Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - DJdR

#1
Speciale onderwerpen / Resultaat voor belasting
18 December, 2020, 14:00:20
Mijn (privé) financieel adviseur heeft mij verzocht mijn 'Resultaat voor belasting' van de afgelopen jaren door te geven. Ik heb mijn aangifte inkomstenbelasting, Acumulus en de jaarrekening doorgespeurd, maar nergens kom ik deze term tegen. Volgens mijn adviseur zou het overigens in de jaarrekening vermeld moeten staan.

Via zoekmachine kom ik wel wat verder (onder andere dat dit hetzelfde zou zijn als Brutowinst, wat mij niet heel aannemelijk lijkt), maar daar wil ik niet teveel waarde aan hechten..

Hoe kan ik mijn 'resultaat voor belasting' voor mij als eenmanszaak achterhalen? Staat dit onder een andere term in de jaarrekening of aangifte?