vult u de naam van een DGA/vennoot in). Als omschrijving kunt u hier aangeven dat het een balansrekening voor privémutaties betreft.
[list=*]
 • Bij een storting verwerkt u dit met een interne boeking van Rekening Courant X naar zakelijke bankrekening.[/*]
[list=*]
 • Bij een opname verwerkt u dit met een interne boeking van zakelijke bankrekening naar Rekening Courant X.[/*]
Met deze boekingen houdt u het saldo van uw bankrekening kloppend en ziet u op de balans de rekening met het saldo van de privémutaties van de betreffende DGA/vennoot.  

Voor alle duidelijkheid:
[list=*]
 • als dit Rekening Courant X met een negatief bedrag op de balans staat, heeft de BV een schuld aan X (ofwel: X heeft per saldo geld gestort in de BV)[/*]
[list=*]
 • als dit Rekening Courant X met een positief bedrag op de balans staat, heeft de BV iets te vorderen van X (ofwel: X heeft per saldo geld opgenomen van de BV)[/*]
Wilt u de mutaties van deze rekening inzien?
Via Overzichten > Saldo-overzicht in Acumulus kunt u deze Rekening Courant X specificeren en hebt u inzicht in de mutaties van dit Rekening Courant X, net zoals u dit voor de mutaties van uw andere rekeningen kunt inzien.
#12
Speciale onderwerpen / Acumulus en de BV
25 september, 2012, 14:22:18
De BV en Acumulus

Regelmatig krijg ik de vraag of het pakket geschikt is voor de administratie van een kleine BV.  In veel gevallen kan ik hier bevestigend op antwoorden.

Acumulus is weliswaar in eerste instantie gemaakt voor eenmanszaken, ZZP'ers en Freelancers, maar het pakket wordt ook steeds vaker gebruikt voor kleine BV's, zoals een Holding BV, Stamrecht BV, of een kleine werk BV. Ondernemers vinden de eenvoudige opzet van Acumulus vaak prettig en zijn zo in staat om zelf een groot gedeelte van hun administratie bij te houden. Voor het opstellen van de publicatiestukken en het indienen van de VPB-aangifte (Vennootschapsbelasting) zult u wellicht wat extra hulp nodig hebben.

Hierbij is het zaak dat de administratie voor de BV in beginsel goed opgezet wordt in Acumulus.
Er zijn voor een BV nl. een aantal wezenlijke verschillen met de administratie van een eenmanszaak (waar Acumulus op gebaseerd is)  en u zult met bepaalde boekingen wat creatief moeten omgaan in Acumulus, om zo de gegevens op de juiste manier te kunnen verwerken.

Hierbij kunt u denken aan een Rekening Courant Directie, het Aandelenkapitaal, het betalen en/of ontvangen van Dividend, een Deelneming in een ander bedrijf, de oprenting van een Stamrechtverplichting en ga zo maar door......
Voor vrijwel elk "probleem" waar u tegenaan loopt, is een oplossing voorhanden om dit creatief in Acumulus te zetten, zodat de Balans en Winst/Verliesrekening een correct beeld geven .

Wanneer u deze opzet dan eenmaal doorheeft en goed toepast in Acumulus, kunt u eenvoudig de dagelijkse administratie in Acumulus bijhouden. U houdt daarmee overzicht over uw inkomsten en uitgaven en kunt bijvoorbeeld de BTW-aangiftes zelf verzorgen.