Hoofdmenu

Vorig jaar besteld en betaald, dit jaar gekregen

Gestart door johkunst, 16 november, 2021, 16:04:02

Vorige topic - Volgende topic

johkunst

Jl mei  werd in een topic over dit onderwerp de vraag gesteld of investeringsaftrek over aangeschafte apparatuur in 2020 die pas in mei 2021 geleverd en gefactureerd zijn mogelijk was

Reactie van Bert Jan  was daarop (samengevat) dat investeringsaftrek in 2020 niet mogelijk is.
Reactie van Annelies hierop was dat investeringsaftrek wel mogelijk was omdat het zo stelde zij,  gekeken moet worden naar het jaar waarin de verplichting is aangegaan.

Wij zitten in een soortgelijke situatie. In mei 2021 hebben we.  met in het achterhoofd gebruik te maken van de investeringsaftrek van 2021, een overeenkomst/ factuur getekend en ontvangen mbt de levering van een nieuwe bestelauto. Feitelijke betaling van de overeenkomst.factuur  vindt plaats bij levering. Door de chip problematiek wordt de auto nu begin januari 2022 , het volgend jaar dus geleverd..
.
Op de site van de belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/voorwaarden_investeringsregelingen lees ik het volgende:
U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren. Daarbij is ook van belang of u het bedrijfsmiddel meteen in gebruik neemt of niet.
U neemt de investeringsaftrek in aanmerking in het jaar waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt. Als u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, kunt u slechts investeringsaftrek claimen tot het bedrag dat u in het boekjaar hebt betaald. Als er nog een restant aan investeringsaftrek is, kunt u dat in volgende jaren in aftrek brengen. Maar niet later dan het jaar van ingebruikname.


'k Concludeer hieruit ( in tegenstelling tot het antwoord van Annelies en  hoe graag ik het ook anders zie ) dat we in 2021 in onze casus  geen aanspraak kunnen maken op investeringsaftrek.
Is deze conclusie juist en zoja zijn er mogelijkheden deze investering alsnog voor dit 2021 in aanmerking te laten komen

In afwachting van reactie

Johan

Annalies Janssens

Ik ben met je eens dat de uitleg van de belastingdienst niet duidelijk/eenduidig is.
Het gaat vooral om deze zin:
U vermeldt de investeringsaftrek in de aangifte over het jaar van investeren.

Daarna gaat de juiste verwerking in de aangifte vanzelf. In jullie geval: In 2021 ben je de verplichting aangegaan dus hier vermeld je de investering.
Dan komt de vraag of het in 2021 in gebruik is genomen en vervolgens hoeveel er al in 2021 is betaald.
Als er niets is betaald, dan wordt er geen aftrek in aanmerking genomen.
Rekenvoorbeeld:
Auto kost € 40.000, KIA 28% = € 11200. Als er in 2021 € 10.000 betaald is, dan is de in aanmerking genomen KIA in 2021 € 10.000
Als er € 15000 is betaald in 2021, dan wordt de gehele € 11200 KIA in 2021 in aanmerking genomen.
Door dus al in 2021 (een deel) te betalen, kun je de aftrek in 2021 claimen.

Zie bijgaande screenshots uit de aangifte van de belastingdienst.
info@countforyou.nl | www.countforyou.nl
                   06-17888488
          Administratie en belastingen

johkunst

Hallo Annalies

Hallo Annalies

Bedankt voor de reactie. Nog even voor de duidelijkheid

Ik begrijp uit je antwoord dat als wij in dit jaar nog een betaling doen gelijk aan de hoogte van de te verwachte investeringsaftrek (in je rekenvoorbeeld 28% van € 40000,-= € 11200,-)  we gebruik kunnen maken van de volledige investeringsaftrek.
Op basis van de info uit het artikel van de belastingdienst nam ik aan dat slechts 28% van de in het jaar van investering gedane betaling, voor de investeringsaftrek in aanmerking zou komen.

Mijn aanname is dus niet juist veronderstel en hoop ik ?

In afwachting van reactie

Johan

Annalies Janssens

Je eerdere aanname is inderdaad gelukkig onjuist  8)
De investeringsaftrek is in basis 28% van de investering en de toe te passen aftrek is beperkt tot het betaalde bedrag.

Dus wanneer je het bedrag van het investeringsaftrek betaalt, dan is dat aftrekbaar in 2021.
info@countforyou.nl | www.countforyou.nl
                   06-17888488
          Administratie en belastingen

johkunst

Bedankt voor de info. Het is mij helemaal duidelijk nu. 'k Weet wat me te doen staat...

met vriendelijke groet

Johan