Hallo Gast

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)

 • 40 Reacties
 • 29187 Gelezen
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Gepost op: 12 september, 2010, 00:27:21 »
Als u een koopwoning heeft, en u heeft in de woning een aparte ruimte (bijv. een kamer of een zolder) wat u uitsluitend gebruikt voor uw bedrijf, dan kunt u de kosten hiervan zakelijk evenredig aftrekken.
Dit heet administratief splitsen.

Hierbij geldt dat de koopwoning niet op naam van de onderneming hoeft te staan.

Verplichte voorwaarden
- Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om de ruimte wat u voor uw onderneming in uw woning gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.
- De ruimte die u voor uw onderneming gebruikt, moet minimaal 10% zijn van de totale oppervlakte van de woning.
- De ruimte moet in zijn geheel gebruikt worden voor de onderneming.

LET OP!
Als u uw onderneming bent begonnen en u besluit een paar jaar later de ruimte die u gebruikt voor uw onderneming op te gaan voeren als gebruik voor uw onderneming, is het niet meer mogelijk om de administratieve splitsing door te voeren.
Ook als u altijd al de ruimte in uw woning voor uw onderneming hebt gebruikt, en de administratieve splitsing niet vanaf de start of bij verhuizing in uw administratie hebt doorgevoerd, kunt u niet tussentijds besluiten om het alsnog vanaf dat moment administratief te gaan splitsen.

In sommige gevallen is het mogelijk om een nieuwe Aangifte Inkomstenbelasting in te dienen met daarin verwerkt de naar rato berekende kosten van de ruimte die gebruikt wordt voor de onderneming in de huurwoning.

Vaststellen percentage ruimte voor de onderneming
Als het in uw situatie mogelijk is de kosten van de ruimte die u gebruikt voor de onderneming naar rato af te trekken, stelt u eerst het percentage vast welk deel van uw woning privé is, en het percentage van de ruimte in de woning wat u gebruikt voor de onderneming.

Het deel wat u voor de onderneming gebruikt kunt u als ondernemingskosten opvoeren en aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Als u over deze kosten ook BTW hebt betaald, kunt u deze BTW aftrekken als voorbelasting als u daar recht op hebt.

Berekenen percentages t.b.v. het administratief splitsen
U dient precies het percentage te berekenen van het deel van de woning wat u voor privé gebruikt en het percentage voor het gebruik voor de onderneming.
HET MAG GEEN GESCHAT PERCENTAGE ZIJN!!!!
U neemt de precieze totale oppervlakte van de woning (totale oppervlakte van alle verdiepingen bij elkaar optellen). U neemt de totale oppervlakte wat er voor de onderneming wordt gebruikt.
Totale oppervlakte woning =…………...m2.
Percentage Privé = ……….%
Percentage oppervlakte voor de onderneming = …………%


Aftrekbare kosten
Tot de aftrekbare kosten horen onder meer:
- een evenredig deel van de aankoop van de woning
- een evenredig deel van de kosten m.b.t. de aanschaf van de woning
- een evenredig deel van de rente van de af te lossen hypotheek
- een evenredig deel van de energiekosten, verzekeringskosten (geen bedrijfsverzekering), schoonmaakkosten en dergelijke die u maakt voor de werkruimte
- de inrichtingskosten van de werkruimte, bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte (over deze kosten moet u mogelijk afschrijven)


BTW terugvragen
Als u BTW-plichtig bent, kunt u de BTW die u bij aanschaf van de koopwoning hebt moet betalen (alleen in sommige gevallen of bijv. wanneer de woning niet ouder is dan 2 jaar) zakelijk evenredig terugvragen.
Ook kunt u de BTW van de kosten die u voor het zakelijk evenredige deel moet betalen aftrekken als voorbelasting.
Verzekeringen 0% BTW
Water 6% BTW
Gas en elektra 19% BTW
Overige kosten m.b.t. woning veelal 19% BTW


Verwerking in de administratie

Aankoop woning
Het evenredig zakelijke deel van de aankoop van de woning moet op de Balans gezet worden. Het evenredig zakelijke deel van de aflossing over meerdere jaren moet berekend en doorgevoerd worden in uw zakelijke administratie.
Kosten m.b.t. de aanschaf van de woning moeten evenredig zakelijk doorgevoerd worden.

Hypotheek
Het evenredig zakelijke deel van de hypotheek, rente en aflossing moeten in uw zakelijke administratie verwerkt worden.

N.B.
Alle zakelijk evenredige kosten m.b.t. de koopwoning moeten in uw administratie verwerkt en doorgevoerd worden. Het privé-gedeelte wordt apart ingevuld op de aangifte IB.


Hoe te boeken in Acumulus?

Berekening restwaarde en maximale afschrijving per jaar
Eerst berekent u de maximale afschrijving per jaar en de restwaarde van de woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de boekwaarde in het jaar van aanschaf van de woning weet en de WOZ-waarde. Er mag niet meer afgeschreven worden dan de helft van de WOZ-waarde.


Zakelijke deel van de aankoop van de woning op de Balans zetten
U doet net of de aankoop van de woning een 100% zakelijke uitgave is, met meestal 0% BTW, met een Privé-percentage en afschrijving over meerdere jaren en een restwaarde. Zet de boeking op “Betaald”.


Boeken van de overige kosten m.b.t. de aankoop van de woning
Hiervoor gebruikt u ook de boeking Nieuwe zakelijke uitgaven – totaalbedrag invullen – bij Privé-percentage het percentage privé invullen – dit zijn geen investeringen.


