Hallo Gast

Starten vanuit een uitkering van UWV

  • 0 Reacties
  • 1532 Gelezen
Starten vanuit een uitkering van UWV
« Gepost op: 30 maart, 2010, 17:21:48 »
Starten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Beginnende ondernemers die door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid minder kansen hebben op
werk, kunnen op grond van het Re-integratiebesluit een starterskrediet aanvragen voor een eigen bedrijf.
Voorwaarde is dat u als arbeidsongeschikte een ZW-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering ontvangt en dat
u een ondernemingsplan hebt waaruit blijkt dat uw plannen haalbaar zijn.
Of het krediet wordt verleend, hangt onder meer af van de levensvatbaarheid van het bedrijf dat u wilt star-
ten. De kredietfaciliteiten, zowel het starterskrediet als een mogelijk voorbereidingskrediet, zijn gelijk aan
de Bbz-startersfaciliteiten (zie paragraaf 4.1).
Meer informatie over het starten vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie kunt u krijgen bij UWV
WERKbedrijf.

Starten met een WW-uitkering

Als u als WW-gerechtigde een eigen bedrijf start, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het
gevolg is dat uw WW-uitkering vervalt en dat meestal, zeker tijdens de eerste maanden, uw inkomen flink
achteruit gaat.
Om deze inkomensterugval te beperken, kunt u, na toestemming van het UWV WERKbedrijf, gedurende 6
maanden met behoud van uw uitkering starten met een eigen bedrijf. Eventuele inkomsten uit de onderne-
ming tijdens deze startperiode van 6 maanden worden voor 70% verrekend met uw WW-uitkering.
Meer informatie over het starten vanuit een WW-situatie kunt u krijgen bij uw lokale UWV WERKbedrijf.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)