Hallo Gast

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - HermesSE

Pagina's: [1]
1
Speciale onderwerpen / Werkruimte in de koopwoning; de fiscale mogelijkheden
« Gepost op: 12 december, 2021, 10:52:49 »
Ik hoop van deze topic een soort algemeen werkruimte in de koopwoning topic te maken, met daarin te beginnen met de casus die bij mij en mijn partner speelt.
In ons geval geeft de belastingdienst tool voor werkruimtes niet alle antwoorden die we nodig hebben, maar als basis gebruikt kan worden: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/

Aantal bronnen die geraadpleegd zijn:

https://www.noab.nl/sites/default/files/visual_select_file/noab_fiscaal_praktijknotitie_etikettering_woningen_en_werkruimten_mvu_jan_2017-1.pdf
https://www.bouwtotaal.nl/2017/05/btw-aftrek-op-verbouwing-nieuwbouw-eigen-woning/
https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_trucs/tips_bedrijven/kantoor_thuis_belastingdienst/
https://www.inzakengaan.nl/fiscus/eigenhuis.html
https://www.sra.nl/nieuws/000000/advieswijzers/advieswijzer-kantoor-aan-huis-2020
https://beeldrijk.org/bibliotheek/huizen/werkruimte-aan-huis/werkruimte-in-de-eigen-woning/
http://www.bpmadministratieenadvies.nl/werkruimte-in-de-eigen-woning/
https://www.fiscaalconsult.nl/629/de-eigen-woning-als-ondernemingsvermogen.htm
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2021/08/31/streep-door-btw-aftrek-bij-verhuur-werkkamer-aan-eigen-bv/

Indien KIA mogelijk is voor je werkruimte (bijvoorbeeld bij de inrichtingskosten van een onzelfstandige werkruimte in privévermogen), deze methodiek kan gebruikt worden in acumulus:
Als er sprake is van KIA aftrek is het van belang dat de activa ook op de balans geactiveerd blijft staan. Mocht er namelijk sprake zijn van verkoop of schenking binnen 5 jaar is er namelijk sprake van desinvestering en zal er genoten KIA terug moeten worden betaald. Na deze 5 jaar zou er dan een correctie boeking kunnen worden gedaan om de activa te de-activeren op de balans. Zelf zou ik dan de activa dan in 1x afschrijven en een negatieve aankoop inboeken voor het zelfde bedrag. Dit over privé verrekenen en in de aangifte IB dit dan corrigeren

Eigen casus:

In navolging op mijn vorige topic https://forum.acumulus.nl/index.php/topic,7950.0.html de volgende vraagstelling m.b.t. werkruimtes aan een (privé) huis aangezien dat een waar kluwen van (on)mogelijkheden is. Je zou bijna denken dat deze ratjetoe van regelgeving is ontstaan vanuit een lobby van fiscaal adviseurs haha!

De volgende situatie is er:
Partner A en B bouwen samen een woning, die behoort tot het privévermogen, d.m.v. particulier opdrachtgeverschap.
Hierbij is een 60/40 verhouding tussen partner A (60%) en B (40%) die alleen een samenlevingscontract hebben en dus niet gehuwd zijn.

Partner A heeft hierin een onzelfstandige werkruimte Y van 15 m2 (minder dan 10% totale woning opp.). Dit is de ‘uitvalsbasis’ voor de werkzaamheden welke kenniswerk betreft. Thuiswerk wordt hier verricht indien opdracht dit toelaat. Indien niet, worden werkzaamheden bij opdrachtgever op locatie verricht. Deze, niet-kwalificerende, ruimte wordt alleen zakelijk gebruikt.
Partner B heeft hierin een zelfstandige, kwalificerende, werkruimte Z van 25 m2. Het inkomenscriterium zal hier sowieso geen probleem zijn daar persoonlijke verzorging in de ruimte aan huis wordt geboden. Buiten werkuren zal deze ruimte waarschijnlijk mondjesmaat privé worden gebruikt als leeshoek (10 tot 20% privégebruik).

Ruimte Y kan sowieso niet zakelijk geëtiketteerd, ruimte Z wel, maar twijfelen of die keuze interessant is. Beiden ruimtes verwachten we dat we deze de komende 20 jaar zakelijk zullen gebruiken (en dan een heel eind richting pensioen te kunnen).

