Hoofdmenu

Onderneming en de woning: Max. aanloopfase, KIA inrichtingskosten, keuze BV?

Gestart door HermesSE, 17 mei, 2021, 15:26:50

Vorige topic - Volgende topic

HermesSE

Beste forumleden en mede acumulus gebruikers,

Wie zou mij met het volgende drie vraagstukken kunnen helpen? Mijn (fiscale) partner en ik zijn in de omstandigheid dat we dit jaar kunnen beginnen met de bouw van onze (eerste) koopwoning. Mijn partner wil net als ik ook graag zelfstandig ondernemer worden, zij wil een eigen kapperssalon beginnen (eenmanszaak). Hiervoor hebben we een een zelfstandige werkruimte op de begane grond voorzien. Er zullen een aantal aftrekbare zaken ver voor de start van deze onderneming (waarschijnlijk halverwege 2022) worden gefactureerd, ook voor de BTW m.b.t. de inrichting/afwerking van deze ruimte. Vraag 1: Deze kunnen we dan toch inbrengen als aftrekpost voor zowel de IB als voor teruggave BTW? Het zou mogelijk ook zo kunnen verlopen dat er 12 maanden tussen eerste factuur inrichting werkruimte en daadwerkelijke start van de kapperszaak zal zitten. Tot hoe ver mag je dat teruggaan zonder dat dit problemen oplevert (dus dat de afschrijving nog gewoon op 0 mag staan)?

Overigens zal er ook nog een niet-zelfstandige werkruimte worden gerealiseerd voor mijn onderneming (ook aangemerkt als prive vermogen) in de woning. Ik begrijp dat ik voor de inrichting en kosten voor de niet-zelfstandige werkruimte wel de btw mag terugvorderen en ook recht heb op investeringsaftrek (max. 28%), hoewel afschrijving niet is toegestaan. Vraag 2: Wat is jullie ervaring hiermee? Vraag mij ook af hoe ik deze kosten verwerk in acumulus/aangifte zonder die afschrijving. Dan blijft deze 'prive' inrichting toch altijd op de balans staan?

Vraag 3: Iemand nog (fiscale) tips rondom de bouw eigen woning waarin ook 2 ondernemers huisvesten? Ik lees ook het nodige over het kopen van grond in een BV en vervolgens (canon) erfpacht in rekening brengen of anderssoortige constructies in een BV. Lijkt mij niet zo aantrekkelijk aangezien waardestijging van de grond vroeg of laat eens afgerekend zal worden? Ik heb momenteel een eenmanszaak, maar met mijn huidige fiscale winst zou ik ongeveer gelijk uitkomen met een BV qua belastingafdracht (dit omslagpunt ligt echt veel lager dan een jaar of 2 geleden overigens!) dus daarin zal het verschil niet zitten voor mij.

Hopelijk kan iemand mij met een of meerdere vragen helpen. Alvast bedankt!

HermesSE

Nog wat aanvullende, waarschijnlijk niet relevante info: De kappers werkruimte zal buiten werkuren waarschijnlijk nog wel als een zitleeshoekje gaan dienen. Wanneer we de belastingdienst rekenhulp werkruimte aan huis invullen kiezen we ervoor om deze als prive vermogen aan te merken.  De vergoeding bedraagt dan maximaal 4% van de WOZ-waarde van de werkkamer. Vier procent is het fictief rendement op het box 3 vermogen. Ook mag je bepaalde kosten zoals schoonmaakkosten, glazenwasser en verzekeringen zakelijk in aftrek brengen. De waarde van de werkruimte plus een evenredig deel van je hypotheek verschuift van box 1 (eigen woning) naar box 3. Daardoor mis je een deel van de hypotheekrenteaftrek. Maar hoef je ook een deel van het eigenwoningforfait in box 1 niet meer in mindering te brengen op je hypotheekrenteaftrek.
Naast de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de werkkamer aan je onderneming mag je ook overige kosten van de werkkamer, zoals energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering en aanwezige inventaris (bureau, kast, lamp) in aftrek brengen. Deze kosten hebben dus betrekking op de werkruimte. Bedrijfsmiddelen die niet tot de inrichting van de werkkamer behoren zijn ook aftrekbaar, zoals de pc en de printer. Deze kosten zijn ook aftrekbaar als je werkkamer niet aan de voorwaarden voldoet.
De btw op de inrichtingskosten mag je in aftrek brengen.

