Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - johkunst

#1
Bedankt voor de info. Het is mij helemaal duidelijk nu. 'k Weet wat me te doen staat...

met vriendelijke groet

Johan
#2
Hallo Annalies

Hallo Annalies

Bedankt voor de reactie. Nog even voor de duidelijkheid

Ik begrijp uit je antwoord dat als wij in dit jaar nog een betaling doen gelijk aan de hoogte van de te verwachte investeringsaftrek (in je rekenvoorbeeld 28% van € 40000,-= € 11200,-)  we gebruik kunnen maken van de volledige investeringsaftrek.
Op basis van de info uit het artikel van de belastingdienst nam ik aan dat slechts 28% van de in het jaar van investering gedane betaling, voor de investeringsaftrek in aanmerking zou komen.

Mijn aanname is dus niet juist veronderstel en hoop ik ?

In afwachting van reactie

Johan
#3
Jl mei  werd in een topic over dit onderwerp de vraag gesteld of investeringsaftrek over aangeschafte apparatuur in 2020 die pas in mei 2021 geleverd en gefactureerd zijn mogelijk was

Reactie van Bert Jan  was daarop (samengevat) dat investeringsaftrek in 2020 niet mogelijk is.
Reactie van Annelies hierop was dat investeringsaftrek wel mogelijk was omdat het zo stelde zij,  gekeken moet worden naar het jaar waarin de verplichting is aangegaan.

Wij zitten in een soortgelijke situatie. In mei 2021 hebben we.  met in het achterhoofd gebruik te maken van de investeringsaftrek van 2021, een overeenkomst/ factuur getekend en ontvangen mbt de levering van een nieuwe bestelauto. Feitelijke betaling van de overeenkomst.factuur  vindt plaats bij levering. Door de chip problematiek wordt de auto nu begin januari 2022 , het volgend jaar dus geleverd..
.
Op de site van de belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/voorwaarden_investeringsregelingen lees ik het volgende:
U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet.
U neemt de investeringsaftrek in aanmerking in het jaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname.


'k Concludeer hieruit ( in tegenstelling tot het antwoord van Annelies en  hoe graag ik het ook anders zie ) dat we in 2021 in onze casus  geen aanspraak kunnen maken op investeringsaftrek.
Is deze conclusie juist en zoja zijn er mogelijkheden deze investering alsnog voor dit 2021 in aanmerking te laten komen

In afwachting van reactie

Johan
#4
Beste mensen,

Heb laatste tijd enkele malen gekocht bij Chinese webshops en betaald met Paypal. 'k Heb te maken met verschillende handelswijze bij import en vraag me af hoe ik een en ander in acumulus dien te verwerken.
Handelswijze 1:
Goederen zijn een aantal malen geleverd via TNT zonder dat ik daarvoor een factuur kreeg voor BTW  verzendkosten etc.
Betekent dit dat de goederen door de douane niet als BTW plichtig zijn beschouwd en ik de facturen uit China kan boeken met 0 % BTW !
Handelswijze 2:
Ik kreeg naast de factuur van de webshop een factuur van TNT met BTW en kosten, waarbij het door TNT in rekening gebrachte BTW bedrag lager is als het eventueel verschuldigde BTW bedrag op basis van de webshop factuur .
Volgens de handleiding zou ik factuur moeten boeken met 0 % btw en de factuur van TNT volgens het stappenplan.
Is hierin de factuur van TNT leidend met andere woorden moet ik factuur webshop china boeken met 0 % en factuur TNT volgens stappenplan. ?

Johan