BTW vragen voor beiden werkruimtes. cursief een eerste aanzet tot antwoord:
1.   Mag de BTW op de (ver)bouwkosten (ruwbouw) terug gevraagd worden? Zo ja, is dit naar rato zakelijk gebruik?
Het antwoord hierop lijkt ja voor beiden ruimten (bron: sra.nl). Of het naar rato zakelijk gebruik is, dat verwacht ik wel, maar geen eenduidig antwoord gevonden. Voor ruimtes die duidelijk gemengd gebruik hebben, bijvoorbeeld een entree ruimte die zowel zakelijk als prive wordt gebruikt, is het antwoord voor de BTW mij ook nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk wordt, is dat mits je niet binnen 2 jaar je woning weer verkoopt er vrijwel geen scenario is te bedenken waarin het ongunstig is om een groot mogelijk deel van de woning zakelijk te etiketteren. Inmiddels hangt deze aftrek BTW aan een zijden draadje, sowieso voor de DGA die de werkruimte aan de eigen BV verhuurt, maar misschien ook voor de IB-ondernemer. zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/2021/08/31/streep-door-btw-aftrek-bij-verhuur-werkkamer-aan-eigen-bv/. Ook is bij minder dan 10% zakelijk gebruik van de woning geen BTW-aftrek meer mogelijk.
2.   Mag de BTW op de inrichtingskosten (afbouw) terug gevraagd worden? Zo ja, is dit naar rato zakelijk gebruik?
Antwoord idem aan vraag 1
3.   We willen de BTW bij ingebruikname van de woning (en dus ook de werkruimtes) in rekening brengen. Aangezien de bouw van de woning ongeveer 12 maanden zal duren kan er wel een aardig gat zitten tussen de eerste factuur waar BTW-aftrek van mogelijk is en het daadwerkelijk in rekening brengen van de BTW-aftrek.
Keuze moment ligt bij eerste gebruikname en dat is pas bij oplevering waar logischerwijs al snel 12 maanden tussen start bouw (eerste facturen) en oplevering

IB kosten aftrekvragen:
4.   Werkruimte Z is dus wel-kwalificerende werkruimte in een woning die privévermogen vormt. Hoe bepaald je hier tegenwoordig de jaarlijkse aftrek voor? De aftrek was hiervoor voorheen jaarlijks vier procent is het fictief rendement op het box 3 vermogen waarnaar de WOZ waarde van deze ruimte naar toe is verschoven. De waarde van de werkruimte plus een evenredig deel van je hypotheek verschuift van box 1 (eigen woning) naar box 3. Daardoor missen we een deel van de hypotheekrenteaftrek wat gezien huidige rente niveaus nihil is en doordat je ook een deel van het eigenwoningforfait in box 1 niet meer in mindering te brengen op je hypotheekrenteaftrek waarschijnlijk zelfs al gunstiger over een jaar of 5 a 10. Mogelijk wordt HRA zelfs nog verder afgebouwd. De jaarlijkse kostenaftrek was vroeger relatief eenvoudig te bepalen door 4% van WOZ waarde van alleen de werkruimte naar iets meer ingewikkelds wat met mogelijke aanpassingen aan de VRH misschien nog wel moeilijker gaat worden?
Het uitgangspunt voor de aftrek van de werkruimte is daarbij dat deze bezitting zo veel mogelijk wordt toegerekend aan de hoogste schijf waarover het vermogen in box 3 in aanmerking wordt genomen. Dit is gunstig, want deze berekeningswijze leidt tot een maximale aftrek. Een ander uitgangspunt is dat als de bezitting moet worden toegerekend aan het heffingsvrije vermogen, gerekend wordt met het forfaitaire rendement van schijf 1. Voor 2021 is dat 1,9%, voor 2022 is dat 1,82%.

