Hallo Gast

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Karen Töning

Pagina's: [1]
1
Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt volgend jaar
De Belastingdienst verstuurt per 1 januari 2014 niet langer de aangiftebrief omzetbelasting. U moet vanaf die datum dus zelf in de gaten houden dat u op tijd de btw-aangifte doet en betaalt.

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt volgend jaar
De Belastingdienst verstuurt vanaf 1 januari 2014 niet langer de aangiftebrief omzetbelasting. De acceptgiro bij die aangiftebrief verdwijnt al in december 2013.

U moet voortaan dus zelf in de gaten houden dat u op tijd de aangifte btw doet en betaalt. Deze deadlines zijn te vinden in het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Daar vindt u ook het betalingskenmerk.

Overzicht
De Belastingdienst stuurt begin januari 2014 nog wel een overzicht met de volgende gegevens:

- Aangiftetijdvakken;
- Uiterste inlever- en betaaldatums;
- Betalingskenmerken.

Tip
Wilt u toch een herinnering dat u aangifte moet doen? Vul dan in het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst onder 'gebruikersinstellingen' uw e-mailadres in, en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen.

2
Nieuwe regels Privé-auto zakelijk gebruik m.i.v. 1 juli 2011 en respectievelijk 6 oktober 2011

Er zijn in 2011 regels veranderd voor het terug vragen van de BTW betreft het zakelijke gebruik van de privé-auto.

Voor de BTW geldt dat vanaf 1 juli 2011 het woon-/werkverkeer niet meer meetelt als zakelijk gereden kilometers.
Dit dient meegenomen te worden voor de berekening van het terugvragen van een percentage van de BTW van de zakelijke kosten van het gebruik van de privé-auto.
Indien uw bedrijf op uw huisadres is gevestigd en ook als zodanig bij de KvK en de Belastingdienst staat geregistreerd, is er geen sprake van kilometers woon-/werkverkeer.

Voor de IB is er (nog) niets veranderd. Voorlopig mag de € 0,19 per zakelijk gereden kilometer nog steeds fiscaal als kosten afgetrokken worden.

Vanaf 6 oktober 2011 moet er een sluitende kilometer administratie bijgehouden worden om een percentage van de BTW van de kosten van het gebruik van de privé-auto terug te kunnen vragen. Dit is verplicht geworden!
LET OP! Kilometers woon-/werkverkeer mogen vanaf 1 juli 2011 NIET meegenomen worden bij de berekening voor het terugvragen van de BTW.
Heb je vanaf deze datum geen sluitende kilometer administratie dan mag je ook geen percentage van de BTW van de kosten van de privé-auto terugvragen.
In dat geval zul je helaas alle boekingen vanaf deze datum die hiermee te maken hebben opnieuw moeten boeken als privéboeking wanneer een en ander betaald is van de zakelijke rekening. De foutieve boekingen verwijderen.

Indien er kosten zijn gemaakt en betaald van de Rekening buiten Acumulus dan kunnen deze boekingen verwijderd worden.

Mocht je vanaf 06-10-2011 of vanaf een latere datum besluiten om de BTW wel terug te vragen, dan moet je de km. stand per die datum noteren (als je dat nu doet, kun je misschien nog enigszins schatten wat deze was op 01-01-2012) en je noteert de km.stand op de laatste dag van een periode (bijv. per kwartaal).
Ook de zakelijk gereden km. hou je bij.
 
Berekening
Het verschil tussen de beginstand en de eindstand van een periode is het totaal aantal gereden km.
Hier trek je de zakelijk gereden km. van af. Je houdt de privé gereden km. over en je weet het percentage zakelijk gereden km.

Hoe te boeken
1. Vanaf de datum dat je de BTW terug wilt vragen, boek je de kosten voor het gebruik van de privé-auto in Acumulus in met de boeking “Ik wil de kosten voor het gebruik van mijn privé auto invoeren”, maar dan voer je bij Aftrekbaar % van de BTW 0% in. In de omschrijving bij elke boeking het woordje \"btwpriveauto\" vermelden.
Dit doe je ook wanneer er betaald is van een Rekening buiten Acumulus.