Zakelijke deel Hypotheek op de Balans zetten
Hiervoor gebruikt u de boeking “Ik wil een Balanspost (lening, voorraad, BTW vorig jaar) invoeren” – voer in bij Soort: Passiva-Lening – Bij – datum: datum bijschrijving hypotheek – Omschrijving: hypotheek – Bedrag: zakelijk evenredig berekende bedrag – Saldo niet bijwerken – Opslaan
Het privé-gedeelte moet apart ingevuld worden op de aangifte IB.


Zakelijke deel aflossing boeken in Acumulus
Ook voor het zakelijk evenredige deel van de aflossing gebruikt u de boeking “Ik wil een Balanspost (lening, voorraad, BTW vorig jaar) invoeren”. Bij de optie Af/Bij kiest u Af. Bij Omschrijving zet u Aflossing hypotheek en de datum erbij. Bij bedrag vult u het zakelijk evenredig deel in. Saldo niet bijwerken.


Zakelijke deel rente boeken in Acumulus
Het zakelijk evenredig deel van de totaal betaalde rente mag als zakelijke kosten opgevoerd worden. Dit boekt u dan in Acumulus als een 100% gewone Nieuwe zakelijke uitgave – 0% BTW – totaalbedrag betaalde rente – Privé-percentage invoeren.
Acumulus verwerkt dan het zakelijke deel in de administratie. Het privé-gedeelte moet apart ingevuld worden op de aangifte IB.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #1 Gepost op: 13 september, 2010, 21:36:05 »
Dankje Karen. Ik zal het nog een keer goed lezen want het is veel informatie maar wel heel nuttig!
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #2 Gepost op: 14 september, 2010, 10:38:41 »
Beste Karen,
Dank voor je onderzoek. Ik had ernaar uitgekekeken. Nu nog bezien wat van toepassing is.
Rob

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #3 Gepost op: 08 oktober, 2010, 20:33:19 »
Citaat
LET OP!
Als u uw onderneming bent begonnen en u besluit een paar jaar later bijv. een slaapkamer leeg te halen om deze te gaan gebruiken als zakelijke werkruimte, is het niet meer mogelijk de administratieve splitsing door te voeren.
Ook als u altijd al een afgesloten ruimte voor uw bedrijf hebt gebruikt, en de administratieve splitsing niet vanaf de start of bij verhuizing in uw administratie hebt doorgevoerd, kunt u niet tussentijds besluiten om het alsnog administratief te gaan splitsen.

We hebben 3 jaar geleden een huis gekocht. Is deze nieuwe regel niet van toepassing met terugwerkende kracht? Zodat ik alsnog een gedeelte als bedrijfsruimte kan splitsen.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober, 2010, 21:40:26 »
Als je een definitieve aanslag IB hebt gekregen en de bezwarentermijn is al verlopen, dan kun je middels een brief aan de Inspecteur van de Belastingdienst vriendelijk verzoeken om de gehele aanslag (aanslagnummer vermelden op de brief) te herzien n.a.v. de ingediende aangifte IB met de nieuwe gegevens (datum opnieuw ingediende aangifte IB in de brief vermelden).

De aangifte IB voor dat jaar moet dan voordat de brief verstuurd wordt, opnieuw ingediend worden met de nieuwe cijfers van de jaarrekening zoals die na invoering van de kosten betreft de werkruimte zijn geworden.

Het is aan de Inspecteur van de Belastingdienst of het verzoek om herziening van de aangifte IB wordt gehonoreerd.


Uitleg hoe je te werk moet gaan

1. Voordat je een verzoek om herziening van de aanslag IB en een nieuwe aangifte IB indiend, moet de administratieve splitsing in de hele boekhouding structureel worden doorgevoerd. Dit houdt in dat ook alle kosten e.d. betreft de bedrijfsruimte (zoals omschreven) moeten worden doorgevoerd.

2. Er moet over dat jaar ook een (nieuwe) suppletie aangifte Omzetbelasting ingediend worden, aangezien de te betalen of te ontvangen BTW hierdoor veranderd.

3. Aangezien de kosten voor de werkruimte worden doorgevoerd, gaat ook de jaarrekening er heel anders uit zien.
Naar aanleiding hiervan moet er een nieuwe aangifte IB voor dat jaar ingediend worden.

*

sli

 • 29
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #5 Gepost op: 21 oktober, 2010, 11:00:40 »
Hoi Karen,
Ik heb speciaal voor mijn bedrijfs werkzaamheden een opbouw op onze woning laten plaatsen in 2009. De afwerking ed van de opbouw zijn nog niet gereed. De werkruimte heb ik wel ingericht en alle app. staat al daar, maar ook in de werkruimte moet nog wat afwerking worden gedaan.

Alle kosten ed. zijn prive betaald. De opbouw heeft geen eigen toegang (de trap naar de nieuwe verdieping loopt via een andere trap (BG) in de woning. Er is dus maar 1 voordeur) en voorzieningen zoals wc. Ik heb wel een wastafel geplaatst (moet nog wel aangesloten worden!, leidingen ed. aanwezig).

Ik dacht dat de werkruimte in de woning alleen mocht worden afgetrokken als deze een eigen toegang heeft en eigen voorzieningen. Uit jouw verhaal heb ik dat dus mis?

De gehele nieuwe verdieping gebruik ik voor mijn bedrijf ca. 30m2. De nieuwe vliering gebruik ik ook gedeeltelijk voor opslag van voorraden ed. In de woning zelf wonen we al 10 jaar. We hebben wel onlangs, vorig jaar, een nieuwe hypotheek afgesloten voor de gehele woning.

Kan ik het een en ander alsnog afschrijven/trekken van de belasting? En moet dit dus vanaf 2009? Of kan (is makkelijker) het vanaf dit jaar 2010

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #6 Gepost op: 21 oktober, 2010, 15:03:32 »
Wanneer was de start van de onderneming?