Een voorbeeldsommetje a.d.h.v. info http://www.bpmadministratieenadvies.nl/werkruimte-in-de-eigen-woning/ levert het volgende op
WOZ huis800000,- euro
WOZ werkruimte Z50000,- euro
hypotheek700000,- euro
Hypotheekrente1,2%
Bruto aftrek hypoteek8400,- euro1.2% van 7 ton
huurwaardeforfait3600,- euro
Saldo Aftrek4800,- euro
Werkruimte zakelijke etiketteren
WOZ huis750000,- euro
WOZ werkruimte Z50000,- euro
Hypotheekdeel prive656250,- euro
Hypotheekrente1.2%
Aftrek hypotheekrente7875,- euro
Huurwaardeforfait3375,- euro
Saldo aftrek4500,- euro
Extra vermogen box 36250,- euro
Vaste lasten werkruimte Z per jaar800,- euro
Forfaitaire aftrek werkruimte Z per jaar910,- euro1,82% over WOZ waarde werkruimte Z
Totale aftrek6410,- euro
Een verschil van extra aftrek van 1610,- per jaar indien voor een zakelijke etikettering van werkruimte Z wordt gekozen. Een WOZ waardestijging van de werkruimte van 3.2% per jaar is ongeveer gelijk aan die waardestijging wat mij doet twijfelen aan het nut van een zakelijke etikettering aangezien historisch gezien een waardestijging van gemiddeld 7% is te verwachten. Nu valt er ergens wel te verwachten dat vroeg of laat de waardestijging van woningen belast gaan worden bij een transactie, ook bij privé eigendom. Dat zou de conclusie weer veranderen.

5.   Werkruimte Z: Mag je hiervoor ook nog bouwkosten in aftrek brengen naast jaarlijkse kosten? Ik verwacht van niet i.v.m. privé etikettering. Indien we deze wel zakelijk zouden etiketteren, is dat te verwachten dat dat loont?
6.   Werkruimte Z: Hiervoor mag je bepaalde kosten zoals schoonmaakkosten, glazenwasser en verzekeringen zakelijk in aftrek brengen naast de inventaris kosten. Missen we hier nog iets in? Bijvoorbeeld onderhoudskosten of iets dergelijks?
7.   Voor zover begrepen mag hierbij alleen gebruik worden gemaakt van de KIA voor de inventaris van werkruimte Y? Of zijn er nog andere mogelijkheden?
De KIA is alleen van toepassing op de inrichtingskosten, en niet op de (ruw)bouwkosten.

Vragen vereisten factuur:
8.   Factuur dient bij voorkeur op naam eenmanszaak te staan. Dat is alleen is dat bij ruwbouw van een gehele woning nogal ongebruikelijk lijkt mij? Of toch vragen een kostenraming inc. factuur van specifiek de werkruimte gedeeltes op te laten maken door de factuur.
Volgens bpmadministratieenadvies.nl hoeft dat factuur niet op de zaak te staan in geval van een eenmanszaak.

Onderverdeling bouwkosten werkruimte t.o.v. woningruimte methodes:
9.   Is het ook mogelijk een goed onderbouwde onderverdeling van kosten die je kan toebedelen aan werkruimte t.o.v. rest woning is afdoende?
Klassieke onderverdeling is enkel naar verhouding oppervlak woonruimte t.o.v. overige privé woningruimte waarbij oppervlakten die gemengd gebruik bevatten buiten beschouwing of naar rato prive/zakelijk gebruik worden meegenomen. Voorbeeld; buitengevelbekleding is voor totale woning 100 m2, en buitengevelbekleding van werkruimte Y is 20 m2. 20% van stucwerkkosten kan dus in aftrek voor deze onderneming, etc. Ik benoem dit specifiek omdat alleen kijken naar de totale kosten en naar rato m2 leefoppervlak t.o.v. werkruimte een veel kleinere aftrek zou opleveren. Vanwege een grote (goedkope en nauwelijks afgewerkte) kelderruimte en ‘loze’ vliering die het totale leefbare oppervlak flink opschroeft en daarmee zou voorkomen dat deze rato (leefopp. / werkruimte opp.) daadwerkelijk een goede weergave is van de gemaakte kosten.
Het enige wat ik tegenkom is verdeling naar rato m2. Ik begrijp dat dit het makkelijkst te controleren is, echter kan dit 2 kanten op vrij scheve situaties geven wat toch niet de insteek van de belastingregel kan zijn.

