Hallo Gast

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - johkunst

Pagina's: [1]
1
Speciale onderwerpen / Vorig jaar besteld en betaald, dit jaar gekregen
« Gepost op: 16 november, 2021, 16:04:02 »
Jl mei  werd in een topic over dit onderwerp de vraag gesteld of investeringsaftrek over aangeschafte apparatuur in 2020 die pas in mei 2021 geleverd en gefactureerd zijn mogelijk was

Reactie van Bert Jan  was daarop (samengevat) dat investeringsaftrek in 2020 niet mogelijk is.
Reactie van Annelies hierop was dat investeringsaftrek wel mogelijk was omdat het zo stelde zij,  gekeken moet worden naar het jaar waarin de verplichting is aangegaan.

Wij zitten in een soortgelijke situatie. In mei 2021 hebben we.  met in het achterhoofd gebruik te maken van de investeringsaftrek van 2021, een overeenkomst/ factuur getekend en ontvangen mbt de levering van een nieuwe bestelauto. Feitelijke betaling van de overeenkomst.factuur  vindt plaats bij levering. Door de chip problematiek wordt de auto nu begin januari 2022 , het volgend jaar dus geleverd..
.
Op de site van de belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/voorwaarden_investeringsregelingen lees ik het volgende:
U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet.
U neemt de investeringsaftrek in aanmerking in het jaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname.


'k Concludeer hieruit ( in tegenstelling tot het antwoord van Annelies en  hoe graag ik het ook anders zie ) dat we in 2021 in onze casus  geen aanspraak kunnen maken op investeringsaftrek.
Is deze conclusie juist en zoja zijn er mogelijkheden deze investering alsnog voor dit 2021 in aanmerking te laten komen

In afwachting van reactie

Johan

Pagina's: [1]