*

sli

 • 29
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #7 Gepost op: 22 oktober, 2010, 18:57:36 »
Citaat van: Karen Töning
Wanneer was de start van de onderneming?

Per 1 jan. 2008 heb ik een eigen onderneming. Ben BTW plichtig. Per 1 jan.2008 heb ik de werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd. Aangezien er te weinig werkruimte was, hebben we besloten om voor mijn onderneming een opbouw op onze woning te laten maken.

Vanaf dec. 2008 t/m maart 2009 heb ikzelf de woning gestript en muren weggebroken.
Begin maart 2009 is de aannemer begonnen met de opbouw van de woning. Eind maart ben ik van de steiger gevallen, daardoor is de opbouw (binnenzijde) tot op heden niet geheel afgebouwd. Eind april 2009 was de aannemer klaar. (casco oplevering)

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #8 Gepost op: 22 oktober, 2010, 21:29:00 »
Beste sli,

Een van de voorwaarden is:
Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om het deel wat u in de woning zakelijk gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.

Helaas is dit in jouw situatie niet geval. De kosten van de werkruimte in de woning kunnen dan ook niet afgetrokken worden van de winst.

De BTW van de inrichtingskosten van de thuiswerkruimte mag wel teruggevraagd worden. Dit doe je met de boeking: Ik wil de inventariskosten voor de inrichting van mijn thuiswerk-ruimte invoeren.

In de voetnoot van de boeking staat het volgende:
Indien u een werkplek thuis hebt ingericht en deze ruimte geen eigen opgang en sanitaire voorzieningen heeft, kunt u in beginsel de kosten hiervoor niet opvoeren als aftrekpost. Wel mag u de BTW van de kosten voor de inrichting zoals een bureau(stoel), vloerbedekking en aankleding aftrekken. Deze boeking berekent geen aftrek van de winst, maar wel van de BTW. Tevens kunt u deze investeringen opvoeren in uw aangifte Inkomstenbelasting (IB) om mogelijk in aanmerking te komen voor investeringsaftrek.

Je kunt de BTW nog terugvragen d.m.v. een suppletieformulier in te dienen. Een voor heel 2008 en een voor heel 2009.

*

Herman

 • 491
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober, 2010, 14:55:40 »
Beste Karen, sorry dat ik je nogmaals \'lastig val\' hierover.
Kan nu in het algemeen gesteld worden dat de werkplek thuis een eigen opgang en sanitaire voorzieningen dient te hebben om in aanmerking te komen als aftrekpost? Of gaat jouw verhandeling nu over een wijziging (versoepeling) in deze voorwaarde?

Dit is ook wat de belastingdienst medewerker ons verteld bij het startersgesprek, er was volgens hem dus wat dat betreft geen aftrek mogelijk, maar idd wel btw van de inrichtingskosten, deze hebben wij dan ook zover mogelijk afgetrokken.

Alvast bedankt,
Herman

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #10 Gepost op: 23 oktober, 2010, 16:07:16 »
Citaat van: HRL
Beste Karen, sorry dat ik je nogmaals \'lastig val\' hierover.
Kan nu in het algemeen gesteld worden dat de werkplek thuis een eigen opgang en sanitaire voorzieningen dient te hebben om in aanmerking te komen als aftrekpost? Of gaat jouw verhandeling nu over een wijziging (versoepeling) in deze voorwaarde?

Dit is ook wat de belastingdienst medewerker ons verteld bij het startersgesprek, er was volgens hem dus wat dat betreft geen aftrek mogelijk, maar idd wel btw van de inrichtingskosten, deze hebben wij dan ook zover mogelijk afgetrokken.

Alvast bedankt,
Herman

Het is in het geheel niet \"lastig vallen\", hoor. Juist niet!

In februari 2010 is er een uitspraak geweest dat de werkruimte in de woning geen eigen opgang e.d. hoeft te hebben. Wel moet bij de start van de onderneming of bij verhuizing gekozen worden om deze werkruimte administratief te splitsen of niet.
Op het moment dat jij starterscontrole kreeg, was dit nog niet bekend. Vandaar dat de medewerker van de belastingdienst nog de oude regels hanteerde.

Deze regel kan met terugwerkende kracht worden doorgevoerd tot max. 5 jaar terug.

*

Herman

 • 491
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #11 Gepost op: 23 oktober, 2010, 17:17:26 »
Dat is heel mooi, ik ga eens goed uitrekenen of het aan alle voorwaarden voldoet voordat we eea gaan uitsplitsen.
Ik heb wat vraagtekens: De woning is nieuw gekocht opgeleverd 1998. Dus meer dan 2 jaar geen aankoop BTW terug mogelijk.
Misschien gaan we binnen een paar jaar verhuizen, gezien de te verwachten aanslag IB zou dit misschien een reden zijn het toch niet te doen?
Het betreft een appartement, we hebben dus oa te maken met service kosten/reservering groot onderhoudsfonds wat tegenwoordig ook een IB bijtelling post is geworden, compliceert dit?
Mag het privé gedeelte van de woning aangifte in een andere aangifte dan de zakelijke gedaan worden?
In ons geval staat de eenmanszaak op naam van mijn vrouw en de woning geef ik aan in mijn privé IB.
Al met al best complex dit  :rolleyes:

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #12 Gepost op: 23 oktober, 2010, 20:30:08 »
Citaat van: HRL
Dat is heel mooi, ik ga eens goed uitrekenen of het aan alle voorwaarden voldoet voordat we eea gaan uitsplitsen.
Ik heb wat vraagtekens: De woning is nieuw gekocht opgeleverd 1998. Dus meer dan 2 jaar geen aankoop BTW terug mogelijk.
Misschien gaan we binnen een paar jaar verhuizen, gezien de te verwachten aanslag IB zou dit misschien een reden zijn het toch niet te doen?