10.   Iemand nog tips of ander inzichten die tot een betere fiscale optimalisatie leidt? Zien we ook nog iets over het hoofd i.v.m. de 60/40% eigendoms splitsing? En bijvoorbeeld toch voor de administratieve splitsing gaan voor werkruimte Z en deze onder het ondernemingsvermogen laten vallen? Of is dat snel al niet interessant doordat er al snel sprake zal zijn van een negatieve afschrijving door waardestijging vastgoed?

Zoals in het eerdere topic dat ik hiervoor al aan hebt gemaakt: zal ik sowieso nog een boekhouder hier naar laten kijken gezien het doolhof aan (on)mogelijkheden die de belastingdienst hier heeft gecreëerd, maar wil graag goed vooraf geïnformeerd zijn.

Ik zal dit bericht aanpassen als er meer aanvullende info beschikbaar is.

2
Hallo Yvette,

Bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat vraag 3 niet zo maar te beantwoorden is. Echter vraag 1 en 2 zijn toch vrij algemene 'ervarings'vragen lijkt mij?

3
Nog wat aanvullende, waarschijnlijk niet relevante info: De kappers werkruimte zal buiten werkuren waarschijnlijk nog wel als een zitleeshoekje gaan dienen. Wanneer we de belastingdienst rekenhulp werkruimte aan huis invullen kiezen we ervoor om deze als prive vermogen aan te merken.  De vergoeding bedraagt dan maximaal 4% van de WOZ-waarde van de werkkamer. Vier procent is het fictief rendement op het box 3 vermogen. Ook mag je bepaalde kosten zoals schoonmaakkosten, glazenwasser en verzekeringen zakelijk in aftrek brengen. De waarde van de werkruimte plus een evenredig deel van je hypotheek verschuift van box 1 (eigen woning) naar box 3. Daardoor mis je een deel van de hypotheekrenteaftrek. Maar hoef je ook een deel van het eigenwoningforfait in box 1 niet meer in mindering te brengen op je hypotheekrenteaftrek.
Naast de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de werkkamer aan je onderneming mag je ook overige kosten van de werkkamer, zoals energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp) in aftrek brengen. Deze kosten hebben dus betrekking op de werkruimte. Bedrijfsmiddelen die niet tot de inrichting van de werkkamer behoren zijn ook aftrekbaar, zoals de pc en de printer. Deze kosten zijn ook aftrekbaar als je werkkamer niet aan de voorwaarden voldoet.
De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

4
Beste forumleden en mede acumulus gebruikers,

Wie zou mij met het volgende drie vraagstukken kunnen helpen? Mijn (fiscale) partner en ik zijn in de omstandigheid dat we dit jaar kunnen beginnen met de bouw van onze (eerste) koopwoning. Mijn partner wil net als ik ook graag zelfstandig ondernemer worden, zij wil een eigen kapperssalon beginnen (eenmanszaak). Hiervoor hebben we een een zelfstandige werkruimte op de begane grond voorzien. Er zullen een aantal aftrekbare zaken ver voor de start van deze onderneming (waarschijnlijk halverwege 2022) worden gefactureerd, ook voor de BTW m.b.t. de inrichting/afwerking van deze ruimte. Vraag 1: Deze kunnen we dan toch inbrengen als aftrekpost voor zowel de IB als voor teruggave BTW? Het zou mogelijk ook zo kunnen verlopen dat er 12 maanden tussen eerste factuur inrichting werkruimte en daadwerkelijke start van de kapperszaak zal zitten. Tot hoe ver mag je dat teruggaan zonder dat dit problemen oplevert (dus dat de afschrijving nog gewoon op 0 mag staan)?

Overigens zal er ook nog een niet-zelfstandige werkruimte worden gerealiseerd voor mijn onderneming (ook aangemerkt als prive vermogen) in de woning. Ik begrijp dat ik voor de inrichting en kosten voor de niet-zelfstandige werkruimte wel de btw mag terugvorderen en ook recht heb op investeringsaftrek (max. 28%), hoewel afschrijving niet is toegestaan. Vraag 2: Wat is jullie ervaring hiermee? Vraag mij ook af hoe ik deze kosten verwerk in acumulus/aangifte zonder die afschrijving. Dan blijft deze 'prive' inrichting toch altijd op de balans staan?