Correctieboeking van totaalkosten per periode
2. Voor de correctieboeking aan het eind van een periode kun je de totaalkosten vinden in het Saldo overzicht – 2011 – selecteer de desbetreffende periode – selecteer desbetreffende rekening – voer in bij Trefwoord \"btwpriveauto\" – klik op Vernieuwen.
Onderin het scherm in het midden bij Saldo kun je zien wat het totaalbedrag van de autokosten waren per periode per rekening. Ook van Rekening buiten Acumulus.
Maak een correctieboeking met de boeking Ik wil de kosten voor het gebruik van mijn privé-auto invoeren. – datum: laatste datum van die periode – omschrijving: BTW correctieboeking periode desbetreffende periode – Zet bij Aftrekbaar % van de BTW: 0% – Bedrag: het bedrag van de totaal gemaakte autokosten van de desbetreffende rekening voor die periode (LET OP! Zet een “-”teken voor het bedrag) – Kostenplaats: Algemeen – selecteer desbetreffende rekening.

Laatste boeking om een percentage van de BTW terug te vragen
3. Nadat de correctieboeking van de totale autokosten per rekening is gemaakt, kan de uiteindelijke boeking gemaakt worden waarbij het juiste BTW percentage als voorbelasting wordt afgetrokken.
Je gebruikt hiervoor ook weer de boeking Ik wil de kosten voor het gebruik van mijn privé-auto invoeren.
Als datum voer je de laatste datum van een periode in.
Bij omschrijving zet je: Definitieve berekening btwpriveauto met daarbij de periode. Zorg ervoor dat in ieder geval het woordje \"btwpriveauto\" in de omschrijving naar voren komt.
Voer eerst het berekende zakelijke BTW percentage in.
Voer daarna het totaal van de autokosten voor die periode in.
Selecteer de rekening waarvan de kosten betaald zijn. Boeking opslaan.

Stap 1., 2. en 3 uitvoeren voor elke rekening apart. Dus ook alle 3 de stappen uitvoeren voor de Rekening buiten Acumulus!

3
Nieuws, wet- & regelgeving / Belastingdienstsite gekraakt
« Gepost op: 03 september, 2011, 01:27:21 »
Vannacht is de site van de Belastingdienst gekraakt. Dit was op het nieuws. De site de komende dagen niet gebruiken!!!!!!

Er wordt geadviseerd om de komende paar dagen geen enkele overheidssite te gebruiken. Ook buitenlandse overheidssites zijn hieraan gekoppeld. Het is onduidelijk om welke sites het gaat. Ook deze de komende dagen niet gebruiken.

4
SBR nieuwe standaard voor aangifte

Er komt één heldere standaard voor ondernemers, accountants en administratiekantoren om financiële informatie aan te leveren vanuit hun administratiesysteem aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het CBS en de KvK.

Ondernemers, accountants en administratiekantoren die vanuit hun eigen systemen aangiftes aanleveren, zijn in de toekomst verplicht de SBR-standaard te gebruiken. Vanaf 1 januari 2013 moeten zij voor de Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting (vanaf belastingjaar 2012) hiervan gebruikmaken. Andere belastingen volgen gefaseerd in 2014 en 2015.

Voor ondernemers die via hun persoonlijk domein op www.belastingdienst.nl aangifte doen, verandert er niets.

http://belastingdienst.nl/zakelijk/nieuwsbrief/nieuwsberichten/2011-05-30_sbr.html#P0_0

De belastingdienst kan het niet leuker maken, maar of dit nu wel zo makkelijk is zoals zij beweren betwijfel ik met al die ingrijpende veranderingen steeds.

5
Als er meer of minder betaald wordt dan het bedrag wat er op de factuur staat, moet hier ook weer apart BTW over berekend worden.