Als je bij een koopwoning de kosten van de werkruimte in de boekhouding gaat opvoeren, moet je de aankoop van de woning ook voor het zakelijke percentage op de balans zetten. Bij verkoop van de woning moet je voor de verkoop van de werkruimte in de woning dan ook weer IB betalen.

Het betreft een appartement, we hebben dus oa te maken met service kosten/reservering groot onderhoudsfonds wat tegenwoordig ook een IB bijtelling post is geworden, compliceert dit?

Enigzins

Mag het privé gedeelte van de woning aangifte in een andere aangifte dan de zakelijke gedaan worden?
In ons geval staat de eenmanszaak op naam van mijn vrouw en de woning geef ik aan in mijn privé IB.
Al met al best complex dit  :rolleyes:

Hier kom ik later op terug.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #13 Gepost op: 02 december, 2010, 16:41:02 »
Voor specifiek en uitgebreider advies is het wellicht effectiever telefonisch contact op te nemen.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #14 Gepost op: 19 mei, 2011, 10:11:00 »
Voor het administratief splitsen van de werkruimte in de woning zijn de regels betreft de 30% van het totale inkomen uit o.a. werk en loon e.d., alsmede de 70 % regel niet van toepassing.

Indien er een ingrijpende verbouwing van het pand plaatsvindt, kan er ook vanaf dat moment gekozen worden om de werkruimte in de woning te gaan splitsen.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #15 Gepost op: 09 oktober, 2011, 17:23:15 »
Beste Karin,

Zeer duidelijk verhaal omtrent het aftrekken van de kosten van de werkruimte maar heb toch nog wat vragen. Ik run zelf parttime vanaf mijn appartement vanaf midden maart dit jaar 2011 mijn eigen webshop naast mijn baan in loondienst. Mijn vragen zijn de volgende:

1) Wat bedoel je precies met de zin: \"Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om het deel wat u in de woning zakelijk gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.\"
Tot nu toe heb ik in Acumulus alleen nog maar BTW aangiftes gedaan (gebruikte hiervoor een ander pakket maar goed). Wordt er bedoeld dat deze kosten in de eerste aangifte verwerkt dienen te worden?
2) Wat betreft de definitie van werkruimte ik heb een studeerkamer die volledig gebruikt wordt voor de webshop en deze zit naast de woonkamer. Echter hij is niet afgesloten maar er zit een soort poort. Is dat erg of voldoet een gordijntje dan of ander iets om de woonkamer van deze kamer te scheiden? Mijn voorraad is echter ook in een aparte kamer te vinden. Ik neem aan dat beide ruimte qua oppervlakte opgeteld mogen worden?

Hoor graag of ik in aanmerking kom voor deze aftrek...

Mvg,
Rafael

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #16 Gepost op: 09 oktober, 2011, 21:51:18 »
Citaat van: mijnpcprobleem
1) Wat bedoel je precies met de zin: \"Bij de start van de onderneming of bij verhuizing moet u ervoor kiezen om het deel wat u in de woning zakelijk gebruikt, administratief in uw boekhouding te verwerken.\"
Tot nu toe heb ik in Acumulus alleen nog maar BTW aangiftes gedaan (gebruikte hiervoor een ander pakket maar goed). Wordt er bedoeld dat deze kosten in de eerste aangifte verwerkt dienen te worden?
\"Bij de start van de onderneming of bij verhuizing\" wordt het moment bedoeld dat je je ingeschreven hebt bij de KvK als ondernemer, of als je al ondernemer bent en je verhuist, vanaf de verhuisdatum kun je ervoor kiezen om de woning administratief te splitsen.
Citaat van: mijnpcprobleem
2) Wat betreft de definitie van werkruimte ik heb een studeerkamer die volledig gebruikt wordt voor de webshop en deze zit naast de woonkamer. Echter hij is niet afgesloten maar er zit een soort poort. Is dat erg of voldoet een gordijntje dan of ander iets om de woonkamer van deze kamer te scheiden? Mijn voorraad is echter ook in een aparte kamer te vinden. Ik neem aan dat beide ruimte qua oppervlakte opgeteld mogen worden?
Alle oppervlakten in het huis die voor de onderneming worden gebruikt, mogen bij elkaar opgeteld worden.
Dit totaal geeft een percentage van de totale oppervlakte van de woning.
Indien de woning bestaat uit bijv. beg.grond, 1e verdieping en zolder, dan is de totale oppervlakte van de woning het totaal van de opp.vlakte van deze 3 bij elkaar opgeteld.
Bij de berekening kom je uit op een percentage privé en een percentage zakelijk.
Alle zakelijke kosten van de woning kun je naar rato opvoeren. De aankoop van de woning dient dan naar rato op de balans gezet te worden. Ook de hypotheek moet naar rato op de balans gezet worden.

Dit zijn enkele onderdelen die van toepassing zijn.

LET OP! Bij verhuizing of stoppen van de onderneming wordt er over het deel van de verkoop, ook weer naar rato, Inkomstenbelasting gerekend.
Citaat van: mijnpcprobleem
Hoor graag of ik in aanmerking kom voor deze aftrek...
Bij de start van de onderneming of bij verhuizing. Dat is de enige voorwaarde.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #17 Gepost op: 11 oktober, 2011, 01:37:01 »
Ik begrijp je antwoord echter ik heb vanaf maart toen ik begon met mijn webshop nog niet in mijn boekhouding dat verwerkt. Mede doordat ik eerst Yuki aan het testen was en nu pas bij jullie alle boekhouding ben gaan doen. Ik neem aan dat het pas voor de eerste aanslag voor de inkomstenbelasting van belang is toch?