SKYB Yvette

Hi,

Uiteraard wil ik graag je vragen beantwoorden. Echter is het erg lastig om je vragen te beantwoorden op het forum, omdat dit een ingewikkeld vraagstuk is en hier naast advies inzake het pand, ook sprake is van financiële planning. Dit is 'per situatie afhankelijk en hiervoor zijn nog meer inzichten in de situatie noodzakelijk.  Als kantoor geven wij dit soort adviezen en ik zou je dus wel kunnen helpen hiermee. Daarom wil ik je uitnodigen om telefonisch contact met mij op te nemen.

Ik hoor je graag.
Met vriendelijke groet,

Yvette

SKYB Administraties & Advies
Persoonlijk, duidelijk en overzichtelijk

www.SKYB-administraties.nl
Telnr: 06 36 116 126

HermesSE

Hallo Yvette,

Bedankt voor je reactie. Ik begrijp dat vraag 3 niet zo maar te beantwoorden is. Echter vraag 1 en 2 zijn toch vrij algemene 'ervarings'vragen lijkt mij?

SKYB Yvette

Hi,

Zoals aangegeven is het écht handiger om één en ander telefonisch te bespreken omdat best een lastige vraag is om hier zo te beantwoorden. Ik zal vraag 1 en 2 hier kort algemeen beantwoorden. Helaas kan ik dus niet goed aangeven of dit op deze situatie ook van toepassing is.

1. Als de ruimte zich als zelfstandige werkruimte kwalificeert en dit deel ook als zakelijk wordt geëtiketteerd op de balans (De vraag is of je dat uberhaupt wenst. Maar dat is zoals ik aangaf een financieel plannings vraagstuk. Welk vraagstuk eerst beantwoord dient te worden), mogen de kosten eventueel worden meegenomen in het resultaat en hebben inderdaad dan invloed op de IB-heffing. Het is dan wel van belang dat de tenaamstelling van de factuur aan de onderneming is gericht. Dit is ook van belang om de btw te kunnen aftrekken. Wel wil ik aangeven dat 12 maanden voor opstart onderneming wel ver vooruit is. Het is dus van belang om dit goed te onderbouwen waarom dit als zakelijke kosten worden aangemerkt. Staat de factuur op privé is het uiteraard nog lastiger om te onderbouwen. Er moet dan namelijk uit andere stukken blijken dat er al voornemen was/is om de onderneming op te starten op het moment van aankoop. Bijvoorbeeld omdat er ook logo's / folders etc. zijn gemaakt. De afschrijving start echter meteen bij aankoop. Dus niet later als de onderneming is opgericht. Uiteraard kan er ook worden gedacht aan inbreng vanuit privé (zonder btw aftrek mogelijkheid) mocht de tenaamstelling van de factuur niet correct zijn.

2.  Je aanname klopt. BTW is (gedeeltelijk) aftrekbaar. Hier is het van belang hoeveel procent van de kosten als zakelijke kosten kan worden toegekend. Anders is niet alles volledig aftrekbaar en zal hier een berekening van het zakelijk deel over moeten worden gemaakt. Opnieuw is onderbouwing van groot belang. Als er sprake is van KIA aftrek is het van belang dat de activa ook op de balans geactiveerd blijft staan. Mocht er namelijk sprake zijn van verkoop of schenking binnen 5 jaar is er namelijk sprake van desinvestering en zal er genoten KIA terug moeten worden betaald. Na deze 5 jaar zou er dan een correctie boeking kunnen worden gedaan om de activa te de-activeren op de balans. Zelf zou ik dan de activa dan in 1x afschrijven en een negatieve aankoop inboeken voor het zelfde bedrag. Dit over privé verrekenen en in de aangifte IB dit dan corrigeren. ;D

Vraag 3. kan ik niet beantwoorden en zoals aangegeven is het voor vraag 1 ook al beter om eerst één en ander te bespreken voordat het besluit wordt genomen om het gedeelte van het pand zakelijk te etiketteren.

Mocht u toch contact wensen, blijft mijn uitnodiging staan.
Met vriendelijke groet,

Yvette

SKYB Administraties & Advies
Persoonlijk, duidelijk en overzichtelijk

www.SKYB-administraties.nl
Telnr: 06 36 116 126