6
Als u een huurwoning heeft, en u heeft in de woning een aparte ruimte (bijv. een kamer of een zolder) wat u uitsluitend gebruikt voor uw bedrijf, dan kunt u de kosten hiervan zakelijk evenredig aftrekken.
Dit heet administratief splitsen.

Hierbij geldt dat de huurwoning niet op naam van de onderneming hoeft te staan.

Verplichte voorwaarden
- Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om de ruimte wat u voor uw onderneming in uw woning gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.
- De ruimte die u voor uw onderneming gebruikt, moet minimaal 10% zijn van de totale oppervlakte van de woning.
- De ruimte moet in zijn geheel gebruikt worden voor de onderneming.

LET OP!
Als u uw onderneming bent begonnen en u besluit een paar jaar later de ruimte die u gebruikt voor uw onderneming op te gaan voeren als gebruik voor uw onderneming, is het niet meer mogelijk om de administratieve splitsing door te voeren.
Ook als u altijd al de ruimte in uw woning voor uw onderneming hebt gebruikt, en de administratieve splitsing niet vanaf de start of bij verhuizing in uw administratie hebt doorgevoerd, kunt u niet tussentijds besluiten om het alsnog vanaf dat moment administratief te gaan splitsen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een nieuwe Aangifte Inkomstenbelasting in te dienen met daarin verwerkt de naar rato berekende kosten van de ruimte die gebruikt wordt voor de onderneming in de huurwoning.

Vaststellen percentage ruimte voor de onderneming
Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van de ruimte die u gebruikt voor de onderneming naar rato af te trekken, stelt u eerst het percentage vast welk deel van uw woning privé is, en het percentage van de ruimte in de woning wat u gebruikt voor de onderneming.

Het deel wat u voor de onderneming gebruikt kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Als u over deze kosten ook BTW hebt betaald, kunt u deze BTW aftrekken als voorbelasting als u daar recht op hebt.

Berekenen percentages t.b.v. het administratief splitsen
U dient precies het percentage te berekenen van het deel van de woning wat u voor privé gebruikt en het percentage voor het gebruik voor de onderneming.
HET MAG GEEN GESCHAT PERCENTAGE ZIJN!!!!
U neemt de precieze totale oppervlakte van de woning (totale oppervlakte van alle verdiepingen bij elkaar optellen). U neemt de totale oppervlakte wat er voor de onderneming wordt gebruikt.
Totale oppervlakte woning =…………...m2.
Percentage Privé = ……….%
Percentage oppervlakte voor de onderneming = …………%


Aftrekbare kosten
Tot de aftrekbare kosten horen onder meer:
- een evenredig deel van de huur
- een evenredig deel van de energiekosten, verzekeringskosten (geen bedrijfsverzekering), schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt
- de inrichtingskosten voor het deel wat u voor de onderneming gebruikt, bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)


BTW terugvragen
Als u BTW-plichtig bent, kunt u de BTW van de kosten die u voor het zakelijk evenredige deel moet betalen aftrekken als voorbelasting.
Huur 0% BTW (indien er op het huurcontract hier niet anders is vastgesteld)
Verzekeringen 0% BTW
Water 6% BTW
Gas en elektra 19% BTW
Overige kosten m.b.t. woning veelal 19% BTW


Hoe te boeken in Acumulus?
U doet net of de factuur een 100% zakelijke uitgave is. U voert de factuur dan ook als zodanig in, maar dan met dit verschil, dat u in het invoerscherm bij Privé percentage het door u precies berekende Privé percentage invoert. Alleen het zakelijke deel van de kosten en het zakelijke deel van de BTW voert Acumulus zelf helemaal door in uw administratieve boekhouding.

7
Als u een koopwoning heeft, en u heeft in de woning een aparte ruimte (bijv. een kamer of een zolder) wat u uitsluitend gebruikt voor uw bedrijf, dan kunt u de kosten hiervan zakelijk evenredig aftrekken.
Dit heet administratief splitsen.

Hierbij geldt dat de koopwoning niet op naam van de onderneming hoeft te staan.