Of had ik over kwartaal 1 en 2 de BTW aangifte anders moeten invullen rekening houdende met deze aftrekpost van de werkruimte of hoeft dat pas in kwartaal 4 in Acumulus verwerkt te worden?

Een andere vraag die ik heb is of de kosten gerelateerd aan het zakelijke werk ook dan afgetrokken kunnen worden bv internet en telefoongebruik of alleen de BTW?

Groeten,
Rafael

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #18 Gepost op: 11 oktober, 2011, 11:03:34 »
Citaat van: mijnpcprobleem
Ik begrijp je antwoord echter ik heb vanaf maart toen ik begon met mijn webshop nog niet in mijn boekhouding dat verwerkt. Mede doordat ik eerst Yuki aan het testen was en nu pas bij jullie alle boekhouding ben gaan doen. Ik neem aan dat het pas voor de eerste aanslag voor de inkomstenbelasting van belang is toch?

Of had ik over kwartaal 1 en 2 de BTW aangifte anders moeten invullen rekening houdende met deze aftrekpost van de werkruimte of hoeft dat pas in kwartaal 4 in Acumulus verwerkt te worden?

Een andere vraag die ik heb is of de kosten gerelateerd aan het zakelijke werk ook dan afgetrokken kunnen worden bv internet en telefoongebruik of alleen de BTW?

Groeten,
Rafael
Bel me maar even.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #19 Gepost op: 21 oktober, 2011, 13:21:08 »
Ik ben zeer benieuwd naar de uitspraak van februari 2010 waar LKarin naar verwijst in haar 1e  e-mail van 23/10/10.
Snel de reacties lezenden zie ik nergens opmerkingen over de mogelijkheid dat de tbs-regeling in sommige gevallen van toepassing kan zijn en het feit dat bij latere verkoop van de woning er sprake kan zijn van een grote bealste boekwinst bij verkoop.

Wellicht is het onderwerp kantoorruimte een onderwerp waarover in een jaarlijkse bijeenkomst van acumulus uitvoeriger bij kan worden stilgestaan ivm de vele onduidelijkheden die er bestaan al dan niet tezamen met wat andere onderwerpen. Ik hoor het graag.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #20 Gepost op: 26 oktober, 2011, 09:32:47 »
Beste allemaal,

Ik heb een brief aan de belastingdienst geschreven. Het administratief splitsen van huurlasten blijkt wettelijk geregeld te zijn in de Wet Inkomstenbelasting, \"artikel 3.17 lid1, letter c, ten tweede\".

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #21 Gepost op: 26 oktober, 2011, 10:31:58 »
Het aangehaalde artikel is bekend maar ziet enkel op het deels door kunnen belasten/verrekenen van huurpenningen ter zake alle mogelijke zaken die worden gehuurd en tevens dienstbaar zijn aan de onderneming en ziet dus dus niet op het mede zakelijke gebruik van koopwoningen.

Anderzijds zegt de hoofdregel (art 3.16 Wet IB) onder meer dat niet afterkbaar zijn:

Kosten van een werkruimte in een niet tot het ondernemingsvermogen behorende woning (dus ook huurwoningen), tenzij de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig deel van de woning vormt en er wordt voldaan aan het inkomenscriterium.
Van aftrek zijn niet alleen uitgesloten de kosten van de werkruimte zelf, maar ook de inrichtingskosten, de onderhoudskosten en de kosten van gas, licht en verzekering. Bij het begrip ‘inrichting’ moet u denken aan meubilair, stoffering en wandversiering. De uitsluiting geldt niet alleen voor een kantoorruimte, maar voor alle soorten werkruimten in de eigen woning (werkplaats, atelier, bergruimte, behandelkamer).

In twee gevallen zijn de kosten van een werkruimte die een zelfstandig deel van de privéwoning vormt, wel aftrekbaar:
– als er ook werkruimte buiten de privéwoning is en u meer dan 70% van de winst (in voorkomende gevallen: samen met uw belastbaar loon en resultaat uit overige werkzaamheden) in de werkruimte in de eigen woning behaalt;
– als er uitsluitend werkruimte in de privéwoning is en u meer dan 70% van de winst (in voorkomende gevallen: samen met uw belastbaar loon en resultaat uit overige werkzaamheden) in of vanuit die werkruimte behaalt en ten minste 30% van de winst (en inkomsten) aan het werken in die werkruimte is toe te rekenen.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #22 Gepost op: 16 december, 2011, 12:59:27 »
Citaat van: T@xpatise
Het aangehaalde artikel is bekend maar ziet enkel op het deels door kunnen belasten/verrekenen van huurpenningen ter zake alle mogelijke zaken die worden gehuurd en tevens dienstbaar zijn aan de onderneming en ziet dus dus niet op het mede zakelijke gebruik van koopwoningen.

Anderzijds zegt de hoofdregel (art 3.16 Wet IB) onder meer dat niet afterkbaar zijn:

Kosten van een werkruimte in een niet tot het ondernemingsvermogen behorende woning (dus ook huurwoningen), tenzij de werkruimte een naar verkeersopvatting zelfstandig deel van de woning vormt en er wordt voldaan aan het inkomenscriterium.
Van aftrek zijn niet alleen uitgesloten de kosten van de werkruimte zelf, maar ook de inrichtingskosten, de onderhoudskosten en de kosten van gas, licht en verzekering. Bij het begrip ‘inrichting’ moet u denken aan meubilair, stoffering en wandversiering. De uitsluiting geldt niet alleen voor een kantoorruimte, maar voor alle soorten werkruimten in de eigen woning (werkplaats, atelier, bergruimte, behandelkamer).