Vraag 3: Iemand nog (fiscale) tips rondom de bouw eigen woning waarin ook 2 ondernemers huisvesten? Ik lees ook het nodige over het kopen van grond in een BV en vervolgens (canon) erfpacht in rekening brengen of anderssoortige constructies in een BV. Lijkt mij niet zo aantrekkelijk aangezien waardestijging van de grond vroeg of laat eens afgerekend zal worden? Ik heb momenteel een eenmanszaak, maar met mijn huidige fiscale winst zou ik ongeveer gelijk uitkomen met een BV qua belastingafdracht (dit omslagpunt ligt echt veel lager dan een jaar of 2 geleden overigens!) dus daarin zal het verschil niet zitten voor mij.

Hopelijk kan iemand mij met een of meerdere vragen helpen. Alvast bedankt!

5
Speciale onderwerpen / Re: Kosten gebruik privé auto en youngtimer
« Gepost op: 07 oktober, 2017, 09:17:36 »
  Inmiddels de marge auto, een youngtimer, aangeschaft (geïmporteerd vanuit Duitsland). Graag nogmaals verheldering over de volgende zaken  ;D:

  De aanschaf van de auto boek ik als een zakelijke uitgave met een afschrijving over 5 jaar en BTW op 0%. De totale aanschafkosten betreffen het aanschafbedrag van de auto in Duitsland, keuringskosten, kentekenkosten, BPM-aanslag. Maar ook brandstofkosten en eten op weg naar de auto die aangeschaft is kunnen bij de aanschafkosten opgesteld worden?
  Klopt het dat wanneer ik de auto voor de BTW zakelijk aanduidt (en dus naar rato privé/zakelijk de BTW terugvraag), ik bij de verkoop BTW moet gaan afdragen? En dat wanneer ik de auto voor de BTW privé aanduidt, ik geen BTW hoef af te dragen bij verkoop? Ik voorzie namelijk dat ik deze auto na een jaar weer verkoop en wanneer ik dan BTW moet afdragen schiet dat niet echt op lijkt mij?
  Indien ik de auto voor de BTW privé aanduidt kan ik alle autokosten inc. BTW aftrekken; Dit geldt ook voor buitenlandse tankbonnen?
  Indien ik de auto voor de BTW zakelijk aanduidt? Hoe ga ik dan om met de BTW van buitenlandse tankbonnen (in Duitsland is BTW percentage bijv. 19%)?
  Aanschaf van zomerbanden (+velgen) kan ik gewoon als autokosten boeken? De aangeschafte auto had namelijk alleen winterbanden. Kosten gemaakt om de banden op te halen kan ik ook boeken (brandstofkosten?)
  De auto heeft momenteel nogal versleten autostoelen. Wanneer ik hier zelf nieuwe inzet kan ik de kosten hiervan ook aftrekken?


6
Speciale onderwerpen / Re: Kosten gebruik privé auto en youngtimer
« Gepost op: 24 augustus, 2017, 22:44:36 »
Hallo Esther, nogmaals bedankt voor je antwoord! Ik ga er maar vanuit dat ik gewoon het hele jaar bijtelling ga betalen. Ik heb er wat jurisprudentie over gelezen en de belastingsdienst is helaas vrij rigide betreft 'het ter beschikking stelllen' van de auto van de zaak. Desondanks is de auto nog steeds goedkoper om zakelijk te rijden voor de IB vanwege de relatief lage bijtelling t.o.v. privé.

7
Speciale onderwerpen / Re: Kosten gebruik privé auto en youngtimer
« Gepost op: 23 augustus, 2017, 16:12:48 »
Hallo Esther, alvast bedankt voor je antwoord! Toch een paar punten waar ik duiding over zou willen hebben.