Verplichte voorwaarden
- Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om de ruimte wat u voor uw onderneming in uw woning gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.
- De ruimte die u voor uw onderneming gebruikt, moet minimaal 10% zijn van de totale oppervlakte van de woning.
- De ruimte moet in zijn geheel gebruikt worden voor de onderneming.

LET OP!
Als u uw onderneming bent begonnen en u besluit een paar jaar later de ruimte die u gebruikt voor uw onderneming op te gaan voeren als gebruik voor uw onderneming, is het niet meer mogelijk om de administratieve splitsing door te voeren.
Ook als u altijd al de ruimte in uw woning voor uw onderneming hebt gebruikt, en de administratieve splitsing niet vanaf de start of bij verhuizing in uw administratie hebt doorgevoerd, kunt u niet tussentijds besluiten om het alsnog vanaf dat moment administratief te gaan splitsen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een nieuwe Aangifte Inkomstenbelasting in te dienen met daarin verwerkt de naar rato berekende kosten van de ruimte die gebruikt wordt voor de onderneming in de huurwoning.

Vaststellen percentage ruimte voor de onderneming
Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van de ruimte die u gebruikt voor de onderneming naar rato af te trekken, stelt u eerst het percentage vast welk deel van uw woning privé is, en het percentage van de ruimte in de woning wat u gebruikt voor de onderneming.

Het deel wat u voor de onderneming gebruikt kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Als u over deze kosten ook BTW hebt betaald, kunt u deze BTW aftrekken als voorbelasting als u daar recht op hebt.

Berekenen percentages t.b.v. het administratief splitsen
U dient precies het percentage te berekenen van het deel van de woning wat u voor privé gebruikt en het percentage voor het gebruik voor de onderneming.
HET MAG GEEN GESCHAT PERCENTAGE ZIJN!!!!
U neemt de precieze totale oppervlakte van de woning (totale oppervlakte van alle verdiepingen bij elkaar optellen). U neemt de totale oppervlakte wat er voor de onderneming wordt gebruikt.
Totale oppervlakte woning =…………...m2.
Percentage Privé = ……….%
Percentage oppervlakte voor de onderneming = …………%


Aftrekbare kosten
Tot de aftrekbare kosten horen onder meer:
- een evenredig deel van de aankoop van de woning
- een evenredig deel van de kosten m.b.t. de aanschaf van de woning
- een evenredig deel van de rente van de af te lossen hypotheek
- een evenredig deel van de energiekosten, verzekeringskosten (geen bedrijfsverzekering), schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
- de inrichtingskosten van de werkruimte, bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)


BTW terugvragen
Als u BTW-plichtig bent, kunt u de BTW die u bij aanschaf van de koopwoning hebt moet betalen (alleen in sommige gevallen of bijv. wanneer de woning niet ouder is dan 2 jaar) zakelijk evenredig terugvragen.
Ook kunt u de BTW van de kosten die u voor het zakelijk evenredige deel moet betalen aftrekken als voorbelasting.
Verzekeringen 0% BTW
Water 6% BTW
Gas en elektra 19% BTW
Overige kosten m.b.t. woning veelal 19% BTW


Verwerking in de administratie

Aankoop woning
Het evenredig zakelijke deel van de aankoop van de woning moet op de Balans gezet worden. Het evenredig zakelijke deel van de aflossing over meerdere jaren moet berekend en doorgevoerd worden in uw zakelijke administratie.
Kosten m.b.t. de aanschaf van de woning moeten evenredig zakelijk doorgevoerd worden.

Hypotheek
Het evenredig zakelijke deel van de hypotheek, rente en aflossing moeten in uw zakelijke administratie verwerkt worden.

N.B.
Alle zakelijk evenredige kosten m.b.t. de koopwoning moeten in uw administratie verwerkt en doorgevoerd worden. Het privé-gedeelte wordt apart ingevuld op de aangifte IB.


Hoe te boeken in Acumulus?