In twee gevallen zijn de kosten van een werkruimte die een zelfstandig deel van de privéwoning vormt, wel aftrekbaar:
– als er ook werkruimte buiten de privéwoning is en u meer dan 70% van de winst (in voorkomende gevallen: samen met uw belastbaar loon en resultaat uit overige werkzaamheden) in de werkruimte in de eigen woning behaalt;
– als er uitsluitend werkruimte in de privéwoning is en u meer dan 70% van de winst (in voorkomende gevallen: samen met uw belastbaar loon en resultaat uit overige werkzaamheden) in of vanuit die werkruimte behaalt en ten minste 30% van de winst (en inkomsten) aan het werken in die werkruimte is toe te rekenen.
Het gebeurt heel veel dat de regels van het administratief splitsen van de woning en de regels betreft het bouwkundig splitsen van de woning door elkaar worden gehaald. Dat is helaas ook hier weer het geval.
FYI. Zie o.a. in de jaarlijkse uitgave van de Belastingdienst \"Handboek ondernemen\", de site van de Belastingdienst en de deskundigheid van de Juridische afdeling van de Belastingdienst.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #23 Gepost op: 27 december, 2011, 14:41:57 »
Beste Karen,
Ik heb een administratief en fysiek afgesplitste praktijkruimte aan huis. Mijn echtgenoot is in loondienst en verdient meer dan ik en zit daardoor in een hogere belastingschaal. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van de hypotheekrente aftrek? Hebben we de keuze om de hypotheekrente volledig prive te houden of ben ik verplicht een deel van de rente als zakelijk op te voeren?

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #24 Gepost op: 27 december, 2011, 15:44:29 »
Citaat van: Homeopaat
Beste Karen,
Ik heb een administratief en fysiek afgesplitste praktijkruimte aan huis. Mijn echtgenoot is in loondienst en verdient meer dan ik en zit daardoor in een hogere belastingschaal. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van de hypotheekrente aftrek? Hebben we de keuze om de hypotheekrente volledig prive te houden of ben ik verplicht een deel van de rente als zakelijk op te voeren?
Dat is niet zo 1 2 3 te zeggen. Daar is toch iets meer info voor nodig. Je mag me bellen.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #25 Gepost op: 27 maart, 2012, 15:08:32 »
Ik ben in augustus 2011 mijn onderneming begonnen en heb, aangezien ik een flinke werkkamer aan huis heb, met interesse dit verhaal gelezen.

Omdat ik eerst wat meer onderzoek wil doen of ik hiervan gebruik wil/kan maken heb ik uitstel van aangifte IB aangevraagd.

Een aantal vragen die direct opkomen:
[list=*]
 • Heeft het überhaupt zin om aanschafkosten van de woning af te trekken als, bij verkoop woning of staking onderneming, dit weer wordt opgeteld bij het inkomen? Stel dat de woning meer opbrengt dan we ervoor hebben betaald, ben ik dan niet uiteindelijk meer kwijt aan extra inkomstenbelasting dan dat ik voordeel had van de aftrek?[/*]
 • Ik heb nog geen administratieve splitsing doorgevoerd. Maar, aangezien de belastingdienst mijn administratie nog niet heeft ingezien, moet ik dit toch alsnog kunnen doorvoeren?[/*]
 • Mijn declarabele werkzaamheden vinden voornamelijk plaats bij de klant op locatie. Kan ik überhaupt gebruik maken van deze regeling?[/*]
 • Mijn werkkamer omvat de hele zolder, wat betekent dat dit 33% van de totale woningoppervlakte omvat. Maar, deze zolder heeft een schuin dak. Moet ik dan, volgens de officiële gebruiksoppervlaktenorm (NEN 2580), alles onder 1,50 meter hoogte niet meerekenen?[/*]
 • Ik heb alle BTW aangiftes voor 2011 al gedaan. Kan ik met terugwerkende kracht de BTW van gas/water/licht terugvorderen?[/*]
 • Wat wordt verstaan onder de \'boekwaarde van de woning\'? De koopprijs?[/*]
 • Wat wordt verstaan onder de \'kosten m.b.t. de aanschaf van de woning\'? Notariskosten, taxatiekosten, kosten NHG, overdrachtsbelasting?[/*]
 • Moet de eigenwoningschuld en aftrekbare rente eigen woning bij het prive-gedeelte van de aangifte IB, met dit evenredige deel, worden verlaagd?[/*]
 • Zou ik het isoleren van de zolder (nu nog ongeïsoleerd) in z\'n geheel kunnen aandragen als zakelijke kosten? Of alleen de evenredige kosten, aangezien feitelijk de hele woning daar profijt van heeft?[/*]
 • Zou een vaste trap naar de zolder (nu nog vlizotrap) kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten? Of anders een evenredig deel?[/*]
 • Is er nou wel of niet een eigen opgang en sanitaire voorziening vereist? Wat wordt eigenlijk verstaan onder een \'eigen opgang\', dat je er zonder door de woning kunt lopen kan komen?[/*]

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #26 Gepost op: 27 maart, 2012, 16:15:29 »
Je kunt beter één vraag of slechts enkele tegelijk stellen.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #27 Gepost op: 28 maart, 2012, 13:21:16 »
Citaat van: Bert-Jan
Je kunt beter één vraag of slechts enkele tegelijk stellen.

Ja, sorry. Ik schoot een beetje door.

Eerst dan de belangrijkste vragen m.b.t. de haalbaarheid van de regeling t.a.v. mijn situatie.