2b. Ik kan de youngtimer ook prive rijden voor alleen de BTW. Ik hoef dan geen BTW bijtelling te betalen en kan alle gebruikskosten inclusief BTW aftrekken voor de IB.
Je bedoelt bij vraag 2b dat je auto B-youngtimer voor de IB als zakelijk wilt beschouwen en voor de btw als privevermogen? Dat mag.
Ik bedoel dat ik auto A voor IB prive rijdt en de BTW hiervan naar rato prive/zakelijk aftrek. Auto B rijd ik voor IB zakelijk en voor de BTW prive. Mag ik dan alle gebruikskosten inc. BTW aftrekken voor Auto B? De BTW zelf vorder je dan niet meer terug


4. Ik betaal alleen IB bijtelling over de maanden dat de youngtimer niet geschorst is (en ik deze auto dus in gebruik heb) ter hoogte van 35% van de dagwaarde.
Dat lijkt mij niet correct. De keuze om auto B-youngtimer in de winter niet te gebruiken is jouw eigen keuze. Het scheelt in de verzekering en wegenbelasting, geloof ik... IB-bijtelling geldt voor het hele jaar, de auto blijft het hele jaar zakelijk vermogen.

Dit is inderdaad een punt waar ik geen rekening mee had gehouden. Het feit dat de auto je ter beschikking staat, ook al is deze geschorst, zorgt er dan toch voor dat je bijtelling dient te betalen in de maanden dat de auto geschorst is en er dus niks mee doet. Dit is zeker weer te omzeilen om bij het schorsen de tennaamstelling over te schrijven naar een vriend/kennis en bij het uit de schorsing halen weer terug op je naam te zetten  :-X? Of zou een stalling op een afgesloten plek afdoende zijn. Of moet ik hier uberhaupt maar niet aan beginnen  ;/

8
Speciale onderwerpen / Re: Kosten gebruik privé auto en youngtimer
« Gepost op: 22 augustus, 2017, 17:15:14 »
Aanhakend op dit onderwerp (om wildgroei van topics te voorkomen):

Vanaf het begin van mijn onderneming heb ik mijn auto, Auto A, privé gereden. Hierbij een km-stand bijgehouden en de BTW naar rato prive-zakelijk afgetrokken. Ritten vanaf huis (wat tevens mijn vestigingsadres van de zaak is) naar de klanten als zakelijke kilometers bestempeld.

Naast mijn gewone auto, Auto A, ben ik van plan een tweede auto te kopen voor de zomermaanden, een youngtimer; Auto B. Dit is overigens een marge auto die ik van een particulier koop.
Financieel gezien zou de volgende situatie het gunstigst zijn. Auto A rij ik privé van begin jaar t/m begin zomer. Aan het begin vd zomer schors ik auto A en haal ik auto B uit de schorsing en wil deze als Youngtimer aanmerken en dus niet privé. Aan het einde vd zomer schors ik auto B en ga ik Auto A weer privé rijden. Ik heb dus het gehele jaar door maar 1 auto ter beschikking die niet geschorst is.
Een sluitende kilometer registratie, d.w.z. alle zakelijke ritten worden gespecificeerd en begin en -eind kmstand wordt bijgehouden voor beiden auto’s.
Verhouding zakelijke/privé km is bij auto A 80/20 en bij auto B 50/50 (zeker wanneer er een autovakantie bij zit in de zomer)

Kloppen de volgende beweringen hierover?
1. Het aanmerken van de ene auto als privé (Auto A) en de andere als zakelijk (Auto B, youngtimer) is toegestaan.
2a. Ik kan bij beide auto’s de BTW van de gebruikskosten naar rato prive-zakelijk aftrekken. Ik hoef bij de youngtimer (en ook bij auto A) geen BTW bijtelling of iets dergelijks te betalen.
2b. Ik kan de youngtimer ook prive rijden voor alleen de BTW. Ik hoef dan geen BTW bijtelling te betalen en kan alle gebruikskosten inclusief BTW aftrekken voor de IB.
3. Het is fiscaal geaccepteerd de dagwaarde van de youngtimer te bepalen met de site www.dagwaarde.nl. (Iemand ervaring hiermee met de fiscus?)
4. Ik betaal alleen IB bijtelling over de maanden dat de youngtimer niet geschorst is (en ik deze auto dus in gebruik heb) ter hoogte van 35% van de dagwaarde.
5. Ondanks dat ik de youngtimer niet het gehele jaar gebruik, kan ik de auto toch in 5 jaar afschrijven.
6. Wanneer de youngtimer totall loss is geraakt (bijvoorbeeld door brand, een ongeval etc.) mag de auto op dat moment compleet afgeschreven worden met het verschil tussen het aankoopbedrag en het bedrag dat de auto op de sloop nog oplevert.
7. Bij eventuele verkoop van de youngtimer bepaalt het verschil tussen het aankoopbedrag en verkoopbedrag de daadwerkelijke afschrijving en dien ik de geboekte afschrijving te corrigeren naar dit bedrag.