Berekening restwaarde en maximale afschrijving per jaar
Eerst berekent u de maximale afschrijving per jaar en de restwaarde van de woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de boekwaarde in het jaar van aanschaf van de woning weet en de WOZ-waarde. Er mag niet meer afgeschreven worden dan de helft van de WOZ-waarde.


Zakelijke deel van de aankoop van de woning op de Balans zetten
U doet net of de aankoop van de woning een 100% zakelijke uitgave is, met meestal 0% BTW, met een Privé-percentage en afschrijving over meerdere jaren en een restwaarde. Zet de boeking op “Betaald”.


Boeken van de overige kosten m.b.t. de aankoop van de woning
Hiervoor gebruikt u ook de boeking Nieuwe zakelijke uitgaven – totaalbedrag invullen – bij Privé-percentage het percentage privé invullen – dit zijn geen investeringen.


Zakelijke deel Hypotheek op de Balans zetten
Hiervoor gebruikt u de boeking “Ik wil een Balanspost (lening, voorraad, BTW vorig jaar) invoeren” – voer in bij Soort: Passiva-Lening – Bij – datum: datum bijschrijving hypotheek – Omschrijving: hypotheek – Bedrag: zakelijk evenredig berekende bedrag – Saldo niet bijwerken – Opslaan
Het privé-gedeelte moet apart ingevuld worden op de aangifte IB.


Zakelijke deel aflossing boeken in Acumulus
Ook voor het zakelijk evenredige deel van de aflossing gebruikt u de boeking “Ik wil een Balanspost (lening, voorraad, BTW vorig jaar) invoeren”. Bij de optie Af/Bij kiest u Af. Bij Omschrijving zet u Aflossing hypotheek en de datum erbij. Bij bedrag vult u het zakelijk evenredig deel in. Saldo niet bijwerken.


Zakelijke deel rente boeken in Acumulus
Het zakelijk evenredig deel van de totaal betaalde rente mag als zakelijke kosten opgevoerd worden. Dit boekt u dan in Acumulus als een 100% gewone Nieuwe zakelijke uitgave – 0% BTW – totaalbedrag betaalde rente – Privé-percentage invoeren.
Acumulus verwerkt dan het zakelijke deel in de administratie. Het privé-gedeelte moet apart ingevuld worden op de aangifte IB.

8
U kunt uw btw terugvragen uit andere EU landen. Daarvoor heeft u inloggevens nodig. Vraag deze tijdig aan. Als u btw wilt terugvragen over facturen uit 2009, dan kunt u dat nog doen tot 30 september 2010.

Uw btw terugvragen kan via de daarvoor ingerichte internetsite.

Om gebruik te maken van deze internetsite heeft u inloggegevens nodig.

Deze kunt u aanvragen op deze site http://www.belastingdienst.nl/reken/aanvraag_inlog_eubtw/. Doe dit tijdig, want het duurt ongeveer 4 weken voordat u uw inloggegevens krijgt.

9
Nieuws, wet- & regelgeving / Terugvorderen BTW in tijdvak van factuurdatum
« Gepost op: 07 september, 2010, 17:01:00 »
Indien u BTW plichtig bent is het volgende op u van toepassing:
Voor binnengekomen facturen is men verplicht om de BTW terug te vragen binnen het tijdvak waarin de factuurdatum valt. Ongeacht wat de betaaldatum is.

Artikel 15, lid 1a. Wet op de aftrek voor de Omzetbelasting

10
Nieuws, wet- & regelgeving / Controle Belastingdienst d.m.v. huisbezoeken
« Gepost op: 05 september, 2010, 13:52:10 »
Even een klein berichtje wat mij ter ore kwam.

Het schijnt zo te zijn dat de Belastingdienst op dit moment weer controles aan het uitoefenen is d.m.v. huisbezoeken.

Zonder bericht vooraf \"vallen\" ze binnen.

Indien u uw boekhouding nog niet helemaal hebt bijgewerkt, zorg er dan voor dat dit z.s.m. gebeurt en kloppend is. Dan krijgt u geen problemen.