[list=*]
 • Heeft het überhaupt zin om aanschafkosten van de woning af te trekken als, bij verkoop woning of staking onderneming, dit weer wordt opgeteld bij het inkomen? Stel dat de woning meer opbrengt dan we ervoor hebben betaald, ben ik dan niet uiteindelijk meer kwijt aan extra inkomstenbelasting dan dat ik voordeel had van de aftrek?[/*]
 • Ik heb nog geen administratieve splitsing doorgevoerd. Maar, aangezien de belastingdienst mijn administratie nog niet heeft ingezien, moet ik dit toch alsnog kunnen doorvoeren?[/*]
 • Mijn declarabele werkzaamheden vinden voornamelijk plaats bij de klant op locatie. Kan ik überhaupt gebruik maken van deze regeling?[/*]

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #28 Gepost op: 28 maart, 2012, 18:01:00 »
Mogelijk kijkt Karen naar deze vragen. Het is meer haar ding.
Bert-Jan Wiegeraad (klantenservice@acumulus.nl)

*

Esther van der Meer

 • 3321
 • Acumulus expert, Financieel Trainer, Profit First
  • Bekijk profiel
  • MEER over Cijfers
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #29 Gepost op: 28 maart, 2012, 18:13:09 »
Werkruimte aan huis is een hele specifieke materie en niet zo makkelijk te beantwoorden op het forum.

Er spelen veel dingen mee en om te bepalen of het voordelig is om toe te passen, indien mogelijk, zul je eerst alle dingen moeten berekenen om uiteindelijk een weloverwogen beslissing te nemen.

Voor wat betreft het aanpassen van de btw- aangiftes: hiervoor zou je een suppletie kunnen indienen. Maar nogmaals: pas toepassen als het mag en na berekening of het voordelig is.

Groet, Esther
Met financieel gezonde groet,

Esther van der Meer
MEER over Cijfers
www.meerovercijfers.nl

Acumulus expert | Financieel trainer | Profit First Master

Ik begeleid ondernemers met doelen stellen en behalen. Aan de hand van een winstgevend plan breng je je bedrijf naar financiële gezondheid.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #30 Gepost op: 23 juli, 2012, 09:16:37 »
Hoi Karin,

Ik ben bezig een nieuwbouw huis te kopen deze wordt in december opgeleverd.
mijn onderneming bestaand sinds 1 juni 2010 is dit dan nog van toepassing ,

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #31 Gepost op: 23 juli, 2012, 09:27:53 »
Citaat van: Raasveld
Hoi Karin,

Ik ben bezig een nieuwbouw huis te kopen deze wordt in december opgeleverd.
mijn onderneming bestaand sinds 1 juni 2010 is dit dan nog van toepassing ,
Voorwaarde is: bij start van de onderneming of bij verhuizing. Antwoord is dus ja, wat dat betreft wel.

*

Belvi

 • 15
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #32 Gepost op: 23 september, 2012, 13:07:26 »
Citaat van: Karen Töning
Als u een koopwoning heeft, en u heeft in de woning een aparte ruimte (bijv. een kamer of een zolder) wat u uitsluitend gebruikt voor uw bedrijf, dan kunt u de kosten hiervan zakelijk evenredig aftrekken.
Dit heet administratief splitsen.

...

Verplichte voorwaarden
...
- De ruimte die u voor uw onderneming gebruikt, moet minimaal 10% zijn van de totale oppervlakte van de woning.
....
Ter aanvulling/toevoeging.

Betreffende dat er een aparte ruimte is die uitsluitend gebruikt wordt voor het bedrijf.
Wanneer ik deze tool van de belastingdienst invul (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/), kom ik niet tegen dat de ruimte perse minstens 10% van de oppervlakte moet zijn.

Wanneer ik antwoord:
- koopwoning,
- alleenstaand persoon,
- geen zelfstandige werkruimte,
- werkruimte is meer dan 10% van de oppervlakte: nee,
- etikettering: administratief splitsen naar gebruik.
Dan krijg ik als antwoord: U vermeldt de werkruimte voor de werkelijke waarde op de balans.

Vul alles hetzelfde in als bovenstaande, maar nu bij de vraag:
- werkruimte is meer dan 10% van de oppervlakte: ja.
Dan krijg ik als antwoord: U vermeldt de werkruimte voor de werkelijke waarde op de balans.

Ik weet dat die \"meer dan 10%\" eis gerelateerd is, om iets als 100% zakelijk of 100% privé te mogen etiketteren. Maar bij een administratieve splitsing/verdeling naar gebruik, is mij op dit moment niet bekent dat dan ook die 10% voorwaarde zou gelden.

Bovenstaande kreeg ik ook als antwoord bij een huurwoning wanneer gekozen werd voor administratief splitsen (in dit geval van het \"huurrecht\") naar gebruik.

Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #33 Gepost op: 24 september, 2012, 17:54:28 »
Citaat van: Belvi
Citaat van: Karen Töning
Als u een koopwoning heeft, en u heeft in de woning een aparte ruimte (bijv. een kamer of een zolder) wat u uitsluitend gebruikt voor uw bedrijf, dan kunt u de kosten hiervan zakelijk evenredig aftrekken.
Dit heet administratief splitsen.

...

Verplichte voorwaarden
...
- De ruimte die u voor uw onderneming gebruikt, moet minimaal 10% zijn van de totale oppervlakte van de woning.
....
Ter aanvulling/toevoeging.

Betreffende dat er een aparte ruimte is die uitsluitend gebruikt wordt voor het bedrijf.
Wanneer ik deze tool van de belastingdienst invul (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/), kom ik niet tegen dat de ruimte perse minstens 10% van de oppervlakte moet zijn.