9
Annelies, het is me nu duidelijk!
Bedankt voor je reactie

10
Ik vraag me af onder welk kopje ik de huisvestigingskosten moet boeken in acumulus?

Ik heb het huurrecht van mijn pand tot het ondernemingsvermogen gerekend (volgens de hulp van http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/ voldoe ik aan deze voorwaarden). Het berekenen van de kostenaftrek is mij inmiddels geheel duidelijk, echter niet hoe dit te verwerken in acumulus. Tot op heden heb ik alle huisvestigingskosten (in mijn geval kale huur, energie, water, servicekosten, gemeentelijke belastingen) die betaald zijn met mijn zakelijke intern overgeboekt naar een 'fictieve' rekening in acumulus. Ook omdat vaak pas later een jaarrekening van de daadwerkelijke kosten beschikbaar is en dus nog niet de daadwerkelijke kosten geboekt kunnen worden. Hoe activeer/boek ik deze huisvestigingskosten echter het meest eenvoudig als zakelijke kosten?

11
Ik haak ook maar even in op dit onderwerp. Ik voldoe aan alle voorwaarden om de huurkosten af te trekken door mijn huurrecht als ondernemingsvermogen aan te merken. Ik heb nog wel enkele vragen (met afgeronde getallen):
- Ik betaal elke maand een kale huur van 700,- + 100,- servicekosten. Deze servicekosten bestaan o.a. uit de stookkosten welke pas halverwege het jaar exact worden bepaald. Naar aanleiding daarvan volgt er een correctie (dan wel extra betalen bij koude winters, dan wel geld terug bij koude winters). Per jaar heb ik dus (vooraf geschatte) huurkosten van 800x12=9600,-. Dit bedrag als huurkosten (en dus aftrekpost) in rekening brengen of op de een of andere manier deze correctie die halverwege het jaar plaatsvindt nog verrekenen? Dan zou ik namelijk in augustus/september nog aangifte over het jaar ervoor dienen te doen wat ik niet zo zie zitten.
- Aanhakend op de personen hierboven; Heeft de bijtelling betrekking op echt alle kosten van de woning? Of enkel op het huurbedrag+bijkomende direct kosten aan de woning (onderhoud uitgevoerd door de huurder die aan jou in rekening worden gebracht)? M.a.w. energie en water kosten vallen hier buiten en dien je naar verhouding prive/zakelijk af te trekken of niet? Iemand die hier uitsluitsel over heeft? Liefst d.m.v. jurisprudentie en niet op basis van wat een belastinginspecteur vindt, want deze zal uiteraard de te betalen belasting zo hoog mogelijk willen houden.


Op het laatste punt aanhakend mijzelf er nog wat verder in verdiepend; De site beeldrijk suggereert dat ik alle woonlasten mag aftrekken (dus ook energie, water, afval, etc.) http://www.beeldrijk.org/cat/fiscaliteiten/Werkruimte%20aan%20huis/473. Ook bij de check bij Nuon krijg ik een soortgelijk antwoord m.b.t. de energiekosten:

De volledige huur en alle kosten en lasten die voor huurders en gebruikers gebruikelijk zijn, komen voor aftrek in aanmerking. Tegenover de aftrek staat echter een winstbijtelling vanwege het feit dat u de vanuit uw onderneming gehuurde woning ook voor -doeleinden gebruikt. De hoogte van de bijtelling wordt berekend als een percentage (doorgaans 1,40%) van de WOZ-waarde van de woning. Als u een kwalificerende werkruimte heeft blijft het aan die werkruimte toerekenbare deel van de WOZ-waarde buiten beschouwing voor het berekenen van de hoogte van de bijtelling.

Dus ik mag de huurkosten+energie/water etc. exclusief btw als zakelijke kostenpost opvoeren als ik het goed begrijp. En de BTW van de energie dient dan weer in verhouding prive/zakelijk teruggevraagd te worden? Of mag dat dan ook 100%?

Pagina's: [1]