11
Nieuws, wet- & regelgeving / Overzicht EU-landen
« Gepost op: 01 augustus, 2010, 20:16:18 »
Alfabetisch overzicht EU landen

B   België, Bulgarije

C   Cyprus

D   Denemarken, Duitsland

E   Estland

F   Finland, Frankrijk

G   Griekenland

H   Hongarije

I   Ierland, Italië

L   Letland, Litouwen, Luxemburg

M   Malta

N   Nederland

O   Oostenrijk

P   Polen, Portugal

R   Roemenië

S   Slovenië, Slowakije, Spanje

T   Tsjechië

V   Verenigd Koninkrijk

Z   Zweden

12
Heeft u een huurwoning en gebruikt u die voor een aanzienlijk gedeelte — zo\'n 25% — voor uw bedrijf? Dan zou dat wel eens een flinke aftrekpost kunnen opleveren, zo blijkt uit recente rechtspraak.

http://www.dezaak.nl/renderer.do/search/true/clearState/true/menuId/2184/sf/381/returnPage/2185/itemId/644005/pageId/381/instanceId/2191/

Houd dit onderwerp in de gaten op het Forum.

13
Om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te kunnen halen, mag u als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) ook uren meerekenen die u besteedt aan acquisitie en het bijhouden van de administratie. De Belastingdienst zal hier soepel mee omgaan.

Demissionair minister De Jager van Financiën maakte dit onlangs bekend op het congres van het Platform Zelfstandige Ondernemers in Amsterdam. Het besluit is op 11 maart in de Staatscourant verschenen.

Door de crisis kampen veel zzp’ers met minder opdrachten. Hebt u moeite met het halen van de norm van 1225 uur om de zelfstandigenaftrek te mogen claimen? Tijd besteed aan acquisitie en scholing telt ook mee. Dit geldt ook voor andere niet-declarabele activiteiten zoals het bijhouden van de administratie.

De maatregel geldt voor de belastingaangifte over 2009 en 2010

14
Nieuws, wet- & regelgeving / Opgaaf ICP vanaf 9 april beschikbaar
« Gepost op: 09 april, 2010, 12:35:55 »
De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) is vanaf vrijdag 9 april beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

Dit betekent dat u vanaf die datum uw opgaaf ICP over het eerste kwartaal 2010 kunt doen. Ook als u maandopgave had moeten doen, kunt u volstaan met een kwartaalopgave. Bevat uw opgaaf in dit geval meer dan 100 regels, dan kunt u alleen maandopgaven doen.

Doet u drie afzonderlijke maandopgaven, let dan bij het invullen op het aangeven van de juiste tijdvakken.

De uiterste datum voor de opgaaf ICP is vrijdag 30 april 2010.

15
Om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te kunnen halen, mag u als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) ook uren meerekenen die u besteedt aan acquisitie en het bijhouden van de administratie. De Belastingdienst zal hier soepel mee omgaan. Dit geldt ook voor reistijd die gemaakt is t.b.v. de onderneming.

Demissionair minister De Jager van Financiën maakte dit onlangs bekend op het congres van het Platform Zelfstandige Ondernemers in Amsterdam. Het besluit is op 11 maart in de Staatscourant verschenen.

Door de crisis kampen veel zzp’ers met minder opdrachten. Hebt u moeite met het halen van de norm van 1225 uur om de zelfstandigenaftrek te mogen claimen? Tijd besteed aan acquisitie en scholing telt ook mee. Dit geldt ook voor andere niet-declarabele activiteiten zoals het bijhouden van de administratie.

De maatregel geldt voor de belastingaangifte over 2009 en 2010.

Voor het overgrote deel was dit al zo. Bij een controle van de Belastingdienst zal de controleur niet meer inhoudelijk ingaan op de werkzaamheden. De controleur zal moeten geloven waar de ZZP\'er zijn/haar uren aan besteed heeft.