Wanneer ik antwoord:
- koopwoning,
- alleenstaand persoon,
- geen zelfstandige werkruimte,
- werkruimte is meer dan 10% van de oppervlakte: nee,
- etikettering: administratief splitsen naar gebruik.
Dan krijg ik als antwoord: U vermeldt de werkruimte voor de werkelijke waarde op de balans.

Vul alles hetzelfde in als bovenstaande, maar nu bij de vraag:
- werkruimte is meer dan 10% van de oppervlakte: ja.
Dan krijg ik als antwoord: U vermeldt de werkruimte voor de werkelijke waarde op de balans.

Ik weet dat die \"meer dan 10%\" eis gerelateerd is, om iets als 100% zakelijk of 100% privé te mogen etiketteren. Maar bij een administratieve splitsing/verdeling naar gebruik, is mij op dit moment niet bekent dat dan ook die 10% voorwaarde zou gelden.

Bovenstaande kreeg ik ook als antwoord bij een huurwoning wanneer gekozen werd voor administratief splitsen (in dit geval van het \"huurrecht\") naar gebruik.
Dit is een van de vele fouten op de site van de belastingdienst. Aan desbetreffende site kunnen nooit rechten ontleend worden. Volgens de Belastingdienst is het wettelijk dat het percentage wat er voor de onderneming gebruikt wordt, minimaal 10% moet zijn van de totale oppervlakte van de woning. Juist bij administratieve splitsing is die minimaal 10% een eis.

*

Belvi

 • 15
  • Bekijk profiel
Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #34 Gepost op: 24 september, 2012, 18:35:03 »
Citaat van: Karen Töning
Volgens de Belastingdienst is het wettelijk dat het percentage wat er voor de onderneming gebruikt wordt, minimaal 10% moet zijn van de totale oppervlakte van de woning. Juist bij administratieve splitsing is die minimaal 10% een eis.
bedankt voor uw reactie en aanvulling

*

Herman

 • 491
  • Bekijk profiel
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #35 Gepost op: 31 juli, 2013, 11:58:54 »
Beste Karen,

Wij gaan later dit jaar verhuizen naar een woning met een aparte bedrijfsruimte. Mijn vrouw hoort van haar klanten die soms ook ondernemer zijn dat het vaak beter en makkelijker is om ipv het splitsen een huurovereenkomst all inclusive 'met jezelf' te maken en zo de bedrijfsruimte kosten te verwerken.
is dat idd een mogelijkheid?
 
groeten, Herman

*

Esther van der Meer

 • 3321
 • Acumulus expert, Financieel Trainer, Profit First
  • Bekijk profiel
  • MEER over Cijfers
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #36 Gepost op: 07 augustus, 2013, 22:02:18 »
Hallo Herman,

ik zie dat er nog niet gereageerd is op jouw vraag, dus mocht je het antwoord nog niet weten:

als eenmanszaak kun je geen huurovereenkomst met jezelf maken.
Als je twijfelt over de kosten van de werkruimte en hoe je deze het beste kunt en mag verwerken in je administratie, dan raad ik je aan om hier echt even naar te laten kijken.
Je mag mij ook een PM of mail sturen met wat specifiekere info over jullie situatie.

Groet, Esther
Met financieel gezonde groet,

Esther van der Meer
MEER over Cijfers
www.meerovercijfers.nl

Acumulus expert | Financieel trainer | Profit First Master

Ik begeleid ondernemers met doelen stellen en behalen. Aan de hand van een winstgevend plan breng je je bedrijf naar financiële gezondheid.

*

Herman

 • 491
  • Bekijk profiel
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #37 Gepost op: 08 augustus, 2013, 20:09:47 »
Hallo Esther,

Bedankt voor je aanbod. Kunnen we hiervoor een afspraak maken?

Groeten, Herman

*

Esther van der Meer

 • 3321
 • Acumulus expert, Financieel Trainer, Profit First
  • Bekijk profiel
  • MEER over Cijfers
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #38 Gepost op: 08 augustus, 2013, 21:41:46 »
Natuurlijk kan dat.

Mail me maar even op info@meerovercijfers.nl
Met financieel gezonde groet,

Esther van der Meer
MEER over Cijfers
www.meerovercijfers.nl

Acumulus expert | Financieel trainer | Profit First Master

Ik begeleid ondernemers met doelen stellen en behalen. Aan de hand van een winstgevend plan breng je je bedrijf naar financiële gezondheid.

*

Paul

 • 29
  • Bekijk profiel
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #39 Gepost op: 15 december, 2015, 14:09:21 »
Is er een stelregel wanneer het interessant/voordelig is om de woning administratief te splitsen?

Ik heb dit jaar een andere woning gekocht. 10% van de oppervlakte gebruik ik zakelijk.
Aangezien we richting het eind van het jaar gaan, heb ik nu nog de keuze om de woonruimte voor 10% in de boeken op te nemen.

*

SKYB Yvette

 • 1637
 • Uw persoonlijke administrateur en adviseur
  • Bekijk profiel
  • SKYB Administraties
Re: Koopwoning administratief splitsen (vh Werkruimte in koopwoning .....)
« Reactie #40 Gepost op: 15 december, 2015, 19:49:22 »
Hi,

Net als het advies van Esther, is het ook mijn nening dat het geven van een vaste stelregel eigenlijk niet mogelijk is. Het is namelijk echt per situatie verschillend. Ook is het van belang wat de wetgeving is en gaat doen en bijv. de waarde ontwikkeling van onroerend goed etc.
Met vriendelijke groet,

Yvette

SKYB Administraties & Advies
Persoonlijk, duidelijk en overzichtelijk

www.SKYB-administraties.nl
Telnr: 06 36 116 126