16
Veranderingen inkomstenbelasting 2010

Met ingang van 1 januari 2010 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen. Sommige wijzigingen gelden alleen voor ondernemers.

http://belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/index.html

17
Nieuws, wet- & regelgeving / Kosten kinderopvang voor ondernemers
« Gepost op: 09 maart, 2010, 20:11:22 »
De kosten voor kinderopvang zijn geen zakelijke kosten. Deze kosten worden ook niet opgegeven bij de aangifte IB.
 
Let op!
De BTW voor de kosten voor kinderopvang kun je wel terugkrijgen als je BTW-plichtig bent.

Boeken in Acumulus
In Acumulus kun je dit boeken onder Nieuwe Boeking - in het rijtje halverwege de pagina onder Andere boekingen: \" Ik wil de inventariskosten voor de inrichting van mijn thuiswerk-ruimte invoeren. (nieuw)\".
De omschrijving moet je wel enigszins specifiek invoeren, om goed terug te kunnen vinden waar het om gaat. Voor het overige boekt Acumulus de boeking goed weg.
 
Als je de kosten voor kinderopvang in 2009 hebt gemaakt, kun je de aanvraag nog indienen voor 1 april 2010 (uiterste datum indienen aangifte IB 2009). Als je uitstel hebt aangevraagd of nog gaat aanvragen voor het indienen van de aangifte IB 2009, dan mag je de aanvraag m.b.t. Kinderopvangtoeslag nog indienen gedurende het uitstel wat voor de aangifte IB 2009 geldt.
Twijfelt u of u nog op tijd bent met uw aanvraag? Vraag de toeslag dan toch aan. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of uw aanvraag op tijd is.

Als je aan de voorwaarden voldoet (zie http://www.toeslagen.nl/veelgesteldevragen/veelgesteldevragen-20.html), kun je een aanvraag doen voor Kinderopvangtoeslag via onderstaande link. Let wel op dat je het formulier download voor het jaar waarin je de kosten hebt gemaakt.
 
http://toeslagen.nl/

18
Als u voor de Belastingdienst ondernemer bent voor de Inkomstenbelasting en u wilt voor de aangifte IB 2009 uitstel aanvragen dan moet u dit doen voor 1 april 2010.
Het uitstel geldt in 1e instantie tot 1 september 2010.

U kunt zelf digitaal uitstel aanvragen voor het indienen van de aangifte IB ondernemers via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite.

U logt dan in op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite met de inloggegevens die u van de Belastingdienst hebt gekregen.
Aan de linkerkant van het scherm klikt u Overige Formulieren aan.
In het volgende scherm vindt u de optie: \"Uitstel aanvraag inkomstenbelasting\".  Met dit formulier kunt u digitaal uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting. Doet u aangifte via een belastingconsulent? Neem dan contact met hem op.

19
Nieuws, wet- & regelgeving / Kosten kantoor aan huis (huurwoning)!!!!
« Gepost op: 07 maart, 2010, 13:06:23 »
Belangrijk nieuws als u een huurwoning hebt en u gebruikt een deel ervan voor uw onderneming.

Als u een pand huurt voor bewoning, wilt u misschien een deel ervan voor uw onderneming gaan gebruiken. U richt een klein gedeelte, bijvoorbeeld een zolderkamer, in als atelierruimte. Of u gaat de garage gebruiken als werkplaats. Het deel van de woning dat u voor de onderneming gebruikt, is voor de inkomstenbelasting werkruimte. Voor de aftrek van kosten van werkruimte gelden speciale regels.

Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van werkruimte af te trekken, stelt u eerst vast welk deel van de huur, verlichting, verwarming, inrichting en dergelijke voor uw woning is, en welk deel voor de werkruimte. Het deel voor de werkruimte kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Als u over deze kosten ook btw hebt betaald, kunt u deze btw aftrekken als voorbelasting als u daar recht op hebt. Tot de aftrekbare kosten horen onder meer:

Lees verder

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_bedrijfsruimte/ondernemen_bedrijfsruimte-02.html#P30_2109

20
Vraag & aanbod / KSB-Boekhouden
« Gepost op: 22 februari, 2010, 18:19:34 »
KSB-Boekhouden is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en verzorgen van de boekhouding voor eenmanszaken, freelancers en zzp-ers met het online boekhoudprogramma \"Acumulus online boekhouden\".

Advies en begeleiding bij het invullen van het zakelijke deel van de aangifte IB is een onderdeel van onze dienstverlening.

Nieuwsgierig geworden? U kunt ons vinden via de website www.ksbboekhouden.nl.

21
Nieuws, wet- & regelgeving / Afschrijving investering nieuwe bedrijfsmiddelen
« Gepost op: 21 februari, 2010, 23:29:45 »
Investeert u in het kalenderjaar 2010 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u deze bedrijfsmiddelen willekeurig in 2 jaar afschrijven. Dus maximaal 50% in 2010 en 50% in 2011. Dit is een tijdelijke maatregel vanwege de economische crisis.

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/veranderingen2010/veranderingen2010-02.html#P16_1742

22
Nieuws, wet- & regelgeving / Mkb-winstvrijstelling
« Gepost op: 21 februari, 2010, 23:20:23 »
Mkb-winstvrijstelling

In 2010 is de vrijstelling 12% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. U hoeft niet te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de mkb-winstvrijstelling.

23
Nieuws, wet- & regelgeving / Opgaaf ICP vanaf half april 2010 beschikbaar
« Gepost op: 28 januari, 2010, 16:29:00 »
De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) is vanaf half april 2010 beschikbaar via het beveiligde gedeelte van de internetsite.

Dit betekent dat ondernemers tot die tijd nog geen maandopgaaf ICP kunnen doen via de site. In plaats daarvan kunnen zij vanaf half april 2010 een kwartaalopgaaf doen over het eerste kwartaal van 2010, óók als zij in die periode de grens van € 100.000 aan intracommunautaire leveringen hebben overschreden.

Dit geldt ook voor ondernemers die opgaaf doen via de Overheidstoegangspoort (OTP).

24
Btw in de EU vanaf 2010

De regels veranderen voor de btw-heffing in Europa. Het gevolg is dat u in de aangifte omzetbelasting andere gegevens invult dan u tot nu toe gewend bent. Ook moet er een ICP opgaaf ingediend worden.

Om precies te weten wat er gaat gebeuren, kijkt u dan op deze site.

http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010/

De belangrijkste veranderingen
Doet u zaken met het buitenland? In dit geval moet u belangrijke veranderingen in uw administratieve verplichtingen doorvoeren. Lees hier meer over bij de bovengenoemde site.

Als u diensten verricht of afneemt
Vanaf 2010 berekent u meestal geen btw meer over diensten die u verricht in het buitenland. Want de nieuwe regel bij diensten in de EU is: de ondernemer die diensten afneemt, geeft de btw aan in eigen land.

Als u goederen levert
Voor u verandert er weinig. Alleen als u voor meer dan € 100.000 per kwartaal levert naar andere EU-landen, moet u vanaf 2010 maandelijks opgaaf ICP doen.

Vraag uw inloggegevens aan
Wilt u btw uit andere EU-landen terug-vragen? U hebt dan inloggegevens nodig. Check of u voldoet aan de voorwaarden en vraag uw inloggegevens aan.
In dit onderdeel kunt u uw inloggegevens aanvragen en meer informatie krijgen over het terugvragen van de BTW.

Voorbeeld nieuwe aangifte en opgaaf
De aangifte en opgaaf doet u elektronisch. Een voorbeeld van de papieren formulieren van de nieuwe aangifte omzetbelasting en de opgaaf ICP kunt u downloaden via http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010/

Veelgestelde vragen
Heb ik nog een verklaring van hoedanigheid nodig?
Ik val onder de kleineondernemers- regeling en wil inloggegevens aanvragen. Kan dat? Al deze vragen en meer kunt u vinden via deze site.

Pagina's: [1]